Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Inwestorzy w Polsce cenią pracowników i narzekają na administrację

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. materiał prasowy)
(fot. materiał prasowy)
Polska ponownie zdeklasowała wszystkie państwa w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej - wynika z 8 edycji Ankiety Koniunkturalnej 2013 Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) przeprowadzonej we współpracy z siedmioma izbami bilateralnymi w Polsce. 

Badanie przeprowadzono na podstawie 21 czynników determinujących napływ kapitału zagranicznego, osiągając wynik 4,87 pkt. na 6 pkt. możliwych do uzyskania. Na 2. i 3. miejscu zestawienia uplasowały się Czechy z wynikiem 4,17 pkt. i Słowacja – 3,99 pkt.

Aż 85,8 proc. ankietowanych przedsiębiorstw prze-widuje, że ich sytuacja gospodarcza w najbliższym roku nie pogorszy się, a prawie 77 proc. zamierza zwiększyć lub pozostawić na niezmienionym poziomie wydatki na inwestycje w Polsce.

Nadal największym atutem Polski pozostaje członkostwo w Unii Europejskiej. Jednakże, co szczególnie istotne, zdecydowana większość respondentów bardzo wysoko ocenia polskich pracowników, doceniając ich kwalifikacje, wykształcenie akademickie, produktywność i zmotywowanie!

Członkostwo w Unii Europejskiej i polscy pracownicy znów na szczycie, podatki i administracja publiczna są największą „udręką” inwestorów. Wartościując w skali od 1 do 5 pkt. czynniki wpływające na lokalizację inwestycji inwestorzy kolejny raz najwyżej premiowali Polskę za członkostwo w Unii Europejskiej (średnia ocena 4,41 pkt.) oraz czynniki „kadrowe”: kwalifikacje (3,81 pkt.), wykształcenie akademickie (3,69 pkt.) oraz produktywność i zmotywowanie polskich pracowników (3,54 pkt.). Na kolejnych wysoko notowanych pozycjach uplasowały się: jakość i dostępność lokalnych poddostawców, stabilność polityczna i społeczna oraz dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Najgorzej oceniane czynniki lokalizacji inwestycji w Polsce to system i instytucje podatkowe, administracja publiczna oraz przejrzystość w zakresie systemu zamówień publicznych.

Wśród priorytetów polityki gospodarczej Polski na rok 2013 ankietowani przedsiębiorcy wskazali: rozbudowę i modernizację infrastruktury transportowej (34,2 proc. respondentów), poprawę efektywności administracji publicznej i kontrolę jej kosztów (29,7 proc. respondentów), reformę finansów publicznych (19,3 proc. respondentów), stabilizację kursu złotego bądź alternatywnie przyjęcie euro w Polsce (11,9 proc. respondentów), aktywizację zawodową młodych, prywatyzację przedsiębiorstw państwowych oraz poprawę warunków w zakresie inwestowania w sektorze publicznym oraz wzrost nakładów na badania i rozwój oraz zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki.
 
W 2013 roku 23,5 proc. respondentów (13,5 pkt. proc. mniej niż w ub.r.) ocenia obecną sytuację ekonomiczną w Polsce jako dobrą, 64,4 proc. jako zadowalającą (10,4 pkt. proc. więcej niż w ub.r.), a około 12,1 proc. jako złą (3,1 pkt. proc. więcej niż w ubiegłym roku).

Prognozy inwestorów determinuje wiele czynników, m.in.: jedynie 26,2 proc. firm zamierza zwiększyć eksport towarów i usług (w ub.r. – 40 proc.), ale w przypadku aż 62,4 proc. badanych firm wartość eksportu nie ulegnie zmianie w najbliższym roku (w ub.r. – 55 proc.) . Wzrost liczby pracowników w najbliższym roku przewiduje podobnie jak w ubiegłym roku 32,9 proc. respondentów, a co szczególnie ważne aż 37,8 proc. przedsiębiorstw zamierza zwiększyć nakłady inwestycyjne. Z drugiej strony aż 22,1 proc. badanych przedsiębiorstw przewiduje redukcję zatrudnienia (w ub.r. 13 proc.). Jedynie w 1,32 proc. badanych przedsiębiorstwach planuje zmniejszenie wydatków na płace pracownicze, natomiast średni przewidywalny wzrost płac w najbliższym roku szacuje się na około 4,03 proc.

Liczba zwolenników wspólnej waluty wśród ankietowanych przedsię-biorców po raz pierwszy od 4 lat zmniejszyła się jedynie o 0,9 pkt. proc. i utrzymała się na stabilnym poziomie 60,1 proc. respondentów. Udział przeciwników euro zmalał o 8,6 pkt. proc. i wyniósł w 2013 r. 30,4 proc. Do 9,5 proc. wzrósł odsetek respondentów neutralnie odnoszących się do ewentualnego wprowadzenie waluty europejskiej w Polsce.

Ze 151 respondentów Ankiety Koniunkturalnej 2013 r. około 64,4 proc. przedsiębiorstw stanowiło część międzynarodowego lub krajowego koncernu. Aż 63,9% ankietowanych przedsiębiorstw podało poziom powiązania przychodów z eksportem na poziomie 0-20%, natomiast z drugiej strony 9,7 proc. inwestorów zadeklarowało udział przychodów z eksportu w obrotach firmy w przedziale 80-100 proc. Struktura wg branż ukształtowała się analogicznie jak w roku ubiegłym, obejmując 52,3 proc. firm z sektora usługowego, 18,8 proc. z sektora handlowego, 15,4 proc. reprezentowało przemysł przetwórczy, 11,4 proc. budownictwo, a 2,0 proc. sektor zaopatrzenia w energię, wodociągów i utylizacji śmieci.

Ankieta koniunkturalna została przeprowadzona w lutym 2013 r. przez AHK Polska we współpracy z siedmioma izbami bilateralnych działają-cych w ramach International Group of Chambers of Commerce (IGCC): belgijskiej – Polish-Belgian Chamber of Commerce,  brytyjskiej – British-Polish Chamber of Commerce, hiszpańskiej – Polish-Spanish Chamber of Commerce, irlandzkiej - Irish Chamber of Commerce in Poland,  kanadyjskiej - Polish-Canadian Chamber of Commerce,  portugalskiej - Polish-Portuguese Chamber of Commerce oraz szwajcarskiej - Polish-Swiss Chamber of Commerce.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, w 2013 r. AHK Polska nawiązała dodatkowo współpracę przy przeprowadzaniu badania z izbami: belgijską i hiszpańską.
Źródło: AHK
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: -    wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” -    złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 25.07.2018 r. do godz. 15.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.). Rokowania odbędą się w dniu 26.07.2018 r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. Wiecej infoemacji na: www.sse.slupsk.pl
 
 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 33972/3, 33973/3, 33974/3 o łącznej powierzchni 0,8555 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00002951/8, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć 2. stanowiących własność Miasta Suwałki: - oznaczonej działkami nr 33973/1, 33973/2, 33974/1, 33974/2 o łącznej powierzchni 3,2228 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00013021/0, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć; - oznaczonej działkami nr 33972/2, 33972/5 o łącznej powierzchni 4,7949 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031747/7, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć. Nieruchomości przeznaczone są pod eksploatację kruszywa. Szczegółowe warunki zagospodarowania zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 7 zatwierdzonym Uchwałą Nr LVII/605/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.06.2002 roku. Na działkach nr 33972/5, 33973/1, 33974/1 zlokalizowana jest linia energetyczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej linii oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku jej awarii,  konserwacji bądź przebudowy. Cena wywoławcza łącznie dla działek wymienionych w pkt. 1 i 2 wynosi 1 500 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w tym cena działek Skarbu Państwa wynosi 144 702 zł brutto, co stanowi 9,6468% ceny wywoławczej. Wadium: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 9 sierpnia 2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu; - złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie; - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW