Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Działalność charytatywna to nie CSR

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Mirella Panek-Owsiańska, prezes zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Mirella Panek-Owsiańska, prezes zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Z Mirellą Panek-Owsiańską, prezes zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dyrektorką generalną, o CSR-ze w Polsce, rozmawia Marta Śniegocka.

Z ostatnich badań firmy Grant Thornton wynika, że polskie firmy znajdują się w europejskiej czołówce pod względem działań CSR. Czy Pani odczucia są podobne?
Polski CSR jest bardzo młody i wciąż znajduje się w fazie rozwoju, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Choć wyniki takich badań, jak to firmy Grant Thornton, napawają optymizmem, to warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy, jako obszar odpowiedzialnych działań, najczęściej wskazywali działalność charytatywną czy działania na rzecz społeczności lokalnych, co jest bardzo „polską” specyfiką pomagania innym, ale jednocześnie mało zaawansowanym obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu. Niestety, patrząc na obszar związany z innowacyjnością czy też inkluzywnymi modelami biznesowymi, nie wypadamy już tak dobrze.

Większość firm deklaruje, że działa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu z uwagi na zyski. Czy CSR opłaca się firmom?
Zdecydowanie tak. CSR zwiększa konkurencyjność firmy, co wpływa na wzrost zainteresowania inwestorów. Konsumenci, pracownicy i inni interesariusze są bardziej lojalni wobec firmy, co razem przekłada się na wzrost zysków. W badaniu Menedżerowie 180 przeprowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i GoodBrand&Co w ubiegłym roku, 56 proc. respondentów było przekonanych o długofalowej odpowiedzialności takich działań. Problem jednak leży w tym, że wielu zarządzających kieruje się jedynie krótkotrwałą perspektywą, w której często trudno jest zobaczyć konkretne efekty działań CSR.

Jakie zatem działania z zakresu CSR-u są najpopularniejsze wśród polskich firm? Ekologiczne, charytatywne, czy takie, które jedynie w mniemaniu danej firmy są działaniami CSR-owymi?
W Raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” rokrocznie najwięcej praktyk notujemy w dziale Biznes a społeczeństwo, gdzie znajdują się działania z zakresu zaangażowania społecznego, kampanie społeczne, czy akcje edukacyjne. Należy podkreślić, że sama działalność charytatywna, której nie towarzyszy szersza strategia, nie jest CSR-em. Wiele firm prowadzi też programy wolontariatu pracowniczego, niejednokrotnie pozostawiając pracownikom inicjatywę i wybór tematyki, w ramach której będą udzielali bezpłatnej pomocy innym. Notujemy też cykliczny wzrost działań proekologicznych poprzez wdrażanie tak prostych rozwiązań jak ekobiuro, czyli segregowanie odpadów w biurze, dwustronne drukowanie na ekologicznym papierze, minimalizowanie wydruków i poleganie na wirtualnym obiegu dokumentów, czy wyłączanie urządzeń z prądu po skończonej pracy. Dzięki takim działaniom firma nie tylko minimalizuje swój negatywny wpływ na środowisko, ale również oszczędza środki. Są już firmy, które wdrażają bardzo kosztowne i skomplikowane procesy z zakresu ochrony środowiska, które są częścią ich strategii zrównoważonego rozwoju.

Jakie działania polskiego rządu byłyby potrzebne do zmobilizowania przedsiębiorców do większego zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu?
W Ministerstwie Gospodarki powołano Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, w ramach którego funkcjonują grupy robocze ds. promowania CSR, edukacji, odpowiedzialnych inwestycji i zrównoważonej konsumpcji. Do grup zaproszeni są przedstawiciele wszystkich sektorów gospodarki, dzięki czemu możliwy jest dialog i współpraca. Zespół przygotował swoje rekomendacje do średniookresowej strategii rozwoju Polski, miejmy nadzieję, że zostaną one uwzględnione i wdrożone. Wiele też dyskutuje się na temat obowiązkowego raportowania kwestii pozafinansowych – takie regulacje przyjęto już w Szwecji, Danii, czy niedawno w Hiszpanii. Wydaje się, że dla zwiększenia transparentności oraz obrazu rzeczywistego wpływu firmy na społeczeństwo i środowisko, warto byłoby zastanowić się nad takimi regulacjami także w Polsce.

W styczniu na warszawskiej giełdzie powstał indeks firm odpowiedzialnych społecznie, wspierających zrównoważony rozwój. Czy uważa Pani, że będzie to miało wpływ na większe zaangażowanie firm w CSR?
Powstanie polskiego indeksu firm społecznie odpowiedzialnych to bardzo ważny krok w rozwoju CSR-u w naszym kraju. Badania społecznie odpowiedzialnego inwestowania dowodzą, że spółki odpowiedzialne, które wpisywane są na takie indeksy, osiągają większe stopy wzrostu, a jednocześnie wspierają zrównoważony rozwój. To także narzędzie dla inwestorów zwiększające ich wiedzę na temat wartości poszczególnych firm. Może to być rówież zachęta do powstawania nowych funduszy etycznych, a więc takich, które w swojej polityce inwestycyjnej kierują się zdefiniowanymi wartościami.

Jakie polskie firmy są przykładem wzorowego CSR-u?
Nie ma „wzorowej” firmy – CSR zakłada ciągłe dążenie do doskonałości we wszystkich obszarach działania. Są firmy, które są liderami w konkretnym obszarze – np. bank Citi Handlowy znany jest ze swoich programów edukacji finansowej i programu wolontariatu pracowniczego, Skanska Property - programów zielonego budownictwa, a Microsoft - projektów wyrównywania szans w dostępie do społeczeństwa informacyjnego. Warto zwrócić uwagę na Ranking Odpowiedzialnych Firm współorganizowany przez FOB, PwC, Akademię Leona Koźmińskiego i Dziennik-Gazetę Prawną - zwycięzcą ostatnich edycji była firma Danone.

Czego brakuje jeszcze w polskim biznesie w zakresie CSR, żeby dorównał on światowym standardom?
Poza międzynarodowymi korporacjami, na palcach jednej ręki policzyć można polskie firmy, które mają całościową strategię CSR. Nie znaczy to jednak, że małe i średnie firmy nie działają w sposób odpowiedzialny - one często tak tego nie nazywają. Warto upowszechniać wiedzę o społecznej odpowiedzialności biznesu oraz o korzyściach, które może ona przynosić, także firmom z sektora MŚP. Warto też wspierać liderów i liderki, ktorzy dostrzegają wyzwania współczesnego świata i chcą brać za nie odpowiedzialność.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018   mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.   Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do Strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.). 3. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  na terenach objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niebędących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (adres poniżej), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10.15. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 5/2018 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 29 marca 2018r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 6, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/9 
o pow. 10.776 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, 
KW nr KO1I/00042158/0. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 490.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.900,00 zł Wadium 49.000,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 
27 marca 2018 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 marca 2018 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu, udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl , www.bip.szczecinek.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW