Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Nasz plan minimum to 8 zakładów w 5 lat

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Jan Mroczka, prezes Rank Progress S.A.
Jan Mroczka, prezes Rank Progress S.A.
Z Janem Mroczką, prezesem Rank Progress S.A., o umowie z Waste to Canada i projektach zakładów utylizacji odpadów, rozmawia Marta Śniegocka.

Skąd pomysł na realizację projektów z zakresu utylizacji odpadów?

Zgodnie z unijnymi przepisami, Polska musi stopniowo przechodzić od systemu składowania odpadów do ich utylizacji lub recyklingu. Obowiązek zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów spada na gminy. Te z kolei są jak na razie zupełnie nieprzygotowane do realizacji tego obowiązku, bo  Polsce nie ma praktycznie zakładów utylizujących. Zauważyliśmy tu naszą szansę na rozwój biznesu. Chcemy pomagać gminom w spełnieniu tych wymagań, dostarczając technologię i proponując kompleksową realizację takich obiektów.  Nad projektem tym pracowaliśmy w ramach spółki Rank Recykling Energy już od dwóch lat. Efektem jest podpisana niedawno umowa z Waste to Energy Canada.

Dlaczego zdecydowali się Państwo na joint venture właśnie z firmą Waste to Energy Canada?


Waste to Energy Canada to doświadczona, międzynarodowa firma, która dysponuje unikatową technologią modułową idealną na nasze potrzeby. Urządzenia WtEC pracują w kilkudziesięciu lokalizacjach na całym świecie, przetwarzając wszelkie rodzaje odpadów, w tym również niebezpiecznych. W Polsce jest zapotrzebowanie na co najmniej kilkadziesiąt zakładów utylizacji. Instalacje WtEC pozwalają elastycznie dostosować ich wielkość do potrzeb mniejszych miejscowości. Ich moc przerobowa zaczyna się od 20 tys. ton rocznie, czyli jednego modułu. Można ją jednocześnie praktycznie dowolnie zwiększać, dostawiając kolejne „klocki” tej samej wielkości.

Czy planują Państwo już pierwsze projekty?

Tak, pierwszy projekt ruszy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Kolejne dwa, będące na etapie zaawansowanych rozmów, zapewne w przyszłym. Nie chciałbym na razie zdradzać lokalizacji, ze względu na proces negocjacji. Nasz plan minimum na najbliższe 5 lat to budowa w sumie ośmiu zakładów.

Czy w ramach joint venture zamierzają Państwo realizować projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego?

Nie, nie przewidujemy takiego rozwiązania. W naszej ocenie sprawniejsze i bardziej przejrzyste będzie realizowanie tych projektów samodzielnie. Tym bardziej, że z ich finansowaniem nie będzie raczej problemów. Już teraz mamy oferty od banków w Polsce, które w pakiecie z kredytem proponują refinansowanie unijne.  Możliwe jest również pozyskanie gwarancji bankowych lub środków od Export Development Canada – agencji rządowej, wpierającej kanadyjskich eksporterów.

Czy decyzja o rozszerzeniu działalności na projekty z zakresu utylizacji odpadów wpłynie na pozostałe segmenty Rank Progress? Czy planują Państwo ograniczyć działalność w tych segmentach?


Nie, decyzja o dywersyfikacji działalności nie będzie miała wpływu na nasz podstawowy biznes, czyli segment centrów handlowych. Doświadczenie zdobyte w ciągu wielu lat pracy z lokalnymi władzami przy kwestiach administracyjnych związanych z budową obiektów handlowych, zdecydowanie pomoże nam za to w rozwoju segmentu zakładów utylizacji. Nie zamierzamy ograniczać podstawowej dla nas działalności – wręcz przeciwnie – w tym roku będziemy pracować na 6-7 budowach, wystartowaliśmy też z rozpisanym na kilka lat projektem minicentrów handlowych w miastach z 30-50 tys. mieszkańców. Przewiduje on budowę około 80 takich małoformatowych obiektów w całym kraju.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)



Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: -    wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” -    złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 25.07.2018 r. do godz. 15.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.). Rokowania odbędą się w dniu 26.07.2018 r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. Wiecej infoemacji na: www.sse.slupsk.pl
 
 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 33972/3, 33973/3, 33974/3 o łącznej powierzchni 0,8555 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00002951/8, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć 2. stanowiących własność Miasta Suwałki: - oznaczonej działkami nr 33973/1, 33973/2, 33974/1, 33974/2 o łącznej powierzchni 3,2228 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00013021/0, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć; - oznaczonej działkami nr 33972/2, 33972/5 o łącznej powierzchni 4,7949 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031747/7, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć. Nieruchomości przeznaczone są pod eksploatację kruszywa. Szczegółowe warunki zagospodarowania zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 7 zatwierdzonym Uchwałą Nr LVII/605/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.06.2002 roku. Na działkach nr 33972/5, 33973/1, 33974/1 zlokalizowana jest linia energetyczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej linii oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku jej awarii,  konserwacji bądź przebudowy. Cena wywoławcza łącznie dla działek wymienionych w pkt. 1 i 2 wynosi 1 500 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w tym cena działek Skarbu Państwa wynosi 144 702 zł brutto, co stanowi 9,6468% ceny wywoławczej. Wadium: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 9 sierpnia 2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu; - złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie; - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW