Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Legnica: Dwa podmioty zainteresowane budową drogi do terenów inwestycyjnych

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. materiał prasowy)
(fot. materiał prasowy)

W ostatnich dniach 2013 roku otwarte zostały oferty przetargowe na przebudowę ulicy Jaworzyńskiej, która będzie prowadzi do terenów wchodzących w skład Legnickiej SSE. Przetargami zainteresowane są dwa podmioty.

Do przetargu na przebudowę ulicy Jaworzyńskiej oferty złożyły: Skanska SA z Warszawy oraz Konsorcjum firm – Budromos J.T. Bieńkowski z Legnicy(lider), Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów oraz Zakład Robót Instalacyjnych Instalbud w Legnicy.

Przed otwarciem ofert komisja przetargowa poinformowała, że miasto na sfinansowanie tej inwestycji zamierza przeznaczyć 57,5 mln zł brutto. Skanska zaproponowała w swojej ofercie 51,651 mln zł brutto i 10–letni okres gwarancji. Z kolei  konsorcjum – 50, 992 mln zł brutto i 5 lat gwarancji. Przy wyborze wykonawcy pod uwagę brane są dwa kryteria: cena i gwarancja jakości.

Przebudowa podzielona została na etapy, by ta ważna arteria komunikacyjna nie była całkowicie wyłączana z ruchu. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono do dnia 30 maja 2017 r. Skrzyżowanie Jaworzyńskiej z ul. Skarbka powinno być gotowe do 30 czerwca roku 2014, zaś skrzyżowanie z ulicą Grabskiego i odcinek ul. Grabskiego do 22 grudnia 2014 r. Obydwaj oferenci zaakceptowali te terminy.

Zakres prac obejmuje przebudowę ul. Jaworzyńskiej na odcinku od ul. Skarbka do ul. Borsuczej, czyli do Obwodnicy Zachodniej (ok. 2,5 km) oraz odcinek ul. Grabskiego od skrzyżowania z ul. Jaworzyńską do ul. Wojska Polskiego (ok. 260 m). W trakcie przebudowy powstaną dwa ronda, na skrzyżowaniu Jaworzyńskiej z ulicami Andersa, Chłapowskiego i Traugutta oraz na skrzyżowaniu z Rataja i Oświęcimską. Przebudowa Jaworzyńskiej ma istotny związek z podniesieniem atrakcyjności miejskich obszarów inwestycyjnych położonych w jej bliskim sąsiedztwie, jak np. przekazany przez gminę Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej teren w rejonie ulic Myśliwskiej, Boiskowej czy Handlowej.

Ulica Jaworzyńska na odcinku od ul. Skarbka do Grabskiego oraz ulica Grabskiego położone są na terenie zabytkowego, miejskiego zespołu budowlanego dzielnicy Tarninów. wpisanego do rejestru zabytków. Dlatego w trakcie prac ziemnych w tym rejonie gmina zapewni nadzór archeologiczny.

Źródło: UM Legnica
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., działająca jako Zarządzający, Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2064) zaprasza do składania ofert na przetarg łączny   mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości: - działki gruntu nr: 7/7, 7/8, 7/49 (KW nr SL1S/00106512/4), 7/12, 7/14, 7/15, 7/76 (KW nr SL1S/00095266/3), 7/52 (KW nr SL1S/00090111/7), 7/72 (KW nr SL1S/00103038/6), 7/77, 7/78, 7/79 (KW nr SL1S/00108652/1), położone w Obrębie Redzikowo - Gmina Słupsk, w miejscowości Redzikowo na terenie podstrefy „Redzikowo”, do których PARR S.A. przysługuje prawo własności; Księgi wieczyste prowadzone są przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Słupsku.   Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. 2. Wpłacenie wadium w wysokości określonej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego”. 3. Złożenie pisemnej oferty wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oferta powinna zawierać informację o oferowanej cenie nabycia. 4. Oferty należy składać w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Obrońców Wybrzeża 2  w Słupsku w terminie do dnia 28.05.2018r., do godziny 10:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018r. o godz. 10.30 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.    Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub wycofania się z przetargu przed jego zakończeniem, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert. Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW