Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Dlaczego warto inwestować w Zamościu?

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość
Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość

Zamość to jeden z większych ośrodków administracyjnych, gospodarczych i kulturowych  wschodniej Polski, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO jest nie tylko miastem o bogatej tradycji i walorach architektonicznych ale również miejscem, w którym łączą się harmonijnie nowoczesność, innowacyjność, przedsiębiorczość i wyjątkowa historia.

– Kierunek, w którym chcemy podążać jako miasto doskonale obrazuje uruchomienie Podstrefy Zamość Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Mając świadomość potencjału w postaci: transgranicznego położenia - bliskości granicy z Ukrainą, wschodniej granicy Unii Europejskiej, Portu Lotniczego Lublin w Świdniku a także dostępu do szerokiego toru PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej chcemy, by Zamość - drugie co do wielkości miasto województwa lubelskiego stał się silnym ośrodkiem gospodarczym. Nasze atuty to m.in. coraz lepsza komunikacja z Europą Zachodnią, rosnąca wartość miasta jako marki turystycznej, duży kapitał społeczny, rozwijający się w oparciu o miejscowe szkoły wyższe i zawodowe stwarzający doskonałe warunki do prowadzenia biznesu, rozwoju sektora usług oraz innowacyjnych, przyjaznych środowisku technologii. Wartym podkreślenia jest fakt, że region należy do jednego z najważniejszych i największych obszarów rolniczych kraju, z silnie rozwiniętym przemysłem oraz zapleczem naukowo-badawczym w sektorze rolno-spożywczym – podsumowuje Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość.        
                           

Zamojska Podstrefa Ekonomiczna to ponad 40 ha powierzchni, na których przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Miasto jest otwarte na oferty inwestorów krajowych jak i zagranicznych. Jednym z zasadniczych atutów przemawiających za inwestowaniem w Podstrefie jest możliwość korzystania z ulgi w podatku dochodowym w wysokości do 70% wartości prowadzonej inwestycji. Aby ją otrzymać przedsiębiorca powinien zrealizować inwestycję o wartości powyżej 100 tyś EUR. Ponadto Miasto Zamość oferuje zwolnienia z podatku od nieruchomości a także pomoc w realizacji procedur związanych z pozyskiwaniem i szkoleniem kadr.

– To co nas niezmiernie cieszy to również zmiana wizerunku Miasta Zamość postrzeganego do niedawna wyłącznie jako ośrodek turystyczny wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Aktualnie to miasto o dużym potencjale gospodarczym, otwarte na innowacje i stwarzające dla napływającego kapitału atrakcyjne warunki funkcjonowania – dodaje Wnuk.Dlaczego warto zainwestować w Zamościu

- Proinwestycyjna polityka, ukierunkowana na realizacje inwestycji infrastrukturalnych stwarzających dogodne warunki do lokowania inwestycji.
- Bliskość granicy z Ukrainą – wschodniej granicy Unii Europejskiej, dostęp do Portu Lotniczego w Świdniku a także szerokiego toru PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej czyni tereny inwestycyjne bardziej atrakcyjnymi.
- Profesjonalna i życzliwa obsługa inwestora, doradztwo na każdym etapie negocjacji, a także po wejściu do Strefy.
- Inwestorzy korzystają z atrakcyjnego systemu zwolnień podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.
- Współpraca z uczelniami wyższymi, prowadzącymi badania i projekty naukowe oparte na nowoczesnych technologiach, a także wspieramy szkolnictwo zawodowe.

Projekty inwestycyjne

Rozwój gospodarczy Miasta Zamość jest również uwarunkowany przedsięwzięciami, wspierającymi jego potencjał. Jednym z nich jest projekt strategicznych inwestycji terytorialnych (SIT) obejmuje obszar funkcjonalny Miasta Zamość i Gminy Zamość. Za sferę wymagającą podjęcia najpilniejszych działań uznano rozwijanie przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy, jako podstawowy warunek zapewnienia rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru funkcjonalnego.

Punktem wyjściowym była koncepcja rozwijania podstrefy Zamość ze względu na znaczące zainteresowanie terenami inwestycyjnymi w obszarze funkcjonalnym Zamościa oraz wieloletnią współpracą z PKP LHS sp. z o.o. nad powiązaniem możliwości transportowych tej spółki dla rozwoju firm. W ramach tego przedsięwzięcia na terenie strefy aktywności gospodarczej Miasta Zamość powstanie Centrum Usług Biznesowych. W celu zapewnienia szerszych efektów poszukiwano innych propozycji wpisujących się w kierunki działań Miasta Zamość, jednocześnie powiązanych funkcjonalnie z podstrefą ekonomiczną.

W ramach projektu planowana jest budowa infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość w postaci wewnętrznego układu komunikacyjnego jak również nowoczesnych hal pasywnych.
Pozostałe dwa projekty: budowa zrównoważonego systemu transportu miejskiego (w tym: węzła integrującego transport miejski – HUB) oraz utworzenie Energetycznego Laboratorium Naukowego mają wspomagać dynamizację rozwoju obszaru funkcjonalnego i niwelować skutki wysokiego poziomu bezrobocia.

Warto podkreślić, że koncepcja projektu strategicznych inwestycji terytorialnych uzyskała rekomendacje JASPERS (Joint Assistance to Support Projects In European Regions), potwierdzające wysoką jakość merytoryczną dokumentacji projektowej. Miasto Zamość, jest jedynym beneficjentem SIT, którego projekt otrzymał rekomendacje JASPERS.

W obecnej perspektywie finansowej Miasto Zamość pozyskało dofinansowanie na realizację dwóch ważnych projektów:

Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu. W ramach zaplanowanej inwestycji, której całkowity koszt to 41,5 mln zł, zostanie odtworzona pierwotna bryła budynku Akademii Zamojskiej. Gruntowny remont przejdą również wszystkie wnętrza gmachu, a teren wokół niego zostanie zagospodarowany. Chodzi m.in. o dziedziniec, na którym ma powstać plenerowa scena muzyczna. Ponadto w planach jest zakup nowoczesnego wyposażenia. Na parterze planowana jest ekspozycja muzealna „Dzieje Akademii Zamojskiej i drukarni akademickiej”, zaś poddasze w całości zostanie zaadaptowane na potrzeby Zamojskiej Akademii Kultury. Pod tą nazwą kryją się m.in.: Zamojskie Centrum Ilustracji, mediateka, w której gromadzone będą materiały dotyczące Zamościa, kino studyjne, sala teatralna oraz Akademicka Pracownia Wielokulturowa

Przebudowa zachodniej obwodnicy miasta obejmujący ponad 5-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 74 – od al. 1 maja (most na Łabuńce), przez ul. Dzieci Zamojszczyzny, aż do granic miasta na końcu ulicy Szczebrzeskiej zostanie sfinansowana przy wsparciu środków unijnych z POIiŚ 2014-2020. Szacowana wartość projektu to ponad 96 mln zł. Poprawa obecnego stanu drogi oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu położonego wzdłuż trasy wpłynie na rozwój przedsiębiorczości i wzrost konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw. Inwestycja polepszy powiązania transportowe oraz poprawi dostęp do terenów przemysłowych i inwestycyjnych miasta, tj. do Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec – kompleks Szczebrzeska.

W najnowszym rankingu inwestycyjnym opublikowanym przez pismo samorządu terytorialnego Wspólnota Miasto Zamość awansowało o siedem pozycji i zajmuje obecnie 17 miejsce. Średnie wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca wyniosły 1014,55 zł. Tak dobry wynik jest rezultatem polityki władz miasta, które zainwestowały w rewitalizację zabytków, ochronę środowiska i poprawę infrastruktury. Nie byłoby to możliwe bez funduszy zewnętrznych, ale też bez determinacji samorządu, który chciał i potrafił skutecznie się o nie ubiegać, nierzadko w warunkach ostrej konkurencji. 

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018   mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.   Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do Strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.). 3. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  na terenach objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niebędących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (adres poniżej), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10.15. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 5/2018 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 29 marca 2018r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW