Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Szkolenia o PPP mają niski poziom

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Agata Kozłowska, dyrektor Investment Support
Agata Kozłowska, dyrektor Investment Support

Z Agatą Kozłowską, dyrektorem Investment Support, polskiej firmy doradczej, która przygotowała raport na temat partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w I połowie 2011 roku, rozmawia Agnieszka Boruta.

Investment Support podsumował pierwsze półrocze 2011 roku pod względem PPP i koncesji w Polsce. Na wstępie raportu zaznaczyła Pani, że przeanalizowane miesiące wyróżniają się wyjątkowo małą liczbą przedsięwzięć, w porównaniu z 2009 i 2010 rokiem. Z czego to wynika?
Według mnie, podmioty publiczne przestraszyły się regulacji dotyczących zaliczania zobowiązań z tytułu niektórych umów o PPP do długu i trzeba czasu, aby spokojnie mogły przeanalizować założenia planowanych przedsięwzięć. Dodatkowo, ci, którzy przeprowadzili nieudane postępowania, teraz wiedzą, że należy je rzetelnie przygotować, a to również trwa. Wreszcie, z uwagi na kryzys finansowy i dyskusję, jak zaplanować finansowanie inwestycji, decyzje o rozpoczęciu projektów zapadają wolniej. Nie mam jednak wątpliwości, że z uwagi właśnie na kryzys, który nas dopiero czeka, PPP będzie tą formułą, dzięki której w ogóle będą realizowane inwestycje, bowiem podmiotów publicznych nie będzie stać na wypłatę jednorazowego wynagrodzenia za zamówienie publiczne i trzeba będzie korzystać z innych narzędzi realizacji zadań publicznych.

Stwierdziła Pani, że bez merytorycznych zmian w podejściu do PPP, trudno będzie obserwować w najbliższym czasie „wysyp” tego typu przedsięwzięć. Jakie konkretnie zmiany miała Pani na myśli?
Chodziło mi przede wszystkim o wyrównanie powszechnej wiedzy na temat PPP. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której część miast zdobyła ogromne doświadczenie w przygotowywaniu tego rodzaju przedsięwzięć, ale cały czas większości brakuje podstawowych informacji o tym, czym jest PPP, kiedy warto wprowadzać tę formułę, jak przygotować przedsięwzięcie, itd. Aż trudno w to uwierzyć wobec liczby konferencji i szkoleń, które dotyczą PPP, ale w przeważającej mierze są na niskim poziomie. To samo dotyczy doradców, niewielu z nich ma praktyczne doświadczenie w przeprowadzeniu procedury wyboru partnera prywatnego w Polsce i wdrażaniu projektu w formule PPP.

Bardzo ważna jest wiedza na temat PPP. Pani zdaniem, w Polsce jest ona teoretyczna i powinna zacząć bazować na praktycznym doświadczeniu tych, którzy przeprowadzili postępowania na wybór partnera. Jakie podmioty są dobrym przykładem do naśladowania?
Tych podmiotów nie jest zbyt wiele, ponieważ przygotowania do przeprowadzenia procedury i sama procedura trwają niekiedy rok czy dwa. Moim zdaniem, warto obserwować podmioty zaangażowane w prowadzenie dużych przedsięwzięć, bo takie projekty są najbardziej skomplikowane, wielopłaszczyznowe, niekiedy prowadzone przez kilka podmiotów publicznych. W dużych projektach, występujące problemy są też większe i warto obserwować zastosowane rozwiązania, np. w zakresie odpowiedzi na skargę złożoną w postępowaniu koncesyjnym przez potencjalnego partnera prywatnego. Uczestniczyliśmy w pierwszym postępowaniu skargowym w Polsce po stronie miasta i ze względu na skomplikowany projekt, doświadczenie przy tym zdobyte jest bezcenne.

W jaki sposób można byłoby szerzyć w naszym kraju niezbędną wiedzę - tę, dotyczącą interpretacji wytycznych unijnych dla stosowania PPP czy pozwalającą stworzyć kierunkowe opracowania, wyznaczające rozwój PPP w Polsce?
Jestem zwolenniczką dzielenia się dobrymi praktykami i rozwiązaniami, które sprawdziły się w praktyce. My np. organizujemy warsztaty, prowadzimy portal dobrepraktykippp.eu, rozmawiamy z podmiotami zainteresowanymi PPP, aby szerzyć wiedzę na ten temat.

Jak co roku, największą popularnością w zakresie projektów planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi cieszy się sektor sportowo-rekreacyjny. Jak Pani myśli, dlaczego akurat ta dziedzina?
Ponieważ są to przedsięwzięcia, które są ważne dla rozwoju miasta, ale nie są inwestycjami priorytetowymi, jak np. kanalizacja, w związku z tym nie ma na nie pieniędzy i chętnie szuka się zewnętrznych źródeł dofinansowania. Nie jest to najlepsza motywacja do PPP, ale główna jeśli chodzi o większość projektów, w tym tych nieudanych. W niektórych przypadkach inwestycje sportowo-rekreacyjne wpisują się w szerszy kontekst zagospodarowania przestrzeni miejskiej i są partnerzy prywatni zainteresowani współpracą z miastem, widząc dla siebie możliwość stworzenia dopełniającej infrastruktury komercyjnej. Wreszcie na przyspieszenie tych projektów miały wpływ zbliżające się mistrzostwa Euro 2012.

Z raportu wynika, że od momentu wejścia w życie nowych ustaw: ustawy o PPP i ustawy o koncesji na roboty budowlane, koncesja jest wiodącą formułą realizacji inwestycji publiczno-prywatnych w Polsce. Trend ten został zachowany w I półroczu 2011 r. Jakie mogą być powody większej popularności tej drugiej formuły i czy są one uzasadnione?
Często podmioty publiczne stosują odwrotne myślenie – zamiast dostosować procedurę do specyfiki przedsięwzięcia, dostosowują przedsięwzięcie do procedury. Koncesję charakteryzuje przeniesienie większości ryzyka ekonomicznego na koncesjonariusza oraz pobieranie przez partnera prywatnego pożytków z jak największej części z przedmiotu koncesji. Ze względu na brak środków na realizację przedsięwzięcia, miasta, poprzez ogłoszenie postępowania w trybie koncesji, chcą pozyskać partnera albo chociaż sprawdzić, czy znajdzie się ktoś, kto zdejmie z nich powyższe ciężary. Jeśli jednak specyfika przedsięwzięcia jest inna, takie postępowania nigdy nie zakończą się sukcesem.

W jednej z publikacji wskazała Pani jednoznacznie, że ułomnością ustawy o PPP jest brak bezpośredniego odwołania się do zasady podziału ryzyka wskazanej przez EUROSTAT. Jak bardzo ten fakt może wpłynąć na przesądzenie o wpływie umów o PPP na poziom długu publicznego?
Jeśli wiedza na temat PPP nie posunie się do przodu, możemy za kilka miesięcy albo lat mieć do czynienia z umowami, które zostały podpisane w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych analiz ryzyka, ocen opłacalności, a zobowiązania, które miały nie obciążać budżetów podmiotów publicznych, będą musiały zostać ujęte w zadłużeniu, co spowoduje poważne konsekwencje, z koniecznością przerwania realizacji projektu PPP włącznie. Z drugiej strony, doświadczeni doradcy sięgają do źródła i korzystają z wytycznych i podręczników Komisji Europejskiej, więc przygotowują projekty rzetelnie. Dlatego zanim zawrze się umowę o PPP, trzeba projekt jak najstaranniej i ostrożnie przygotować, dbając o interes publiczny.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018   mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.   Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do Strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.). 3. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  na terenach objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niebędących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (adres poniżej), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10.15. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 5/2018 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 29 marca 2018r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW