Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Nasze plany sięgają kolejnych 20 lat

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Maciej K. Król, prezes spółki Xcity Investment
Maciej K. Król, prezes spółki Xcity Investment

Z Maciejem K. Królem, prezesem spółki Xcity Investment, rozmawia Marta Śniegocka.

PKP S.A. i Xcity Investment przedstawiły projekt Centralna Park. Będzie to zagospodarowanie terenów naprzeciwko Dworca Centralnego w Warszawie pod funkcje biurowe. Czy projekt przygotowany przez Sud Architekt Polska odzwierciedla jak docelowo będzie wyglądało zagospodarowanie tej działki?


Wizualizacje przedstawione przez Sud Architekt Polska są wstępną koncepcją. Zanim przystąpimy do prac budowlanych muszą powstać jeszcze między innymi projekt budowlany i wykonawczy. Koncepcja nie prezentuje ostatecznego planu zagospodarowania, ale określa pewne podstawowe założenia projektu. Mówię tu między innymi o 200-metrowej wieży, terenach zielonych czy zabudowie nad torami. Koncepcja obejmuje również budynek SwedeCenter, ale jego dalsze losy nie zostały jeszcze przesądzone, ponieważ jest on przedmiotem dzierżawy przez najbliższe 5 lat. Warto podkreślić, że inwestycja jest ściśle powiązana z modernizacją linii średnicowej, która powinna zacząć się w 2018 roku.

Czy rozmawiali Państwo już z władzami m.st. Warszawy na temat tego projektu, który z pewnością wpłynie na panoramę Warszawy?

Odbyły się już wstępne spotkania z Miastem w tej sprawie. Jest jednak zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych warunkach współpracy.

Uważa Pan, że nie będzie problemu z uzyskaniem pozwolenia na budowę Centralna Park?

Jak każda inwestycja, ta również wymaga pozwolenia na budowę i przygotowania wielu dokumentów koniecznych do rozpoczęcia prac budowlanych. Oczywiście, konsultujemy z miastem nasze plany. Władze Miasta są dla nas kluczowym partnerem, z którym uzgadniamy najważniejsze aspekty projektu.

Kiedy będą Państwo szukali partnera do realizacji tej inwestycji?

Decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Myślę, że wyłonimy inwestora już w przyszłym roku.

PKP pochwaliło się również, że posiada w portfelu projekty o wartości 8,84 mld euro. Co to za projekty?

8,84 mld euro to szacowana wartość planowanych i prowadzonych projektów po ich zrealizowaniu. Niektóre, jak Warszawa Zachodnia czy Kraków Bosacka są w trakcie realizacji, w przypadku innych – Warszawa Główna, Olsztyn Główny – prowadzimy rokowania z potencjalnymi partnerami. Realizacja niektórych inwestycji przewidziana jest na ok. 20 lat. Wszystkie projekty, jak i przychody, podzielono na fazy. To oznacza, że nie musimy czekać do zakończenia całego projektu, aby częściowo spieniężyć inwestycję. Przypominam, że dwa udane projekty deweloperskie mamy już za sobą. Poznań City Center został sprzedany w 2013 roku, co zapewniło nam trzykrotnie wyższy zysk niż w przypadku sprzedaży gruntu, na którym projekt powstał. Natomiast odnośnie Galerii Katowickiej trwają obecnie rozmowy.

Jak wygląda status prac przy poszczególnych obiektach?

Jak już wspomniałem, Warszawa Zachodnia jest w trakcie realizacji prac budowlanych. W Poznaniu zakończyliśmy niedawno rozmowy z Miastem na temat koncepcji zabudowy terenu międzytorza, wraz z budynkiem starego dworca, w ramach III etapu Poznania Głównego. Przedstawiliśmy dwie koncepcje inwestycji i ogłosiliśmy konsultacje społeczne. W przypadku Mińska Mazowieckiego i Konina naszym partnerem w zeszłym roku została firma Dekada. Umowę podpisaliśmy w tym roku. Obecnie trwa proces przygotowania inwestycji i projektowanie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku projektów Kraków Bosacka i Gdynia Międzytorze, gdzie w tym roku podpisaliśmy umowy inwestycyjne i prowadzone są prace przygotowawcze do rozpoczęcia ich realizacji. Projekt Warszawa Gdańska realizowany jest wspólnie z firmą Ghelamco i obecnie trwają prace projektowe związane z dworcem oraz pierwszym budynkiem biurowym w ramach kompleksu.

3 projekty znajdują się również w trakcie rokowań. Jak wygląda sytuacja projektu Olsztyn Główny?

W przypadku Olsztyna Głównego partnerem, z którym prowadzimy rozmowy, jest konsorcjum Retail Provider i TriGranit. Jeżeli negocjacje przebiegną pozytywnie przewidujemy, że w ciągu kilku miesięcy uda się wynegocjować i podpisać umowę inwestycyjną.

Co tam powstanie?

Jest zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach, ale obecnie skupiamy się na co najmniej dwóch koncepcjach. Według planów dominującą funkcję będzie pełniło zintegrowane centrum komunikacyjne oraz przestrzeń handlowa. Oczywiście, jednym z najważniejszych dla nas elementów tej inwestycji jest nowy dworzec Olsztyn Główny. Przypominam, że na początku września podpisany został akt notarialny, na mocy którego doszło do zamiany gruntów między PKP S.A i Miastem Olsztyn, umożliwiające realizację inwestycji zgodnie z opracowywanymi koncepcjami.

Kolejnym projektem w trakcie rokowań jest Dworzec Świebodzki we Wrocławiu. Jak wygląda kwestia tego projektu?

Biorąc pod uwagę skomplikowany charakter projektu – względy historyczne i funkcje kolejowe - postanowiliśmy to postępowanie opóźnić i inaczej się do niego przygotować. W terminie do pierwszego kwartału 2016 zostanie przygotowane studium wykonalności określające możliwość przywrócenia ruch kolejowego na dworcu Wrocław Świebodzki. Jest to kluczowa kwestia określająca optymalny sposób zagospodarowania tego terenu i wykorzystanie jego olbrzymiego potencjału. Wszystkie te czynności nie będą miały wpływu na pierwotny harmonogram projektu, a rozpoczęcie budowy przewidziane jest na czwarty kwartał 2018 r.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018   mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.   Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do Strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.). 3. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  na terenach objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niebędących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (adres poniżej), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10.15. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 5/2018 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 29 marca 2018r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 6, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/9 
o pow. 10.776 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, 
KW nr KO1I/00042158/0. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 490.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.900,00 zł Wadium 49.000,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 
27 marca 2018 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 marca 2018 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu, udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl , www.bip.szczecinek.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW