Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Innowacyjne firmy są przyszłością gospodarki

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Teresa Kamińska, prezes PSSE
Teresa Kamińska, prezes PSSE

Z Teresą Kamińską, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozmawia Marta Śniegocka.

Jak prognozują Państwo liczbę nowych zezwoleń w 2015 roku?

Ubiegły rok zamknęliśmy rekordowymi wynikami, Strefa wydała 35 zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie Pomorskiej SSE, w których przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych wielkości ok. 2,5 mld złotych oraz utworzenie 1035 nowych miejsc pracy. Mamy świadomość, że w związku ze zmianą przepisów dot. pomocy publicznej  ubiegłoroczny sukces niełatwo będzie powtórzyć.

W pierwszym kwartale 2015 r. Pomorska SSE wydala już 5 nowych zezwoleń na prowadzenie działalności w Strefie (deklarowane nakłady ponad 62 mln zł). Obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma firmami z branży metalowej, odzieżowej, chemicznej, elektrycznej i materiałów budowlanych, które pragną realizować projekty inwestycyjne na terenach objętych granicami Strefy. Zakładamy, że do końca roku zezwoleń będzie ok. 20. Jak co roku Pomorska SSE liczy też na reinwestycje - mamy wiele firm, które bardzo sobie cenią naszą dotychczasową współpracę i myślą o jej poszerzeniu.

Planujemy też powiększenie Strefy o nowe tereny inwestycyjne w woj. pomorskim, kujawsko - pomorskim i wielkopolskim, co w efekcie umożliwi wejście to PSSE kolejnym inwestorom.

Pierwsze miesiące 2015 roku były w strefach pracowite m.in. ze względu na nałożenie na strefy nowych zadań, w tym promocję szkolnictwa zawodowego. Jak Pomorska SSE realizuje to zadanie?

Oferta edukacyjna szkół zawodowych w Polsce nie zawsze odpowiada wymogom rynku pracy. Zmiana tej sytuacji jest zadaniem pilnym, a zarazem długofalowym i wymagającym współdziałania nie tylko władz oświatowych i samorządów ale i przedsiębiorców, partnerów społecznych i samych szkół. Szansą dla programu naprawczego jest znowelizowana ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, która obliguje spółki zarządzające strefami do prowadzenia współpracy ze szkołami i uczelniami.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. inicjuje i realizuje zadania na rzecz łączenia środowiska biznesu z edukacją. Aktywizujemy szkoły zawodowe do dostosowywania programu nauczania do potrzeb nowoczesnej gospodarki i pracodawców strefowych do włączania się w proces kształcenia zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych. Powyższy program jest wdrażany w 4 województwach, na terenie których Strefa prowadzi działalność. Kluczową rolę w jego realizacji odgrywa powołany w ubiegłym roku Strefowy Klaster Edukacyjny. Sygnatariuszami Klastra są: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Fundacja Pozytywne Inicjatywy.

W naszej Strefie prowadzą działalność inwestorzy, którzy mogą być przykładem wzorowej współpracy  ze szkołami zawodowymi lub Centrami Doskonalenia Zawodowego w regionie. Dzięki inicjatywie PSSE przy wsparciu środków finansowych w ramach POWER wiele firm zamierza przyjąć uczniów na praktyki, staże zawodowe, czy też aktywnie włączyć się w proces dydaktyczny w szkołach. Są to np.: Iternational Paper Kwidzyn  Sp. z o.o. (Pomorska SSE, podstrefa Kwidzyn), Plastica Sp. z o.o. (Pomorska SSE, podstrefa Kowalewo Pomorskie), Crist S.A. (Pomorska SSE, podstrefa Gdynia), Mondi Świecie Sp. z o.o. (Pomorska SSE, podstrefa Świecie), Flextronics International Poland Sp. z o.o. (Pomorska SSE, podstrefa Tczew), Steico Sp. z o.o. (Pomorska SSE, podstrefa Czarna Woda).

Pomorska SSE współpracuje również z kilkoma szkołami np. z Zespołem Szkół Technicznych w Gdyni, Zespołem Szkół Technicznych w Toruniu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gdańsku i Toruniu, Technikum Informatycznym im. M. Płażyńskiego w Pucku. W ramach naszych działań otaczamy uczniów tych szkół stałym wsparciem oraz tworzymy optymalne warunki do odbywania praktyk u przedsiębiorców.

Kolejnym nowym zadaniem stref jest inspirowanie powstawania klastrów. Pomorska SSE ogłosiła niedawno udział w Bałtyckim Klastrze Turystyki Zdrowotnej oraz Klastrze Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej. Dlaczego właśnie te zagadnienia są ważne dla PSSE?

Idea klasteringu jako elementu rozwoju regionalnego jest bliska naszej Strefie od lat. PSSE jest zaangażowana obecnie w 14 inicjatyw klastrowych.

Decyzja o wsparciu Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej wpisuje się w politykę CSR Spółki. Klaster  jednoczy ok. 50 firm i instytucji z województwa pomorskiego, które będą  wspólnie pracować na rzecz wykreowania województwa pomorskiego na atrakcyjną destynację turystyki zdrowotnej dla polskich oraz zagranicznych turystów. Efektem długofalowym działania Klastra będzie wzrost zatrudnienia, poprawienie poziomu oferty medyczno-turystycznej, wzrost dochodów ludności.
Problematyka turystyki zdrowotnej stanowi bardzo złożony problem, a tym samym świetny sposób na biznes dla polskich przedsiębiorców branży medycznej, kosmetycznej hotelarskiej i SPA. Połączenie wewnętrznej podaży tych usług z popytem krajowym i zagranicznym, zapewni sytuację typu „Win-Win”. Przed naszym przemysłem zdrowotnym jeszcze długa droga, poprzez międzynarodowe certyfikacje bezpieczeństwa i jakości (rozpoznawalne przez turystów z całego świata), ale przykład Turcji, gdzie tego typu usługi są dopracowane do perfekcji pokazuje, że zaangażowaniu prywatnych inwestorów i Państwa, umożliwia międzynarodowy sukces.

Dlaczego ważny jest dla nas  Klaster Kosmiczny i Satelitarny? Już kilka lat temu  Pomorska SSE zaczęła wspierać działania lokalnej nauki na rzecz rozwoju technologii kosmicznych np. podczas prac nad pierwszym na świecie zegarem pulsarowym. Kolejne lata pokazały, że silne w IT Trójmiasto przyciąga zainteresowanie przemysłu kosmicznego. W grudniu 2014 roku PSSE  została członkiem konsorcjum budowy Radioteleskopu Heweliusz RT90+. W lutym Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) podpisała umowę najmu dla siedziby Agencji w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym. Obecnie przeprowadzane są uzgodnienia i postępowania, które doprowadzą do utworzenia warunków pracy dla przyszłej kadry POLSA. W marcu tego roku PSSE sp. z o.o. przystąpiła do Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej.  Klaster tworzy blisko 40 podmiotów, w tym przedsiębiorstwa i instytucje badawcze związane z sektorem inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz działalnością innowacyjną zorientowaną na technologie kosmiczne.

Celem klastra jest stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez sieciowanie i korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, a także wymiana wiedzy i transfer technologii.  W ramach klastra mają być prowadzone badania nad technologiami cywilnymi, a także kluczowymi z punktu widzenie bezpieczeństwa i obronności kraju. Jest to kolejny dowód na to, że biznes razem z nauką chce rozwijać technologie kosmiczne w Polsce, przy finansowym wykorzystaniu środków własnych, krajowych oraz funduszy europejskich.

Od kilku lat trwają prace nad Bałtyckim Portem Nowych Technologii (BPNT) w Gdyni. Na kiedy przewidziane jest zakończenie prac, jakie obiekty zostaną otwarte w najbliższym czasie i czy inwestorzy wykazują zainteresowanie BPNT?

Bałtycki Port Nowych Technologii (BPNT) to innowacyjny projekt biznesowy Pomorskiej SSE, łączący proces rewitalizacji terenów po dawnej Stoczni Gdynia SA i wspierający rozwój przedsiębiorczości na Pomorzu. W ciągu ostatnich trzech lat Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna na terenie po Stoczni Gdynia zrealizowała szereg projektów, mających na celu pozyskanie innowacyjnych firm i nowych inwestorów. Strefa, wspólnie z władzami miasta Gdyni, brała udział pracach nad tworzeniem planu zagospodarowania przestrzennego, zbudowała zaplecze biurowo – konferencyjne dla firm z branży stoczniowej, zapewniła komercjalizację budynku G-330 zwanego „Akwarium” (2012) oraz zbudowała prawie 10 km sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i odprowadzania wód opadowych. Strefa uczestniczyła też w budowie sieci energetycznej i ciepłowniczej. Pod koniec 2014 roku zakończona została inwestycja modernizacji dróg na terenie stoczniowym oraz budowa nowego, przystosowanego do transportu wielkogabarytowego, ronda przy wjeździe na tereny stoczniowe.

Obecnie trwają prace związane z przebudową i modernizacją budynku G321 zwanego „Pentagonem”, w którym w drugiej połowie roku będzie funkcjonował tzw. Park Konstruktorów. Park będzie miejscem dla wszystkich kreatorów, projektantów i inżynierów, w którym będą rozwijali zaawansowane projekty technologiczne "od koncepcji do produktu". Część wyposażenia zapewni PPNT (Pomorski Park Naukowo Technologiczny), w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z funduszy unijnych - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, inwestycja Gminy Gdynia i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powstaną tam powierzchnie laboratoryjne i prototypownie, z których będą korzystać firmy innowacyjne, m.in. z branży stoczniowej. W dalszych planach jest też modernizacja budynku dawnej elektrociepłowni.

Oprócz BPNT Strefa przygotowała dla inwestorów zainteresowanych rozwojem technologii Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz współpracuje z licznymi uczelniami i ośrodkami badawczymi. Jaka Pani zdaniem forma wsparcia jest kluczowa dla innowacyjnych firm ?

Uważam, że firmy innowacyjne są przyszłością każdej gospodarki, dlatego PSSE zapewnia swoim inwestorom i przedsiębiorcom warunki do inicjowania i rozwijania współpracy nauki z biznesem. W tym celu, wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską powołaliśmy do życia Gdański Park Naukowo-Technologiczny. W GPN-T ulokowało swoje siedziby ponad 120 innowacyjnych firm, głównie z szeroko rozumianej branży  informatycznej  oraz biotechnologicznej.

Trudno określić, który z instrumentów wsparcia – zwolnienia podatkowe, infrastruktura parkowa czy możliwość współpracy z uczelniami wyższymi jest najważniejszy przy wybieraniu lokalizacji przez innowacyjne podmioty strefowe. Wszystkie atuty Pomorskiej SSE są równie ważne. Stale poszerzając swoją ofertę o nowe pomysły - takie jak np. Edu Przedszkole, indywidualny Business Coaching, Data Center  czy  bezpłatne porady prawne - Strefa  dba o to, by każdy innowacyjny pomysł przeradzał się w prężną firmę.

Plan ratunkowy Stoczni Gdańskiej zakłada, że część terenów trafi do Pomorskiej SSE. Czy Strefa ma już wizję zagospodarowania tych terenów?

Pomorska SSE planuje działania zmierzające do pozyskania inwestorów, którzy na działkach na tzw. Wyspie Ostrów przygotowanych przez Strefę  i objętych jej granicami będą chciały ulokować swój biznes. Ale to już temat na kolejną rozmowę.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018   mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.   Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do Strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.). 3. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  na terenach objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niebędących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (adres poniżej), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10.15. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 5/2018 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 29 marca 2018r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 6, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/9 
o pow. 10.776 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, 
KW nr KO1I/00042158/0. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 490.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.900,00 zł Wadium 49.000,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 
27 marca 2018 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 marca 2018 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu, udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl , www.bip.szczecinek.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW