Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Biurowiec zużyje do 15 kWh/mkw./rok

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Roman Trzaskalik, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum
Roman Trzaskalik, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Z Romanem Trzaskalikiem, prezesem Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, o jego specjalistycznej działalności, rozmawia Marta Śniegocka

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych. Czym jest spowodowana taka specjalizacja? Czy jest ona uwarunkowana lokalizacją, dostępem do uczelni wyższych, czy może jeszcze innymi czynnikami?
Specjalizacja Parku w zakresie rozwoju technologii energooszczędnych wynika m.in. z obserwacji, które poczyniliśmy w trakcie wizyt studyjnych w Europie Zachodniej
i Stanach Zjednoczonych. Bierzemy przykład zwłaszcza z Austrii i Niemiec, gdzie odnawialne źródła energii i budynki pasywne są stosowane powszechnie. Już u początków działalności Parku byliśmy przekonani o ekonomicznej i ekologicznej słuszności wyboru tej specjalizacji. Wiedzieliśmy, że Polska, jako nowy członek Unii Europejskiej, zostanie prawnie zobowiązana do promowania budownictwa energooszczędnego i postaw racjonalnego wykorzystania energii. Budownictwo pochłania 40 proc. całej zużywanej przez Unię Europejską energii cieplnej. W przestrzeni kilkunastu lat inwestycje w oszczędności w tym segmencie gospodarki dadzą nie tylko niesamowity efekt ekonomiczny, lecz wpłyną również na bilans energetyczny kraju. Jednym z elementów sprzyjających wyborowi naszej specjalizacji był fakt, iż w województwie śląskim wytwarza się ponad 70 proc. produkowanych w Polsce kolektorów słonecznych. W strategii rozwoju województwa odnawialne źródła energii traktowane są jako branża kluczowa.

Park działa od 2007 roku. W tym czasie udało się Państwu skomercjalizować wiele innowacyjnych technologii. Co uważa Pan za największe osiągnięcie?
Etap komercjalizacji jest jeszcze przed nami. Obecnie realizujemy dwa projekty badawcze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pierwszy trwa do marca 2013 i dotyczy zoptymalizowanego zużycia energii elektrycznej w budynkach. Drugi, zaplanowany do kwietnia 2013 roku, polega na zwiększeniu wykorzystania energii z OZE w budownictwie. Bierzemy odpowiedzialność za wdrażane przez nas rozwiązania. W kilkuletnim procesie weryfikacji stosowanych technologii, zdobywamy wiedzę jak one funkcjonują. Zatem kiedy mówimy, że projekty naszych budynków spełniają określone standardy, mamy pewność, że tak rzeczywiście jest. Myślę, że warto do tego dodać, że startujemy z ofertą kontraktingu dla samorządów. Chodzi w niej o uzyskanie zagwarantowanych oszczędności przez termomodernizację budynków wraz ze zmianą źródeł ciepła i zarządzaniem źródłami energii. Czekamy również na ofertę finansową z banku PKO BP i banków spółdzielczych.

Park swoje proekologiczne idee wprowadza również w praktyce. Rozpoczęli Państwo budowę pierwszego w Polsce pasywnego biurowca. Na czym polega ten projekt i czym został zainspirowany?
Pierwszy na południu Polski biurowiec pasywny będzie zużywał na ogrzewanie do 15 kWh/mkw. rocznie. Zastosowane w nim rozwiązania pozwolą na korzystanie z odnawialnych źródeł energii – słonecznej oraz geotermalnej - oraz zminimalizują energochłonność obiektu. Na ponad sześciu tysiącach metrów kwadratowych powierzchni znajdą się pomieszczenia na laboratoria oraz data center. Udostępniany będzie sprzęt - urządzenia pomiarowe i atestujące, inne urządzenia wdrożeniowe, oprogramowanie specjalistyczne. W biurowcu znajdą się też pomieszczenia wystawiennicze, administracyjno-techniczne oraz sale konferencyjno-szkoleniowe. Projekt jest naturalną konsekwencją pierwszego etapu naszej działalności, jakim był budynek energooszczędny.

Jakie mają Państwo pomysły na dalszy rozwój Parku?
Park jest dla nas przede wszystkim platformą współpracy nauki i biznesu. Intensyfikujemy współpracę z uczelniami i przedstawicielami instytucji badawczych. Chodzi nam o stworzenie obserwatorium technologicznego, w którym będziemy pozyskiwali informacje i dane na temat wprowadzanych w świecie technologii w zakresie budownictwa energooszczędnego i OZE. Wynik współpracy z nauką chcemy wdrażać w przemyśle. Z jednej strony będzie to stymulowanie do działań ośrodków nauki, nastawionych na wymierne efekty. Z drugiej strony, sami będziemy pośredniczyli w procesie wdrażania tych rozwiązań. 

Jest Pan również prezesem Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych. Na czym polega jego rola?
Powołane w listopadzie 2008 roku Stowarzyszenie kontynuuje misję porozumienia Krajowego Forum Parków Przemysłowych z 2007 roku. Stowarzyszenie inicjuje działania propagujące ideę parków, służy integracji parków przemysłowych i technologicznych w Polsce oraz współpracy z inkubatorami przedsiębiorczości i strefami ekonomicznymi. Jest także platformą wymiany informacji, opinii, doświadczeń parków. Zrzeszone w Stowarzyszeniu parki przemysłowe i technologiczne mają możliwość proponowania własnych rozwiązań w obszarze wspierania działań wychodzących naprzeciw potrzebom parków oraz regionalnych strategii. Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami, organizacjami, zrzeszeniami oraz z innymi podmiotami gospodarczymi. Naszym celem jest wypracowanie wspólnych rozwiązań i osiągnięć, które przedstawiane są organom administracji państwowej i samorządowej.

W trakcie Expo2010 w Szanghaju, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych podpisało z dwoma instytucjami chińskimi: Shanghai Chemical Industry Park Development Co. Ltd oraz Shanghai Technology Innovation Center, list intencyjny dotyczący współpracy. Czy w tej kwestii poczyniono jakieś dalsze kroki?
W Ministerstwie Gospodarki złożyliśmy wniosek dotyczący mostów technologicznych. Inicjatywę realizujemy wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą i Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Projekt będzie realizowany pod auspicjami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przyszłym roku chcielibyśmy również podjąć współpracę z Chinami, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.


Pomimo światowego kryzysu gospodarczego parki technologiczne cieszą się zainteresowaniem i nie brakuje polskich i zagranicznych inwestorów gotowych ulokować w nich swoje przedsięwzięcia. Czym, Pana zdaniem, jest to spowodowane?
Do tej pory parki dają sobie radę z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dysponują infrastrukturą, powierzchnią biurową oraz laboratoriami. Na ich terenie lokowane są wyspecjalizowane technologicznie firmy. Parkami zarządzają też osoby, które posiadają kompetencje w pozyskiwaniu krajowych i zagranicznych inwestorów. W ostatnim czasie, na konferencji zorganizowanej przez PAIiIZ, poświęconej promocji elektronicznej wersji albumu przedstawiającego parki, miała miejsce prezentacja m.in. amerykańskiej firmy DisplayLink, której spółka „córka” prowadzi działalność na terenie naszego Parku.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018   mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.   Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do Strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.). 3. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  na terenach objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niebędących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (adres poniżej), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10.15. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 5/2018 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 29 marca 2018r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 6, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/9 
o pow. 10.776 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, 
KW nr KO1I/00042158/0. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 490.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.900,00 zł Wadium 49.000,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 
27 marca 2018 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 marca 2018 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu, udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl , www.bip.szczecinek.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW