Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Gmina Jaworzyna Śląska

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Prezentacja oferenta
Informacje o Oferencie

Wizytówka Oferenta

 

Gmina Jaworzyna Śląska
ul. Wolności 9
58-140 Jaworzyna Śląska
tel.: +48 74 85 88 230
adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres www:  www.jaworzyna.net

 

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora

 

Justyna Chrebela
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji
tel.: +48 74 85 88 230 wew. 24
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 

LokalizacjaGmina Jaworzyna Śląska położona jest w środkowej części Podgórza Sudeckiego pomiędzy masywem Ślęży na wschodzie, a krawędzią środkowej części Sudetów – na południowym zachodzie, w Województwie Dolnośląskim, w Powiecie Świdnickim. Położenie umożliwia dogodny i szybki dojazd do większych miast regionu Świdnicy, Wałbrzycha, Legnicy i Wrocławia.Wolne tereny inwestycyjneMaksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha – 3,22 ha

Dostępna powierzchnia pojedynczych gruntów:
- kompleks „a” – 3,22 ha
- kompleks „b” – 2,55 ha

Kształt działki:  prostokąt
Możliwości powiększenia terenu:  każdy z kompleksów może być powiększony o około 7 ha
Orientacyjna cena gruntu PLN/mkw. (włączając 23% VAT):  około 55 PLN/m²  + 23% vat
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwała Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej Nr XLII / 39 / 18 z dnia 25.06.2018 r.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
-  podstawowe: produkcja / usługi / magazyny,
-  uzupełniające: drogi / bocznice kolejowe / parkingi / zieleń / budowle i urządzenia budowlane
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość):  nowo wybudowana droga wewnętrzna z wjazdami na tereny inwestycyjne – 6 m szerokości z obustronnymi miejscami parkingowymi 2,5 m.
W pobliżu oferowanej działki znajduje się system bocznic kolejowych.

Atuty Gminy Jaworzyna ŚląskaStrefa Przemysłowa w Gminie Jaworzyna Śląska ma unikatowe położenie, spełniające oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów. Odległość 26 km od autostrady A4, z komunikacją zapewnioną przez nowo zrealizowany łącznik, 21 km do węzła drogi ekspresowej S3 oraz zaledwie 750 m do zjazdu na drogę wojewódzką nr 382 gwarantuje sprawną komunikację z całą Europą. W odległości 62 km funkcjonuje międzynarodowy Port Lotniczy Wrocław Strachowice, niespełna 11 km dzieli Strefę od lotniska dla małych samolotów biznesowych w Świebodzicach. W samej Jaworzynie Śląskiej, w odległości około 4,5 km znajdują się terminale przeładunkowe zapewniające system transportu intermodalnego.

Z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej wykonaliśmy uzbrojenie i niwelację terenów inwestycyjnych dla I etapu inwestycji, czyli dla ponad 5,5 ha gruntów przeznaczonych dla przedsiębiorców. Obecnie pracujemy nad uzbrojeniem kolejnych gruntów.

Wokół Strefy, w promieniu 30 km, zamieszkuje ponad 200 tysięcy osób w wieku produkcyjnym, spośród których rekrutują się potencjalni pracownicy. System autobusowej i kolejowej komunikacji publicznej pozwala dotrzeć im do pracy w ciągu 30 minut, a mieszkańcy naszego regionu to wykwalifikowana i poszukiwana kadra pracownicza, ceniona w przemyśle.

Jaworzyna Śląska - miasto, które zawdzięcza swój rozwój skrzyżowaniu szlaków kolejowych, do dziś kultywuje swoje tradycje, a tutejsze Muzeum Kolejnictwa należy do największych atrakcji turystyki kulturowej w Polsce.
Dziś Jaworzyna Śląska to przede wszystkim miasto nowoczesne i atrakcyjne do życia – z nowoczesnymi obiektami sportowymi i modernizowaną infrastrukturą.
Artykuły


Artykuły Oferenta
 

  • Jaworzyna Śląska z nowymi terenami inwestycyjnymi
    Jaworzyna Śląska z nowymi terenami inwestycyjnymi

    Zakończono realizację prac związanych z robotami budowlanymi w ramach projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska” (woj. dolnośląskie) , którego wartość wyniosła 9.585.903,58 zł. Od połowy maja wykonawca robót budowaln...

 
Dojazd

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz zapraszają do I przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasto Wałcz. Nieruchomość gruntowa, położona w Wałczu przy ul. Południowej, uregulowana w księdze wieczystej KO1W/00021239/1. Dojazd do nieruchomości od strony drogi publicznej ul. Południowa (działka nr 3731) przez teren działki nr 3724/18, na której zostanie ustanowiona odpłata i nieograniczona służebność gruntowa (przechodu i przejazdu) w chwili sprzedaży. Koszt odpłatnej służebności uwzględniony w cenie sprzedaży. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Brak sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na nieruchomości zlokalizowany jest nieczynny bunkier. Likwidacja bunkru wymaga uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Na działce zawarta jest umowa dzierżawy od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. Dla działki została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Dział III KW KO1W/00021239/1 bez obciążeń. Dla działki jest obowiązujący plan miejscowy - UCHWAŁA NR VIII/VI/61/19 RADY MIASTA WAŁCZ z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ulic Budowlanych, Strefowej i Południowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 06.06.2019r. poz. 3169). Zgodnie z planem działka znajduje się na terenie zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczony symbolem UP. Zgodnie z planem w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem UP: 1) dopuszcza się lokalizację: a) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, b)  budynków usługowych, c) budynków biurowo-administracyjnych i socjalnych, d) budynków garażowo-gospodarczych, e) zbiorników przeciwpożarowych, f) parkingów, g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, h) dojść, dojazdów i stanowisk postojowych, i) zieleni izolacyjnej; 2) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: a) wskaźnik intensywności zabudowy: • maksymalny - 1,40, • minimalny - 0,001, b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 70%, c)  minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 7,5%; 3) ustala się zasady kształtowania zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, b) maksymalna wysokość: obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych oraz budynków biurowo administracyjnych i socjalnych - nie więcej niż 16,0 m, budynków garażowo-gospodarczego - nie więcej niż 6,0 m, Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 09.09.2019 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza w sali nr 109. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na rachunek Miasta Wałcz  nr 38124037121111000043636633 PKO SA  o/Wałcz  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 06.09.2019 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Warunki udziału w przetargu: • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Wałcz. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcza lub telefonicznie pod numerem (0-67) 258-44-71 w. 30. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych:  www.walcz.pl,  www.bip.walcz.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu i gazecie Pojezierze Wałeckie.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW