Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Nasza strefa będzie trochę nietypowa

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini
Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini

Ze Stanisławem Szczurkiem, burmistrzem Trzebini, między innymi o utworzeniu w mieście Strefy Aktywności Gospodarczej, rozmawia Agnieszka Boruta.

Kiedy rozpocznie się proces tworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini i czym, w ramach tej inwestycji, miasto zajmie się w pierwszej kolejności?
Przeprowadzenie przetargu na wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji oraz zawarcie z nim umowy planowane jest do końca sierpnia 2011 roku. Do końca bieżącego roku ma być gotowa dokumentacja projektowo-budowlana. Następnie rozpoczną się roboty budowlane, których ostateczne zakończenie nastąpi w sierpniu 2013 roku.

Inwestorów z jakich branż miasto chciałoby przyciągnąć do strefy?
Nasza strefa na terenie byłych Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia” oraz Gumowni i Zakładów Tłuszczowych będzie trochę nietypowa. Ta nietypowość polega na tym, że spora część terenów przyszłej strefy jest już zajętych przez inwestorów z różnych branż, natomiast problemem jest brak odpowiedniej infrastruktury drogowej i głównym celem organizacji w tym miejscu strefy jest właśnie nadrobienie tych zaległości oraz stworzenie korzystnych warunków do wykorzystania pozostałych, dotychczas niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych. Dla potencjalnych inwestorów, którzy w przyszłości chcieliby jeszcze skorzystać z naszych atutów przy lokowaniu inwestycji, a zwłaszcza świetnego położenia Trzebini na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych mam drugą dobrą wiadomość. Rozpoczynamy właśnie organizację kolejnej strefy aktywności gospodarczej na tzw. Miechowie, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A-4. Teren ten będziemy chcieli przeznaczyć na inwestycje o charakterze logistycznym.

Jakie ulgi i przywileje miasto zaoferuje przedsiębiorcom?
Planujemy włączenie terenów inwestycyjnych na Miechowie do specjalnej strefy ekonomicznej, dzięki czemu przyszli inwestorzy będą mogli skorzystać z bardzo atrakcyjnych ulg w naliczaniu podatku dochodowego. Z uwagi, iż znaczna część gruntów i obiektów na obszarze przyszłej strefy na terenie byłych Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia” oraz Gumowni i Zakładów Tłuszczowych została już wykupiona przez inwestorów, to planujemy stosować w tym miejscu szczególne zachęty w postaci ulg w podatkach lokalnych, dla tych podmiotów, którzy utworzą i utrzymają tutaj miejsca pracy.

Ile będzie kosztowało utworzenie SAG i jak obszerne tereny wejdą w jej skład?
Według przygotowanej dokumentacji utworzenie strefy na terenie byłych Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia” oraz Gumowni i Zakładów Tłuszczowych będzie kosztowało ponad 22 mln zł. Strefa obejmie obszar 42,4 ha. Natomiast dofinansowanie do inwestycji, przyznane nam z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, wyniesie ponad 17,8 mln zł, czyli 80 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Poprzez jakie działania jeszcze Trzebinia chce wpłynąć na wzrost swojego znaczenia gospodarczego w Małopolsce?
Trzebinia jest położona dokładnie w połowie drogi pomiędzy aglomeracją krakowską a aglomeracją śląską. Przez nasze miasto przebiegają ważne szlaki komunikacyjne – zarówno drogowe jak i kolejowe. Musimy wykorzystać te atuty. Dlatego nie chcemy poprzestać tylko na jednej strefie aktywności gospodarczej, ale już podjęliśmy działania zmierzające do uruchomienia drugiej strefy na wspomnianym wcześniej Miechowie. Do zagospodarowania będą także kolejne tereny poprzemysłowe po cementowni „Górka”, kopalni „Siersza” i Zakładach Górniczych „Trzebionka”. Posiadamy również tereny z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Będziemy chcieli przekonać deweloperów, że warto u nas budować, bo z Trzebini jest blisko zarówno do Krakowa jak i Katowic, a na miejscu mamy atrakcyjne tereny rekreacyjne i leśne, gdzie można miło spędzić wolny czas.

Jakie inwestycje o znaczeniu gospodarczym są w tegorocznym planie władz miasta?
Bardzo ważną inwestycją, której realizację zakończymy na przełomie sierpnia i września 2011 roku jest rewitalizacja centrum Trzebini. Mam nadzieję, że dzięki tej inwestycji nasze miasto będzie pozytywnie postrzegane nie tylko przez mieszkańców naszej gminy, ale także przez wszystkich tych, którzy zawitają do nas tylko czasowo z różnych okazji.

Czy miasto bierze udział w konkursach gospodarczych, targach w celach promocyjnych?
W chwili obecnej skupiamy się przede wszystkim na stworzeniu atrakcyjnej oferty dla inwestorów. W dalszej kolejności zajmiemy się jej upowszechnieniem za pomocą różnych narzędzi promocyjnych.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., działająca jako Zarządzający, Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2064) zaprasza do składania ofert na przetarg łączny   mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości: - działki gruntu nr: 7/7, 7/8, 7/49 (KW nr SL1S/00106512/4), 7/12, 7/14, 7/15, 7/76 (KW nr SL1S/00095266/3), 7/52 (KW nr SL1S/00090111/7), 7/72 (KW nr SL1S/00103038/6), 7/77, 7/78, 7/79 (KW nr SL1S/00108652/1), położone w Obrębie Redzikowo - Gmina Słupsk, w miejscowości Redzikowo na terenie podstrefy „Redzikowo”, do których PARR S.A. przysługuje prawo własności; Księgi wieczyste prowadzone są przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Słupsku.   Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. 2. Wpłacenie wadium w wysokości określonej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego”. 3. Złożenie pisemnej oferty wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oferta powinna zawierać informację o oferowanej cenie nabycia. 4. Oferty należy składać w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Obrońców Wybrzeża 2  w Słupsku w terminie do dnia 28.05.2018r., do godziny 10:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018r. o godz. 10.30 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.    Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub wycofania się z przetargu przed jego zakończeniem, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert. Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW