Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Wysiłek się opłacał - Lubelszczyzna ma 70 mln zł

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki

Z Iwoną Nakielską, dyrektorem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, o bonusie 18 mln euro przyznanym województwu z Krajowej Rezerwy Wykonania, rozmawia Marta Śniegocka.

W wyniku rankingu województw najsprawniej realizujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozdysponowało pomiędzy osiem najlepszych pod tym względem województw dodatkowe pieniądze. Za szybkie wykorzystanie środków z Programu Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki województwo lubelskie otrzymało pokaźny bonus, tj. 18 mln euro. Jakie czynniki zadecydowały o tym sukcesie?
Od początku wdrażania programu robiliśmy wszystko by na Lubelszczyźnie Kapitał Ludzki realizowany był możliwie sprawnie. W chwili otrzymania informacji o szansie na dodatkowe środki nie musieliśmy podejmować żadnych specjalnych działań. Postaraliśmy się jedynie o kolejne usprawnienie procedury rozliczania wniosków. Nasi beneficjenci dołożyli swoją cegiełkę sprawnie realizując projekty i terminowo je rozliczając. Dzięki tym czynnikom udało się nam uzyskać taką pozycję. Pracownicy Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy udowodnili, że oba urzędy są sprawnie funkcjonującymi instytucjami, które potrafią efektywnie wykonywać zadania związane z rozliczaniem środków i współpracą z beneficjentami. Wysiłek się opłacał - uzyskaliśmy dodatkowe 70 milionów złotych dla Lubelszczyzny.

W swoich wcześniejszych wypowiedziach na ten temat nie ukrywała Pani, że duży budżet województwa utrudniał starania o bonus.
Chodziło mi o alokację, jaką nasze województwo otrzymało na realizację programu Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Przypomnę, że otrzymaliśmy ponad 2 miliardy złotych, co dało nam 5. miejsce w Polsce pod względem wielkości przyznanych pieniędzy. Wiemy, że o przyznaniu rezerwy wykonania decydowała wartość dotychczas rozliczonych środków. Im większa alokacja, tym więcej wysiłku, aby je rozliczyć. Wymaga to ogromnego nakładu pracy i zaangażowania ze strony beneficjentów i instytucji zajmujących się ich obsługą. Przekładając to na realne wartości przypominam, iż udało się nam już podpisać umowy na ponad 1,2 miliarda złotych, a środki dotychczas rozliczone to kwota ponad 718 milionów złotych.

Głównie z jakiego powodu województwu tak bardzo zależało na dodatkowych środkach finansowych?
Powód jest oczywisty. Dodatkowe pieniądze, to jeszcze większe wsparcie dla mieszkańców naszego regionu, który potrzebuje funduszy, żeby się rozwijać. Zdiagnozowaliśmy potrzeby i już wiemy jak należy rozdysponować środki.

Na jakie więc projekty zostanie wydanych 18 mln euro z bonusu?
Pieniądze te na pewno trafią do osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Część przeznaczymy na projekty 18+, czyli dla osób starszych. Znaczna kwota trafi na obszary wiejskie, gdzie ciągle brakuje przedszkoli czy punktów przedszkolnych. Dofinansowanie skierowane zostanie również na mikropożyczki dla osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą. Mikro-, małe, i średnie przedsiębiorstwa otrzymają dodatkowe pieniądze na działania szkoleniowe i doradcze.

W jakiej mierze regionalni przedsiębiorcy skorzystają z tych pieniędzy?
Z naszych dotychczasowych ustaleń wynika, że dla lokalnych przedsiębiorców przeznaczymy prawie połowę pozyskanych pieniędzy, w tym na działania związane ze szkoleniami i doradztwem do tej grupy trafi blisko 30 milionów złotych. Na mikropożyczki dla osób mających pomysł na własną firmę przeznaczonych zostanie około 5 milionów złotych.

Dokładnie jakie szkolenia i zakres doradztwa będą skierowanie do właścicieli firm?
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ogólnych i specjalistycznych szkoleń oraz z doradztwa związanego ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie: zarządzania, identyfikacji potrzeb dotyczących kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dodatkowo przewidziane jest doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości. Dokładniej będzie można to określić po akceptacji naszych styczniowych propozycji dotyczących dodatkowych pieniędzy przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Istnieją preferencje związane z grupą docelową, która będzie mogła skorzystać z tych przywilejów?
Dokładne kryteria wyboru określone zostaną w dokumentacji konkursowej. Jeżeli chodzi o małe, średnie a także mikroprzedsiębiorstwa, to z pewnością do nich trafi duża część dodatkowych pieniędzy, ponieważ te podmioty mają szczególne znaczenie dla rozwoju naszego województwa.

Powiedzmy, że osoba prowadząca własny biznes decyduje się wziąć udział w takim szkoleniu. Na jakie korzyści może liczyć?
Przeszkoleni pracownicy to zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa. Sami pracodawcy mogą skorzystać ze wsparcia, które pozwoli im sprawnie i skutecznie zarządzać firmą. Warto tu podkreślić, że wszystkie te działania będą współfinansowane ze środków EFS. Dzięki temu przedsiębiorcy nie ponoszą dodatkowych kosztów na szkolenia.

Biorąc pod lupę województwo lubelskie i branże, które najczęściej w regionie korzystają ze szkoleń i doradztwa, to które by Pani wskazała?
Z unijnych pieniędzy od 2007 roku skorzystało ponad 1 tys. przedsiębiorstw w naszym województwie. Projekty realizowane na Lubelszczyźnie w ramach programu Kapitał Ludzki wiązały się głównie z branżami uznanymi za kluczowe dla naszego województwa, czyli: ochrona środowiska, energetyka, informatyka, przetwórstwo rolno-spożywcze, logistyka, budownictwo. Poza tym wiele projektów dotyczyło transportu, reklamy, turystyki oraz gastronomii.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018   mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.   Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do Strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.). 3. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  na terenach objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niebędących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (adres poniżej), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10.15. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 5/2018 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 29 marca 2018r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW