Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Jesteśmy w sferze zainteresowań Leroy Merlin i IKEI

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna
Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna

Z Piotrem Grzymowiczem, prezydentem Olsztyna, o projektach inwestycyjnych miasta, rozmawia Agnieszka Boruta.

Jaka firma zrealizuje olsztyńską inwestycję w ramach „Przygotowania stref przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej, Plaży Miejskiej i Słonecznej Polany” w Olsztynie?
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRIB Sp. z o.o. z Olsztyna, z czego się cieszymy, bo znamy jej realizacje. Terminy ustaliliśmy i na początku stycznia podpisaliśmy umowę.

W tym przetargu złożono 23 oferty. Jakie kryteria były dla Państwa najważniejsze przy wyborze wykonawcy tego przedsięwzięcia?
Oprócz ceny istotne były doświadczenie i możliwości przedsiębiorstwa, które będzie musiało kompleksowo przygotować teren pod inwestycje - budowa dróg dojazdowych, ścieżek pieszo-rowerowych, parkingów, sieci wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznych, elektroenergetycznych czy odwodnienia terenu. Planujemy, że nad jeziorem powstaną obiekty o charakterze turystycznym, sportowym i rekreacyjnym. Ważne jest także realizowanie budowy w poszanowaniu natury i walorów przyrodniczych, wszak pracujemy nad jeziorem.

Celem tego projektu jest kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. Kiedy wszystkie prace zostaną zrealizowane i ile będą one kosztowały?

Realizacja przedsięwzięcia nie tylko przyczyni się do wzrostu wartości terenów nad jeziorem Krzywym, ale przede wszystkim uatrakcyjni je dla potencjalnych przedsiębiorców, a tym samym pobudzi lokalną gospodarkę i stworzy nowe miejsca pracy. Termin zakończenia prac projektowych przewidujemy na koniec czerwca tego roku a wykonanie całości zakończy się we wrześniu 2013 roku. Budowa jest dofinansowana przez Unię Europejską, wartość całości to prawie 25 milionów złotych.

Jak wygląda sytuacja z nieformalnym klubem parlamentarnym, inicjatywą Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu, który działałby na rzecz rozwoju regionu? Pytam, ponieważ spotkanie zwołane tuż po wyborach parlamentarnych, na którym Pan był obecny, nie cieszyło się zbytnim zainteresowaniem ze strony większości parlamentarzystów i samorządowców. Czy odbyło się kolejne spotkanie dotyczące budżetu?
Były już dwa spotkania, ale nadal nie jest to inicjatywa ciesząca się popularnością. Jesteśmy tym zaniepokojeni, bo nasz region jest w ogonie Europy i wydaje się, że nikt nas nie reprezentuje w Parlamencie. Staramy się więc docierać do wszystkich reprezentantów naszego regionu, w nadziei, że nasz głos zostanie usłyszany. Warmia i Mazury, jeśli już mają być skansenem, niech będą skansenem bogatym i zadbanym, a nie zapomnianą krainą jezior. Co do budżetu państwa, to dotarła do nas informacja o kolejnej weryfikacji budżetu, która zmienia ten przedstawiony jeszcze przed wyborami. Zaproponowane wskaźniki mogą zmusić nas do kolejnej zmiany budżetu miejskiego, bo finansowy transfer rządowy może być niższy od poprzedniego. Mniej pieniędzy z rządu na zadania oznacza przeznaczenie więcej z kasy miasta np. na politykę społeczną.

Jakie są losy wolnych terenów pod nowe inwestycje, pozostałych po wyburzeniu trzech olsztyńskich budynków przy ulicach Knosały, Warszawskiej i Wyzwolenia?

To tereny, które zostały uwolnione pod miejską zabudowę, bo przygotowujemy się do ożywienia śródmieścia i centrum. Harmonijny rozwój miejski, zarówno w dzielnicach mieszkalnych, jak i w centrum miasta, jest naszym celem nadrzędnym. Wskazywanie ciekawych miejsc do zamieszkania w śródmieściu wpływa pozytywnie na rozwój miasta i równoważy jego funkcje. Przy ul. Warszawskiej, dzięki wyburzeniu starego zakładu, uzyskaliśmy przestrzeń umożliwiającą budowę fragmentu ulicy Nowogrunwaldzkiej a przy Wyzwolenia uporządkowany teren pod mieszkalnictwo. Powstaje Zintegrowany Program Rozwoju Śródmieścia Olsztyna, który pozwoli wyznaczyć linię rozwojową miasta w dłuższej perspektywie czasowej.

Jakie są priorytetowe plany gospodarcze Olsztyna na przyszły rok?
Plany gospodarcze miasta ściśle łączą się z planami zagospodarowania przestrzennego, które tworzymy. Dzięki współpracy z inwestorami, tworzymy dogodne lokalizacje pod obiekty wielkopowierzchniowe, mieszkaniówkę czy zakłady usługowe. Dzięki współpracy z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną wkrótce mają szanse powstać kombinat energetyczny, zakład gospodarki odpadami czy duże zakłady usługowe. Jesteśmy w sferze zainteresowań Leroy Merlin i IKEI a jeszcze w tym roku jest szansa na budowę nowego centrum handlowego wraz ze stadionem. Budujemy Park Naukowo-Technologiczny oraz pracujemy nad Parkiem Przemysłowym. Wkrótce Olsztyn wzbogaci się też o dwa centra biurowe: Centaurus i Warmia Towers. Dobre wiadomości płyną też od naszego największego pracodawcy – Michelin, który zamierza rozbudować swoją fabrykę.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: -    wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” -    złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 25.07.2018 r. do godz. 15.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.). Rokowania odbędą się w dniu 26.07.2018 r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. Wiecej infoemacji na: www.sse.slupsk.pl
 
 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 33972/3, 33973/3, 33974/3 o łącznej powierzchni 0,8555 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00002951/8, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć 2. stanowiących własność Miasta Suwałki: - oznaczonej działkami nr 33973/1, 33973/2, 33974/1, 33974/2 o łącznej powierzchni 3,2228 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00013021/0, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć; - oznaczonej działkami nr 33972/2, 33972/5 o łącznej powierzchni 4,7949 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031747/7, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć. Nieruchomości przeznaczone są pod eksploatację kruszywa. Szczegółowe warunki zagospodarowania zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 7 zatwierdzonym Uchwałą Nr LVII/605/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.06.2002 roku. Na działkach nr 33972/5, 33973/1, 33974/1 zlokalizowana jest linia energetyczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej linii oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku jej awarii,  konserwacji bądź przebudowy. Cena wywoławcza łącznie dla działek wymienionych w pkt. 1 i 2 wynosi 1 500 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w tym cena działek Skarbu Państwa wynosi 144 702 zł brutto, co stanowi 9,6468% ceny wywoławczej. Wadium: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 9 sierpnia 2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu; - złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie; - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW