Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Małopolska dysponuje jeszcze 40 mln zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Stanisław Sorys, członek zarządu województwa małopolskiego
Stanisław Sorys, członek zarządu województwa małopolskiego
Ze Stanisławem Sorysem, członkiem zarządu województwa małopolskiego, rozmawia Marta Śniegocka.

Jakimi środkami na uzbrojenie terenów inwestycyjnych z RPO na lata 2007-2013 dysponuje jeszcze Małopolska?

Na działanie 4.3 (schematy: A – małe strefy od 2 do 20 ha i B – strefy powyżej 20 ha) w MRPO przewidziano 64 001 199 Euro, odpowiednio 12 112 210 Euro na schemat A i 51 888 989 euro na schemat B. W ramach środków przeznaczonych na małe strefy aktywności gospodarczej ogłoszono i przeprowadzono 3 konkursy.

W przypadku stref powyżej 20 ha ogłoszono jeden ciągły konkurs, który jest nadal otwarty. Na małe strefy (schemat A) jest dostępnych jeszcze 17 mln złotych, na strefy powyżej 20 ha (schemat B) jest to kwota 23,6 mln złotych. To stan na 11 lutego 2013 r. W tej chwili nie są oceniane żadne projekty w ramach obu schematów.

Ile do tej pory Małopolska wydała pieniędzy ze środków unijnych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych?

W ramach pieniędzy przeznaczonych na małe strefy  dofinansowanie zdobyło 12 projektów, na łączną kwotę 33 533 285, 84 zł. 3 projekty zostały już zakończone, pozostałe są w trakcie realizacji. Jeśli chodzi o środki przeznaczone na duże strefy, dofinansowanie otrzymało 21 projektów na łączną kwotę 196 284 541,90 zł. 20 projektów jest już w trakcie realizacji.

Kiedy planowane są kolejne nabory na dofinansowanie projektów?

W ramach środków przeznaczonych na duże strefy (schemat B) nadal trwa nabór wniosków. Ten konkurs ma charakter ciągły. W przypadku małych stref, od 2 do 20 ha (schemat A) Zarząd Województwa Małopolskiego nie podjął jeszcze decyzji o nowym konkursie.

Jakie warunki musi spełniać projekt, aby otrzymać dofinansowanie na uzbrojenie terenów inwestycyjnych?

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; szkoły wyższe; instytucje otoczenia biznesu; przedsiębiorcy realizujący cele działania. Dofinansowanie można uzyskać na:

1. Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych na nową strefę aktywności gospodarczej (infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi wewnętrzne)
2. Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej w infrastrukturę niezbędną, tak, aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem strefy
3. Kompleksowe dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej (uzupełnienie zlokalizowanej na terenie strefy infrastruktury: wodno-kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej (elektrycznej), drogi wewnętrzne)
4. Inwestycje w budowę nowych, rozbudowę lub przebudowę istniejących budynków na cele tworzonego inkubatora przedsiębiorczości, wyłącznie na obszarze strefy aktywności gospodarczej, jako element projektów wskazanych w pkt. od 1 do 3.
5. Projekt może łączyć w sobie elementy przykładowych rodzajów projektów wskazanych w pkt.1do 3.
Projekty oceniane są pod względem formalnym oraz merytorycznym, w tym finansowym.

Niektóre miasta w Małopolsce otrzymały dofinansowanie na uzbrojenie gruntów kilkukrotnie (np. Trzebinia), a część małopolskich gmin ani razu. Z czego to wynika: braku zainteresowania uzbrojeniem terenów pod inwestycje, czy źle przygotowanymi projektami?

Wsparcie otrzymywały głównie gminy o pewnym potencjale gospodarczym i ludzkim. Widoczne jest wsparcie projektów zlokalizowanych koło ważnych dróg czy też linii kolejowych. Jednak w ramach prowadzonych naborów niewiele projektów zostało odrzuconych, czyli kto się starał o dofinansowanie i miał dobry pomysł na strefę, ten raczej otrzymywał wsparcie.

Czy w przyszłej perspektywie finansowania Małopolska planuje organizować kolejne konkursy na dofinansowanie uzbrojenia terenów? Czy istnieje duże zapotrzebowanie na dofinansowania tego typu projektów?

O przyszłym okresie programowania jeszcze nie wiemy zbyt wiele. Ale z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć już dziś, że projekty związane z budową, rozbudową, przebudową stref aktywności gospodarczej i inkubatorów przedsiębiorczości, nadal będą wspierane finansowo ze środków MRPO. Takie projekty należy uznać za prorozwojowe i przyczyniające się do rozwoju gospodarczego. O zapotrzebowaniu w przyszłości na środki należałoby pytać już potencjalnych beneficjentów, jednak patrząc na obecną perspektywę finansowania to zapotrzebowanie jest widoczne. Ważny jest też fakt, że te podmioty, które złożyły wniosek o dofinansowanie w ramach działania 4.3, w przypadku spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych, otrzymywały wsparcie. Ciągle też są wolne środki na strefy powyżej 20 ha.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: -    wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” -    złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 25.07.2018 r. do godz. 15.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.). Rokowania odbędą się w dniu 26.07.2018 r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. Wiecej infoemacji na: www.sse.slupsk.pl
 
 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 33972/3, 33973/3, 33974/3 o łącznej powierzchni 0,8555 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00002951/8, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć 2. stanowiących własność Miasta Suwałki: - oznaczonej działkami nr 33973/1, 33973/2, 33974/1, 33974/2 o łącznej powierzchni 3,2228 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00013021/0, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć; - oznaczonej działkami nr 33972/2, 33972/5 o łącznej powierzchni 4,7949 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031747/7, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć. Nieruchomości przeznaczone są pod eksploatację kruszywa. Szczegółowe warunki zagospodarowania zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 7 zatwierdzonym Uchwałą Nr LVII/605/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.06.2002 roku. Na działkach nr 33972/5, 33973/1, 33974/1 zlokalizowana jest linia energetyczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej linii oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku jej awarii,  konserwacji bądź przebudowy. Cena wywoławcza łącznie dla działek wymienionych w pkt. 1 i 2 wynosi 1 500 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w tym cena działek Skarbu Państwa wynosi 144 702 zł brutto, co stanowi 9,6468% ceny wywoławczej. Wadium: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 9 sierpnia 2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu; - złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie; - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW