Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Biurowiec zużyje do 15 kWh/mkw./rok

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Roman Trzaskalik, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum
Roman Trzaskalik, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Z Romanem Trzaskalikiem, prezesem Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, o jego specjalistycznej działalności, rozmawia Marta Śniegocka

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych. Czym jest spowodowana taka specjalizacja? Czy jest ona uwarunkowana lokalizacją, dostępem do uczelni wyższych, czy może jeszcze innymi czynnikami?
Specjalizacja Parku w zakresie rozwoju technologii energooszczędnych wynika m.in. z obserwacji, które poczyniliśmy w trakcie wizyt studyjnych w Europie Zachodniej
i Stanach Zjednoczonych. Bierzemy przykład zwłaszcza z Austrii i Niemiec, gdzie odnawialne źródła energii i budynki pasywne są stosowane powszechnie. Już u początków działalności Parku byliśmy przekonani o ekonomicznej i ekologicznej słuszności wyboru tej specjalizacji. Wiedzieliśmy, że Polska, jako nowy członek Unii Europejskiej, zostanie prawnie zobowiązana do promowania budownictwa energooszczędnego i postaw racjonalnego wykorzystania energii. Budownictwo pochłania 40 proc. całej zużywanej przez Unię Europejską energii cieplnej. W przestrzeni kilkunastu lat inwestycje w oszczędności w tym segmencie gospodarki dadzą nie tylko niesamowity efekt ekonomiczny, lecz wpłyną również na bilans energetyczny kraju. Jednym z elementów sprzyjających wyborowi naszej specjalizacji był fakt, iż w województwie śląskim wytwarza się ponad 70 proc. produkowanych w Polsce kolektorów słonecznych. W strategii rozwoju województwa odnawialne źródła energii traktowane są jako branża kluczowa.

Park działa od 2007 roku. W tym czasie udało się Państwu skomercjalizować wiele innowacyjnych technologii. Co uważa Pan za największe osiągnięcie?
Etap komercjalizacji jest jeszcze przed nami. Obecnie realizujemy dwa projekty badawcze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pierwszy trwa do marca 2013 i dotyczy zoptymalizowanego zużycia energii elektrycznej w budynkach. Drugi, zaplanowany do kwietnia 2013 roku, polega na zwiększeniu wykorzystania energii z OZE w budownictwie. Bierzemy odpowiedzialność za wdrażane przez nas rozwiązania. W kilkuletnim procesie weryfikacji stosowanych technologii, zdobywamy wiedzę jak one funkcjonują. Zatem kiedy mówimy, że projekty naszych budynków spełniają określone standardy, mamy pewność, że tak rzeczywiście jest. Myślę, że warto do tego dodać, że startujemy z ofertą kontraktingu dla samorządów. Chodzi w niej o uzyskanie zagwarantowanych oszczędności przez termomodernizację budynków wraz ze zmianą źródeł ciepła i zarządzaniem źródłami energii. Czekamy również na ofertę finansową z banku PKO BP i banków spółdzielczych.

Park swoje proekologiczne idee wprowadza również w praktyce. Rozpoczęli Państwo budowę pierwszego w Polsce pasywnego biurowca. Na czym polega ten projekt i czym został zainspirowany?
Pierwszy na południu Polski biurowiec pasywny będzie zużywał na ogrzewanie do 15 kWh/mkw. rocznie. Zastosowane w nim rozwiązania pozwolą na korzystanie z odnawialnych źródeł energii – słonecznej oraz geotermalnej - oraz zminimalizują energochłonność obiektu. Na ponad sześciu tysiącach metrów kwadratowych powierzchni znajdą się pomieszczenia na laboratoria oraz data center. Udostępniany będzie sprzęt - urządzenia pomiarowe i atestujące, inne urządzenia wdrożeniowe, oprogramowanie specjalistyczne. W biurowcu znajdą się też pomieszczenia wystawiennicze, administracyjno-techniczne oraz sale konferencyjno-szkoleniowe. Projekt jest naturalną konsekwencją pierwszego etapu naszej działalności, jakim był budynek energooszczędny.

Jakie mają Państwo pomysły na dalszy rozwój Parku?
Park jest dla nas przede wszystkim platformą współpracy nauki i biznesu. Intensyfikujemy współpracę z uczelniami i przedstawicielami instytucji badawczych. Chodzi nam o stworzenie obserwatorium technologicznego, w którym będziemy pozyskiwali informacje i dane na temat wprowadzanych w świecie technologii w zakresie budownictwa energooszczędnego i OZE. Wynik współpracy z nauką chcemy wdrażać w przemyśle. Z jednej strony będzie to stymulowanie do działań ośrodków nauki, nastawionych na wymierne efekty. Z drugiej strony, sami będziemy pośredniczyli w procesie wdrażania tych rozwiązań. 

Jest Pan również prezesem Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych. Na czym polega jego rola?
Powołane w listopadzie 2008 roku Stowarzyszenie kontynuuje misję porozumienia Krajowego Forum Parków Przemysłowych z 2007 roku. Stowarzyszenie inicjuje działania propagujące ideę parków, służy integracji parków przemysłowych i technologicznych w Polsce oraz współpracy z inkubatorami przedsiębiorczości i strefami ekonomicznymi. Jest także platformą wymiany informacji, opinii, doświadczeń parków. Zrzeszone w Stowarzyszeniu parki przemysłowe i technologiczne mają możliwość proponowania własnych rozwiązań w obszarze wspierania działań wychodzących naprzeciw potrzebom parków oraz regionalnych strategii. Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami, organizacjami, zrzeszeniami oraz z innymi podmiotami gospodarczymi. Naszym celem jest wypracowanie wspólnych rozwiązań i osiągnięć, które przedstawiane są organom administracji państwowej i samorządowej.

W trakcie Expo2010 w Szanghaju, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych podpisało z dwoma instytucjami chińskimi: Shanghai Chemical Industry Park Development Co. Ltd oraz Shanghai Technology Innovation Center, list intencyjny dotyczący współpracy. Czy w tej kwestii poczyniono jakieś dalsze kroki?
W Ministerstwie Gospodarki złożyliśmy wniosek dotyczący mostów technologicznych. Inicjatywę realizujemy wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą i Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Projekt będzie realizowany pod auspicjami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przyszłym roku chcielibyśmy również podjąć współpracę z Chinami, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.


Pomimo światowego kryzysu gospodarczego parki technologiczne cieszą się zainteresowaniem i nie brakuje polskich i zagranicznych inwestorów gotowych ulokować w nich swoje przedsięwzięcia. Czym, Pana zdaniem, jest to spowodowane?
Do tej pory parki dają sobie radę z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dysponują infrastrukturą, powierzchnią biurową oraz laboratoriami. Na ich terenie lokowane są wyspecjalizowane technologicznie firmy. Parkami zarządzają też osoby, które posiadają kompetencje w pozyskiwaniu krajowych i zagranicznych inwestorów. W ostatnim czasie, na konferencji zorganizowanej przez PAIiIZ, poświęconej promocji elektronicznej wersji albumu przedstawiającego parki, miała miejsce prezentacja m.in. amerykańskiej firmy DisplayLink, której spółka „córka” prowadzi działalność na terenie naszego Parku.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do II przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka: Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016 r.   Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 10 września 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 10 września 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 14 września 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 17 września 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. 6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu.
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: -    wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” -    złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 25.07.2018 r. do godz. 15.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.). Rokowania odbędą się w dniu 26.07.2018 r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. Wiecej infoemacji na: www.sse.slupsk.pl
 
 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 33972/3, 33973/3, 33974/3 o łącznej powierzchni 0,8555 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00002951/8, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć 2. stanowiących własność Miasta Suwałki: - oznaczonej działkami nr 33973/1, 33973/2, 33974/1, 33974/2 o łącznej powierzchni 3,2228 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00013021/0, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć; - oznaczonej działkami nr 33972/2, 33972/5 o łącznej powierzchni 4,7949 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031747/7, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć. Nieruchomości przeznaczone są pod eksploatację kruszywa. Szczegółowe warunki zagospodarowania zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 7 zatwierdzonym Uchwałą Nr LVII/605/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.06.2002 roku. Na działkach nr 33972/5, 33973/1, 33974/1 zlokalizowana jest linia energetyczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej linii oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku jej awarii,  konserwacji bądź przebudowy. Cena wywoławcza łącznie dla działek wymienionych w pkt. 1 i 2 wynosi 1 500 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w tym cena działek Skarbu Państwa wynosi 144 702 zł brutto, co stanowi 9,6468% ceny wywoławczej. Wadium: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 9 sierpnia 2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu; - złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie; - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW