Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Miasto Radomsko

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Prezentacja oferenta
Informacje o Oferencie

 

Urząd Miasta Radomsko 
ulica Tysiąclecia 5 
97-500 Radomsko 

obszar Radomska to 51km
liczba mieszkańców 50 tys 

adres www: www.radomsko.pl 
adres www: www.radomsko-strefa.pl

adres facebook: www.facebook.com/strefa.radomsko 

 
Kontakt: 
Prezydent Miasta Radomsko 
tel.: +48 44 6854510, fax. +48 44 6854513 
adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Dane jednostki do obsługi inwestora


Urząd Miasta Radomsko
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. +48 508 361 583

 

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora


Biuro Obsługi Inwestora
Główny Specjalista Jarosław Wojdełko
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +48 508 361 583, +48 44 685 44 76
Fax +48 446854513
 
 
Radomsko to dynamicznie rozwijające się miasto w województwie łódzkim. Tradycje przemysłowe, wykwalifikowana kadra, otoczenie okołobiznesowe to tylko niektóre czynniki przemawiające za lokalizacją inwestycji w Radomsku. 165 hektarowa strefa przemysłowa jest położona przy drodze krajowej numer 1 , która będzie zmodernizowana do standardu autostrady (A1). 

Tereny pod inwestycje


Łączna powierzchnia terenów po inwestycję wynosi 51ha objętych specjalną strefą ekonomiczną i 34 ha gruntów miejskich nie objętych specjalna strefą ekonomiczną. Razem miasto posiada tereny pod inwestycje w Radomsku o obszarze 85ha.
 


 
 

Charakterystyka wolnych gruntów


Wszystkie wolne grunty objęte specjalną strefą ekonomiczną są przygotowane do inwestowania. Każda działka posiada dostęp drogi asfaltowej, możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i energetycznej zasilanej z pobliskiego nowego głównego punktu zasilania. Sieć telekomunikacyjna jest także dostępna na strefie i jest rozwijana w miarę zainwestowania terenu. Strefa jest w pełni uzbrojona.
Teren objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego i jest przeznaczony na przemysł, składy (logistyka) i usługi. Plan nie przewiduje istotnych ograniczeń realizacji zabudowy.  

 
Nowe działki w Radomsku   Radomsk - Stefa nr 2

 

Atuty miejscowości


Radomsko charakteryzuje się dużymi zasobami dobrze wykształconej kadry pracowniczej. Położenie Radomska względem innych miast w Polsce powoduję że w promieniu 2 godzin jazdy samochodem znajdują się takie ośrodki jak Warszawa, Kraków. Do Łodzi, Katowic wystarczy 1 godzina. Dobrym zapleczem uzupełniającym zasoby ludzkie jest Częstochowa odległa o 30 km od strefy.

Do walorów turystycznych można zaliczyć zabytki w Radomsku oraz kompleksy leśne , które służą mieszkańcom jako miejsce wypoczynku. Ogromnym atutem turystycznym są rzeki : Pilica i Warta , które zachowały walory środowiskowe. Spływ rzeką Pilicą pozwala na obserwację przyrody, zarówno fauny jak i flory.  

 

Sieć komunikacyjna


Radomsko znajduję się przy drodze krajowej numer 1 , która stanie się autostradą A1. Strefa przemysłowa będzie korzystać ze zjazdu na autostradę , który jest projektowany bezpośrednio przy strefie. W Radomsku krzyżują się także drogi krajowe numer 42 i 91. Drogi te zapewniają dobre połączenie we wszystkich kierunkach. Bardzo istotnym elementem jest znajdujący się w Radomsku terminal intermodalny. Dzięki terminalowi towary i zaopatrzenie do fabryk w Radomsku są transportowane poprzez porty Gdańsk/Gdynia i dalej droga  morską na cały świat.

 

Największe inwestycje zrealizowane


Do największych inwestycji w Radomsku należą:
 • Magazyn centralny na Europę środkową i wschodnia firmy JYSK
 • Fabryka pralek i zmywarek Indesit Company
 • Fabryka puszek Ball Packaging
 • Fabryka szyb zespolonych PressGlass
 • Fabryka narzędzi hydraulicznych Manuli Hydraulics
 • Fabryka tektury falistej Aquila
 • mroźnia Frigo Logistics
 • a także inne znajdujące się na strefie jak: Isopak, HSV, Cortizo, Bora

 
     

 

Planowane inwestycje


Do planowanych i realizowanych inwestycji w mieście można zaliczyć budowę obwodnicy miasta oraz planowaną realizację galerii handlowej.

 

Ulgi i przywileje dla inwestorów


Inwestor , który zainwestuje w specjalnej strefie ekonomicznej otrzymuje w Radomsku pomoc publiczną w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych. Ponadto inwestor może skorzystać z pomocy de minimis w wysokości 200 000 Euro na podatek od nieruchomości.

 
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
 • Wszystkie
 • Grunty
 • Lokale użytkowe
 • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz zapraszają do I przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasto Wałcz. Nieruchomość gruntowa, położona w Wałczu przy ul. Południowej, uregulowana w księdze wieczystej KO1W/00021239/1. Dojazd do nieruchomości od strony drogi publicznej ul. Południowa (działka nr 3731) przez teren działki nr 3724/18, na której zostanie ustanowiona odpłata i nieograniczona służebność gruntowa (przechodu i przejazdu) w chwili sprzedaży. Koszt odpłatnej służebności uwzględniony w cenie sprzedaży. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Brak sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na nieruchomości zlokalizowany jest nieczynny bunkier. Likwidacja bunkru wymaga uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Na działce zawarta jest umowa dzierżawy od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. Dla działki została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Dział III KW KO1W/00021239/1 bez obciążeń. Dla działki jest obowiązujący plan miejscowy - UCHWAŁA NR VIII/VI/61/19 RADY MIASTA WAŁCZ z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ulic Budowlanych, Strefowej i Południowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 06.06.2019r. poz. 3169). Zgodnie z planem działka znajduje się na terenie zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczony symbolem UP. Zgodnie z planem w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem UP: 1) dopuszcza się lokalizację: a) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, b)  budynków usługowych, c) budynków biurowo-administracyjnych i socjalnych, d) budynków garażowo-gospodarczych, e) zbiorników przeciwpożarowych, f) parkingów, g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, h) dojść, dojazdów i stanowisk postojowych, i) zieleni izolacyjnej; 2) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: a) wskaźnik intensywności zabudowy: • maksymalny - 1,40, • minimalny - 0,001, b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 70%, c)  minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 7,5%; 3) ustala się zasady kształtowania zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, b) maksymalna wysokość: obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych oraz budynków biurowo administracyjnych i socjalnych - nie więcej niż 16,0 m, budynków garażowo-gospodarczego - nie więcej niż 6,0 m, Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 09.09.2019 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza w sali nr 109. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na rachunek Miasta Wałcz  nr 38124037121111000043636633 PKO SA  o/Wałcz  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 06.09.2019 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Warunki udziału w przetargu: • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Wałcz. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcza lub telefonicznie pod numerem (0-67) 258-44-71 w. 30. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych:  www.walcz.pl,  www.bip.walcz.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu i gazecie Pojezierze Wałeckie.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW