Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Nasze plany sięgają kolejnych 20 lat

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Maciej K. Król, prezes spółki Xcity Investment
Maciej K. Król, prezes spółki Xcity Investment

Z Maciejem K. Królem, prezesem spółki Xcity Investment, rozmawia Marta Śniegocka.

PKP S.A. i Xcity Investment przedstawiły projekt Centralna Park. Będzie to zagospodarowanie terenów naprzeciwko Dworca Centralnego w Warszawie pod funkcje biurowe. Czy projekt przygotowany przez Sud Architekt Polska odzwierciedla jak docelowo będzie wyglądało zagospodarowanie tej działki?


Wizualizacje przedstawione przez Sud Architekt Polska są wstępną koncepcją. Zanim przystąpimy do prac budowlanych muszą powstać jeszcze między innymi projekt budowlany i wykonawczy. Koncepcja nie prezentuje ostatecznego planu zagospodarowania, ale określa pewne podstawowe założenia projektu. Mówię tu między innymi o 200-metrowej wieży, terenach zielonych czy zabudowie nad torami. Koncepcja obejmuje również budynek SwedeCenter, ale jego dalsze losy nie zostały jeszcze przesądzone, ponieważ jest on przedmiotem dzierżawy przez najbliższe 5 lat. Warto podkreślić, że inwestycja jest ściśle powiązana z modernizacją linii średnicowej, która powinna zacząć się w 2018 roku.

Czy rozmawiali Państwo już z władzami m.st. Warszawy na temat tego projektu, który z pewnością wpłynie na panoramę Warszawy?

Odbyły się już wstępne spotkania z Miastem w tej sprawie. Jest jednak zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych warunkach współpracy.

Uważa Pan, że nie będzie problemu z uzyskaniem pozwolenia na budowę Centralna Park?

Jak każda inwestycja, ta również wymaga pozwolenia na budowę i przygotowania wielu dokumentów koniecznych do rozpoczęcia prac budowlanych. Oczywiście, konsultujemy z miastem nasze plany. Władze Miasta są dla nas kluczowym partnerem, z którym uzgadniamy najważniejsze aspekty projektu.

Kiedy będą Państwo szukali partnera do realizacji tej inwestycji?

Decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Myślę, że wyłonimy inwestora już w przyszłym roku.

PKP pochwaliło się również, że posiada w portfelu projekty o wartości 8,84 mld euro. Co to za projekty?

8,84 mld euro to szacowana wartość planowanych i prowadzonych projektów po ich zrealizowaniu. Niektóre, jak Warszawa Zachodnia czy Kraków Bosacka są w trakcie realizacji, w przypadku innych – Warszawa Główna, Olsztyn Główny – prowadzimy rokowania z potencjalnymi partnerami. Realizacja niektórych inwestycji przewidziana jest na ok. 20 lat. Wszystkie projekty, jak i przychody, podzielono na fazy. To oznacza, że nie musimy czekać do zakończenia całego projektu, aby częściowo spieniężyć inwestycję. Przypominam, że dwa udane projekty deweloperskie mamy już za sobą. Poznań City Center został sprzedany w 2013 roku, co zapewniło nam trzykrotnie wyższy zysk niż w przypadku sprzedaży gruntu, na którym projekt powstał. Natomiast odnośnie Galerii Katowickiej trwają obecnie rozmowy.

Jak wygląda status prac przy poszczególnych obiektach?

Jak już wspomniałem, Warszawa Zachodnia jest w trakcie realizacji prac budowlanych. W Poznaniu zakończyliśmy niedawno rozmowy z Miastem na temat koncepcji zabudowy terenu międzytorza, wraz z budynkiem starego dworca, w ramach III etapu Poznania Głównego. Przedstawiliśmy dwie koncepcje inwestycji i ogłosiliśmy konsultacje społeczne. W przypadku Mińska Mazowieckiego i Konina naszym partnerem w zeszłym roku została firma Dekada. Umowę podpisaliśmy w tym roku. Obecnie trwa proces przygotowania inwestycji i projektowanie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku projektów Kraków Bosacka i Gdynia Międzytorze, gdzie w tym roku podpisaliśmy umowy inwestycyjne i prowadzone są prace przygotowawcze do rozpoczęcia ich realizacji. Projekt Warszawa Gdańska realizowany jest wspólnie z firmą Ghelamco i obecnie trwają prace projektowe związane z dworcem oraz pierwszym budynkiem biurowym w ramach kompleksu.

3 projekty znajdują się również w trakcie rokowań. Jak wygląda sytuacja projektu Olsztyn Główny?

W przypadku Olsztyna Głównego partnerem, z którym prowadzimy rozmowy, jest konsorcjum Retail Provider i TriGranit. Jeżeli negocjacje przebiegną pozytywnie przewidujemy, że w ciągu kilku miesięcy uda się wynegocjować i podpisać umowę inwestycyjną.

Co tam powstanie?

Jest zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach, ale obecnie skupiamy się na co najmniej dwóch koncepcjach. Według planów dominującą funkcję będzie pełniło zintegrowane centrum komunikacyjne oraz przestrzeń handlowa. Oczywiście, jednym z najważniejszych dla nas elementów tej inwestycji jest nowy dworzec Olsztyn Główny. Przypominam, że na początku września podpisany został akt notarialny, na mocy którego doszło do zamiany gruntów między PKP S.A i Miastem Olsztyn, umożliwiające realizację inwestycji zgodnie z opracowywanymi koncepcjami.

Kolejnym projektem w trakcie rokowań jest Dworzec Świebodzki we Wrocławiu. Jak wygląda kwestia tego projektu?

Biorąc pod uwagę skomplikowany charakter projektu – względy historyczne i funkcje kolejowe - postanowiliśmy to postępowanie opóźnić i inaczej się do niego przygotować. W terminie do pierwszego kwartału 2016 zostanie przygotowane studium wykonalności określające możliwość przywrócenia ruch kolejowego na dworcu Wrocław Świebodzki. Jest to kluczowa kwestia określająca optymalny sposób zagospodarowania tego terenu i wykorzystanie jego olbrzymiego potencjału. Wszystkie te czynności nie będą miały wpływu na pierwotny harmonogram projektu, a rozpoczęcie budowy przewidziane jest na czwarty kwartał 2018 r.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do II przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka: Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016 r.   Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 10 września 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 10 września 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 14 września 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 17 września 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. 6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW