Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Prowadzimy rozmowy ze sprzedawcami terenów

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Beniamin Dobosz, zastępca prezydenta Łomży
Beniamin Dobosz, zastępca prezydenta Łomży

Z Beniaminem Doboszem, zastępcą prezydenta Łomży, o rozwoju gospodarczym miasta, rozmawia Agnieszka Boruta.

Łomża zamierza przyłączyć się do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Czy wrzesień, tak jak ogłaszano, jest realnym terminem złożenia wniosku w tej sprawie?
Decyzja co do ostatecznego kształtu łomżyńskiej podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie została jeszcze podjęta. Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi sprzedawcami terenów, które moglibyśmy włączyć do podstrefy. Chcemy do niej zgłosić działki o łącznej powierzchni około 15 ha. Decyzja o tym, kiedy zostanie złożony wniosek o przyłączenie terenów naszego miasta do W-M SSE należy do zarządu strefy. Jej wiceprezes Jerzy Siwkiewicz, na spotkaniu z łomżyńskimi przedsiębiorcami mówił, że wniosek o rozszerzenie strefy zarząd planuje złożyć we wrześniu i my tego terminu się trzymamy.

Które tereny miałyby wejść w skład podstrefy?
W obecnej chwili do jej utworzenia zamierzamy przeznaczyć tereny zlokalizowane w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego, za posesją spółki GASPOL, przy budowanym obecnie przedłużeniu ulicy Spokojnej oraz przy ulicy Ciepłej w pobliżu Ciepłowni Miejskiej.

Czy te grunty są odpowiednio przygotowane? Pytam konkretnie o ich uzbrojenie, ponieważ urząd marszałkowski odrzucił wniosek Łomży o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.
W ubiegłym roku do urzędu marszałkowskiego złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża”. Przedmiotem tego projektu było kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta poprzez budowę układu komunikacyjnego (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe) w ulicy Akademickiej oraz w rejonie ulicy Żabiej i Sikorskiego, a także uzbrojenie działek inwestycyjnych w sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, wodociągowej. Obejmował on także przebudowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Żabiej. Powodem odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej było uznanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, że wniosek został złożony w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, który według instytucji zarządzającej nie obowiązywał w tym konkursie. Swoje uzasadnienia miasto oparło na niejednoznacznych zapisach dokumentów instytucji zarządzającej, niezgodnych z intencjami Komitetu Monitorującego RPO WP. Po długiej wymianie korespondencji i zamieszczeniu przez urząd marszałkowski sprostowania do konkursu na stronach internetowych - już po terminie złożenia przez nas wniosku aplikacyjnego - 25 listopada 2010 roku miasto złożyło protest do oceny formalnej wniosku. Pod koniec grudnia protest został odrzucony. 30 grudnia 2010 roku miasto złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie oceny formalnej wniosku, który został rozpatrzony negatywnie pismem z urzędu marszałkowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku. Planowane jest przygotowanie większego zakresu i ponowne złożenie wniosku. Termin zależeć będzie od stopnia przygotowania inwestycji oraz podjęcia działań w sprawie nabycia dalszych gruntów pod strefę ekonomiczną. Aktualnie konkurs jest zamknięty.

Jakie warunki będą musieli spełnić przedsiębiorcy chcący zainwestować na terenie łomżyńskiej strefy?
Zasady funkcjonowania W-M SSE na spotkaniu z łomżyńskimi przedsiębiorcami przedstawił wiceprezes Jerzy Siwkiewicz. Poinformował, że w strefie będzie mógł inwestować każdy, kto poniesie nakłady w wysokości minimum 100 tys. euro z tytułu nowej inwestycji oraz utworzy miejsca pracy. W zamian strefa oferuje grunty inwestycyjne, ulgi podatkowe i usługi doradcze.

Miasto planowało również inwestycje w formule PPP, m.in rewitalizację terenów dworca PKS, targowiska. Czy te projekty są aktualne i czy można tu mówić o konkretnych datach?
Inwestycje w formule PPP znajdują się na etapie wstępnych planów. Rozpoczęliśmy na ten temat spotkania z łomżyńskimi przedsiębiorcami, które mają nam m.in. wskazać kierunki tworzenia koncepcji rewitalizacji terenów dworca PKS. Najpierw musimy bowiem określić potrzeby, i to od przedsiębiorców chcemy dowiedzieć się jaką działalność by tam widzieli. Na obecnym etapie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o terminach, kosztach czy partnerach. W ciągu miesiąca zostanie przygotowane i zaprezentowane publicznie memorandum informacyjne dotyczące rewitalizacji terenów dworca PKS. Z kolei zagospodarowanie targowiska miejskiego planujemy zrealizować w standardowym trybie finansowania, tj. ze środków własnych miasta.

A jak wygląda sytuacja z rozpoczęciem prac nad bulwarem w Łomży? Ruszą w sierpniu, tak jak zakładano?
Inwestycja pn. „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią – I etap” realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Umowa na jej wykonanie została podpisana 11 lutego br. z firmą WARBUD S.A. z Warszawy. Zgodnie z zawartą umową prace ruszą w sierpniu 2011 roku i zakończą się w listopadzie 2012 r. Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wykonawca przedmiotowego zadania nie może prowadzić żadnych robót budowlanych w okresie od 1 marca do 31 lipca – powodem jest fakt położenia inwestycji na granicy obszarów specjalnej ochrony ptaków tj. Przełomowej Doliny Narwi oraz Doliny Dolnej Narwi, czyli obszarów Natura 2000. Pomimo naszej prośby w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie placu budowy na przełomie czerwca i lipca br., Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odmówiła jej wyrażenia i WARBUD będzie mógł rozpocząć prace zgodnie z wcześniejszymi planami, tj. w sierpniu 2011 r. Zgodnie z harmonogramem największe natężenie prac przypadnie w okresie wrzesień - listopad 2011 roku oraz w sierpniu 2012 r. podczas wykonywania robót hydrotechnicznych.

Jaki jest cel tej inwestycji?
Celem tej inwestycji jest „odwrócenie” Łomży frontem do Narwi, poprzez turystyczne zagospodarowanie pasa terenu pomiędzy lewym brzegiem rzeki, a istniejącą zabudową miejską. Realizacja I etapu przedsięwzięcia ma na celu wykorzystanie atrakcyjnego położenia Łomży do rozwoju turystyki krajoznawczej, wypoczynkowej, kwalifikowanej, sportowo-rekreacyjnej oraz zagwarantowanie zaplecza umożliwiającego wykorzystanie bulwarów do różnorodnych form aktywnej rekreacji i sportu. Port rzeczny w Łomży będzie główną przystanią na odtwarzanym właśnie Szlaku Wodnym Króla Stefana Batorego: Wisła – Kanał Żerański – Zalew Zegrzyński – Narew – Biebrza – Kanał Augustowski – Niemen, czyli reaktywacji starego szlaku wodnego wytyczonego pod koniec XVI wieku przez Króla Stefana Batorego oraz miejscem docelowym podróży. Ma to w konsekwencji podwyższyć rozpoznawalność turystyczną naszego regionu. Dzięki temu Łomża wzmocni swoją pozycję turystyczną, co zaktywizuje środowiska lokalne, powiększy rynek pracy w turystyce i usługach okołoturystycznych, a to z kolei ma zwiększyć dochód jednostek samorządu terytorialnego oraz ich mieszkańców zapewniając przy tym efektywny i prawidłowy rozwój turystyki z poszanowaniem ochrony przyrody.

Trwają też prace nad budową lądowiska w mieście. Na jakim są etapie?
Lądowisko ma zostać zlokalizowane w Łomży w pobliżu ulicy Grobla Jednaczewska, przy ogródkach działkowych, na terenach w całości należących do miasta. Będzie funkcjonowało sezonowo w warunkach pogodowych umożliwiających bezpieczne z niego korzystanie. Do funkcjonowania lądowiska niezbędne jest ustawienie wiatrowskazu oraz dbanie o podłoże do lądowania poprzez cykliczne wykaszanie trawy i wałowanie tego terenu. Docelowo planowane jest również postawienie na terenie lądowiska hangaru. Ten koszt prawdopodobnie weźmie na siebie miasto, jak również ewentualne inne koszty związane z późniejszą rozbudową lądowiska. Po opracowaniu "Instrukcji Operacyjnej Lądowiska Łomża" oraz ustawieniu wiatrowskazu i wykoszeniu trawy, można będzie korzystać z niego już latem tego roku.

Jakie samoloty będą mogły na nim lądować?
Lądowisko ma mieć długość 1670 metrów i szerokość 52 metrów. Będą mogły na nim lądować motolotnie, samoloty ultralekkie oraz samoloty do 2000 kg jak np. PZL Wilga czy Cessna. Lądowisko ma służyć uprawianiu motolotnictwa, organizacji mistrzostw paralotniowych (Łomża ma w tym zakresie kilkunastoletnią tradycję) i motolotniowych oraz umożliwiać lądowanie małym samolotom.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do II przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka: Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016 r.   Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 10 września 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 10 września 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 14 września 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 17 września 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. 6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu.
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: -    wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” -    złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 25.07.2018 r. do godz. 15.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.). Rokowania odbędą się w dniu 26.07.2018 r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. Wiecej infoemacji na: www.sse.slupsk.pl
 
 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 33972/3, 33973/3, 33974/3 o łącznej powierzchni 0,8555 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00002951/8, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć 2. stanowiących własność Miasta Suwałki: - oznaczonej działkami nr 33973/1, 33973/2, 33974/1, 33974/2 o łącznej powierzchni 3,2228 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00013021/0, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć; - oznaczonej działkami nr 33972/2, 33972/5 o łącznej powierzchni 4,7949 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031747/7, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć. Nieruchomości przeznaczone są pod eksploatację kruszywa. Szczegółowe warunki zagospodarowania zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 7 zatwierdzonym Uchwałą Nr LVII/605/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.06.2002 roku. Na działkach nr 33972/5, 33973/1, 33974/1 zlokalizowana jest linia energetyczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej linii oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku jej awarii,  konserwacji bądź przebudowy. Cena wywoławcza łącznie dla działek wymienionych w pkt. 1 i 2 wynosi 1 500 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w tym cena działek Skarbu Państwa wynosi 144 702 zł brutto, co stanowi 9,6468% ceny wywoławczej. Wadium: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 9 sierpnia 2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu; - złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie; - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW