Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Bianor inwestuje prawie 30 mln złotych w podstrefie Białystok

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. materiał prasowy)
(fot. materiał prasowy)
Bianor uruchomił w Białymstoku, na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nowy zakład produkcyjny. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym oraz większej powierzchni produkcyjnej i magazynowej, firma zyskała narzędzie do dalszego dynamicznego wzrostu.

Obecnie Bianor zatrudnia 320 osob, a firma pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nowa fabryka, wybudowana kosztem 7 mln euro na terenach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wyposażona jest w 70 maszyn produkcyjnych. Pozwoli to na zatrudnienie, w momencie pozyskania kolejnych zleceń, dodatkowych 100 pracownikow. Aktualnie zakład znajduje się jeszcze w fazie testóww produkcyjnych.

Firma zapowiada skuteczną walkę o kolejne zamówienia światowych koncernów. Bianor obecny jest w Białymstoku od 15 lat. Powstał, aby wytwarzać elementy plastikowe do sprzętu AGD firmy Philips. Od tamtej pory zmieniło się praktycznie wszystko, poza tym, się Białystok pozostaje dla firmy doskonałą lokalizacją. Dziś jest ona cenionym dostawcą dla wielu branż, a jej klientami są międzynarodowe koncerny, takie jak Philips, Brita, Newell Rubbermaid, Bosch-Siemens, Makita, Zelmer czy Esselte. Rocznie Bianor wytwarza dla nich miliony produktow. Zmienił się także zakres działalności firmy. Jest teraz nie tylko dostawcą elementów plastikowych. Wspiera klientóww swoją wiedzą inżynieryjną już na etapie prac koncepcyjnych nad nowymi produktami, a także wykonuje kompleksowy montaż finalnych wyrobóww.

- Budowa nowej fabryki była dla nas z jednej strony szansą na istotne zwiększenie skali działalności, a z drugiej wręcz koniecznością. Aby moc realizować rosnące zamówienia od obecnych klientów potrzebowaliśmy nowych powierzchni produkcyjnych i magazynowych. Bez nich nie miałoby nawet sensu pozyskiwanie nowych kontraktów, nie bylibyśmy w stanie zmieścić kolejnych maszyn. Ponadto, nowoczesna fabryka pozwala nam jednocześnie na nieustanne udoskonalanie jakości produkcji i obsługi kontrahentów oraz na poprawę efektywności kosztowej. Nasi klienci w swoich wyborach kierują się tymi kryteriami i chcemy zaproponować im najkorzystniejsze warunki wspołpracy. – mówi Hans de Haas, prezes Bianor.

Kilka lat temu Hans de Haas przewidział, że w dłuzszej perspektywie część międzynarodowych firm wroci ze swoją produkcją z Azji do Europy. Teraz z satysfakcją patrzy, jak kierowana przez niego firma zbiera owocetej strategii.

- Koszt, ktory ponosi nasz klient, to nie tylko suma cen wytworzenia wszystkich elementów gotowego produktu. Dużą jego część stanowią prace związane z powstaniem nowego projektu oraz z transportem poszczegolnych surowcow i części, napływających z wielu różnych źrodeł. Wspierając klientow na wszystkich etapach, od projektowania wyrobów poprzez produkcję form wtryskowych po dystrybucję zmontowanych wyrobow, znacząco wpływamy na obniżenie ogolnego kosztu projektu – wyjaśnia prezes Bianoru.

Hans de Haas dodaje też, że kooperacja z azjatyckimi dostawcami może czasami generować problemy, takie jak np. rosnące koszty czy utrudnienia w komunikacji. Chińscy producenci są przede wszystkim nastawieni na realizację ogromnych serii i często brakuje im elastyczności w dostosowaniu swojej działalności do potrzeb europejskiego klienta. Z uwagi na odległość, utrudnieniem moze być też terminowość dostaw, jej zachwianie moze w skrajnych wypadkach opoźnić harmonogramy produkcyjne całych fabryk.

Chociaż Bianor znalazł się w Białymstoku wyłącznie dlatego, że 15 lat temu tutaj przeniosł się jego najważniejszy klient, dziś ani myśli o przeprowadzce. Z perspektywy tych kilkunastu lat widać duży rozwój infrastruktury w Polsce. Stolica Podlasia jest obecnie miejscem, z ktorego bez większych problemow można wspołpracować z odbiorcami i dostawcami z całej Europy i nie tylko. Ponadto, olbrzymim atutem regionu jest kapitał ludzki.

- Jako firma produkcyjna potrzebujemy dużej liczby pracownikow dysponujących kompetencjami technicznymi, zarowno bezpośrednio obsługujących maszyny, jak i inżynierow tworzących nowe rozwiązania oraz zarządzających sprawnym funkcjonowaniem całej fabryki. Zatrudniamy też sporo osob odpowiedzialnych za obsługę klientów, sprzedaż, logistykę. Białystok, miasto o tradycjach przemysłowych i akademickich, jest dla nas doskonałą lokalizacją – podkreśla Hans de Haas.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do II przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka: Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016 r.   Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 10 września 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 10 września 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 14 września 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 17 września 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. 6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW