Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Chcemy sprzedać powyżej 100 tys. ha

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Leszek Świętochowski, prezes ANR
Leszek Świętochowski, prezes ANR

Z Leszkiem Świętochowskim, nowym prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych, rozmawia Agnieszka Boruta.

 Z racji tego, że miesiąc temu rozpoczął Pan urzędowanie na stanowisku prezesa ANR (15 lutego br. - przyp. red.), zapytam o Pana plan działania na najbliższe miesiące? W szczególności o plany dotyczące gruntów inwestycyjnych, należących do Agencji.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, planujemy sprzedać łącznie wszystkich gruntów powyżej 100 tys. ha. Chodzi o grunty rolne i szeroko pojęte grunty nierolne, tzn. inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne, zabytkowe itd. W zeszłym roku sprzedaliśmy 124 tys. ha gruntów rolnych i kolejnych 1 249 ha gruntów nierolnych. Planujemy w tym roku sprzedać podobną ilość i dlatego nie zaprzestaliśmy intensywnych działań na rzecz ich promowania w mediach, w tym w Internecie. Łączna powierzchnia działek gotowych do sprzedaży wynosi ponad 2 300 ha i są one warte blisko 480 mln zł. Średnia wyjściowa cena w tej grupie gruntów to 206 tys. za 1 ha.

Dlaczego Agencja w tym roku nie wzięła udziału w międzynarodowych targach MIPIM w Cannes?
W tym roku w ogóle nie planowaliśmy udziału w tych targach.

A jaki był efekt zaprezentowania oferty na ubiegłorocznej imprezie we Francji?
Targi nieruchomości inwestycyjnych służą networkingowi, nawiązywaniu kontaktów, przedstawianiu swojej oferty, zapoznawaniu się z ofertami międzynarodowej konkurencji i jej działaniami. Polska ze swoją ofertą gruntów nierolnych, w szczególności nieruchomości inwestycyjnych, nie ma się czego wstydzić na tle innych krajów. Nasza oferta jest bardzo urozmaicona i bogata m.in. dlatego, że jesteśmy krajem stosunkowo dużym powierzchniowo i zróżnicowanym krajobrazowo. O niesłabnącym zainteresowaniu naszymi gruntami, nawet w świetle światowego kryzysu gospodarczego, świadczą nasze wyniki sprzedaży – przez 5 lat sprzedawaliśmy ponad 1 200 ha gruntów nierolnych rocznie, a ich ceny nadal rosną. W 2011 średnio za 1 ha tych gruntów trzeba było zapłacić 213 tys. zł.

Jakich inwestorów chciałaby Agencja pozyskać w tym roku?
Z naszej oferty skorzystało od 2004 r. wiele zagranicznych konsorcjów i spółek, do tych najbardziej znanych należą General Motors, Opel, Sharp, LG, Toyota, Michelin, Electrolux, Isuzu, Viessmann, Lidl, Suchan, IKEA i McDonald’s, a także polskich jak Drutex czy Browar Gontyniec. Agencji zależy na korzystnej prywatyzacji nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Skarbu Państwa, ale także na pozyskiwaniu takich inwestorów, którzy będą tworzyli miejsca pracy i tym samym przyczyniali się do rozwoju regionów. Agencja Nieruchomości Rolnych posiada wiele atrakcyjnych gruntów, także w specjalnych strefach i podstrefach ekonomicznych, gdzie zatrudnienie znajduje wiele osób, także z mniejszych miast lub obszarów wiejskich. I dlatego chcielibyśmy pozyskać inwestorów z wizją, których inwestycje na zakupionych od nas gruntach miałyby realny i wymierny wpływ na okolicznych mieszkańców i na rozwój ekonomiczno-społeczny.

Przejdźmy do gruntów rolnych, których Agencja sprzedaje najwięcej. W najbliższym czasie ANR będzie chciała, korzystając z zapisów znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, wystawić na sprzedaż część gruntów, które są obecnie dzierżawione. Czy wiadomo już, kiedy zostaną ogłoszone pierwsze przetargi, i które to będą grunty?
Proces trzydziestoprocentowych wyłączeń to proces długotrwały i trzeba do niego podejść z należytą starannością i dokładnością. Podstawowym celem Agencji jest przyspieszenie procesu prywatyzacji państwowych gruntów z korzyścią, zaznaczam, dla gospodarstw rodzinnych. Dlatego też z dużych obszarowo dzierżaw, czyli powyżej 429 ha, będą wyłączane powierzchnie równe 30% tych dzierżaw i grunty te będą oferowane rolnikom indywidualnym na powiększanie gospodarstw rodzinnych. Znowelizowana ustawa weszła w życie 3 grudnia ub.r. i od tego momentu Agencja ma 6 miesięcy, żeby przedstawić dzierżawcom propozycje zmian umowy dzierżawy i projekt 30% wyłączenia wraz z projektem tych zmian. Następnie ustawa daje dzierżawcom 3 miesiące, by mogli oni złożyć w oddziałach terenowych ANR oświadczenia na piśmie, czy te zmiany akceptują, czy je odrzucają. Jeśli się zgodzą, podpiszemy z nimi w ciągu miesiąca aneks do umowy, w którym zostaną określone wyłączane grunty, ich powierzchnia i, co najważniejsze, termin wyłączania, co musi nastąpić najpóźniej w ciągu roku od daty podpisania aneksu. A jeśli zmiany odrzucą, dzierżawią do końca trwania umowy, ale tracą prawo pierwszeństwa w nabyciu. Zatem wyłączone grunty trafią do sprzedaży dopiero w 2013 roku.

A są jakieś wyjątki od podanych przez Pana terminów?
Tak. Niektórzy dzierżawcy są zaangażowani w realizację programów finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Europejskiego Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Ich wyłączenia obejmą dopiero wtedy, gdy zakończą udział w danym programie. Wyłączeniom nie podlegają natomiast grunty dzierżawione przez spółki strategiczne lub inne spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub instytuty badawcze posiadają większość udziałów lub akcji.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018   mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.   Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do Strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.). 3. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  na terenach objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niebędących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (adres poniżej), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10.15. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 5/2018 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 29 marca 2018r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 6, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/9 
o pow. 10.776 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, 
KW nr KO1I/00042158/0. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 490.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.900,00 zł Wadium 49.000,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 
27 marca 2018 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 marca 2018 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu, udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl , www.bip.szczecinek.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW