Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Bank finansuje ponad 300 projektów

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Michał Gorzelak, oficer łącznikowy sektora prywatnego dla Grupy Banku Światowego
Michał Gorzelak, oficer łącznikowy sektora prywatnego dla Grupy Banku Światowego

Z Michałem Gorzelakiem, oficerem łącznikowym sektora prywatnego dla Grupy Banku Światowego (Private Sector Liason Officer to the World Bank, PSLO), o możliwości udziału polskich przedsiębiorców w projektach Banku Światowego, rozmawia Marta Śniegocka

Bank Światowy jest agencją ONZ pomagającą w rozbudowie i rozwoju krajów rozwijających się. Jakie przełożenie mają te cele na możliwości współpracy polskich przedsiębiorców z Bankiem?
Bank Światowy po konsultacjach z rządem danego kraju decyduje o przeznaczeniu konkretnej kwoty na najważniejsze dla tego kraju projekty służące rozwojowi. Fundusze przekazywane są rządowi, który następnie przez swoje urzędy lub agencje, ogłasza przetargi na realizację poszczególnych etapów przetargu. W tych przetargach startują firmy z sektora prywatnego. Do tej pory na terenie Polski zrealizowano ponad 70 projektów. Teraz, po ponad 20 latach, Bank Światowy stopniowo kończy działalność w Polsce. Jednym z ostatnich jest Odra River Basin Flood Protection, czyli budowa wałów przeciwpowodziowych w okolicach Wrocławia. Zakończenie projektów Banku Światowego w Polsce nie oznacza jednak końca współpracy z polskimi przedsiębiorstwami.

To znaczy?
Bank finansuje w chwili obecnej ponad 300 projektów inwestycyjnych na terenie Europy i Azji Centralnej. W projektach tych stale ogłaszane są nowe przetargi, w których mogą startować polskie przedsiębiorstwa. 

Dlaczego mówimy właśnie o Europie i Azji Centralnej? 
W publikacjach Banku Światowego tą nazwą określa się region obejmujący Europę Środkową i Wschodnią, Bałkany, Turcję, Rosję oraz republiki postradzieckie – łącznie 30 państw. W dużej części są to kraje położone stosunkowo blisko Polski oraz już posiadające relacje biznesowe z naszym krajem. Badania m.in. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wskazują, że to właśnie te czynniki wpływają na to, czy polscy przedsiębiorcy zdecydują się na aktywność za granicą. Oczywiście firmy z Polski mogą również brać udział w projektach realizowanych w krajach Ameryki Południowej czy Oceanii, jednak, przykładowo, firmy budowlane debiutujące na tych rynkach napotkałyby trudności logistyczne związane z realizacją takich przedsięwzięć. 

A oprócz firm z branży budowlanej, jakie jeszcze sektory mogą zaangażować się we współpracę z Bankiem Światowym?
Obok usług budowlanych w projektach wspieranych ze środków Banku Światowego zamawiane są usługi doradcze oraz dostawy towarów.

Do jakiego rodzaju firm kierowane są te przetargi?
W przetargach mogą brać udział zarówno przedsiębiorstwa z sektora MSP, jak i duże firmy. Duże firmy mają szansę głównie w projektach, w których wskazane jest doświadczenie w realizacji kontraktów międzynarodowych. Z kolei małe i średnie firmy mają możliwość zaangażowania się w projekty z zakresu doradztwa oraz dostaw towarów, gdzie kontrakty zaczynają się od 20 tys. dolarów i jest to skala, którą takie firmy mogą obsłużyć.

Stanowisko PSLO istnieje w Polsce od 2004 roku w PKPP Lewiatan, a od 2 lat w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w której Pan pracuje. Czy dzięki temu można zaobserwować duże zainteresowanie udziałem w przetargach Banku Światowego?
Największe zainteresowanie budziły projekty realizowane na terenie Polski. Obecnie, kiedy takie możliwości się kończą, polskie firmy muszą skupić się na udziale w przetargach zagranicznych, jednak z tej możliwości skorzystało na razie bardzo mało firm. Na przestrzeni ostatnich 7 lat doliczyłem się zaledwie ok. 20 projektów zagranicznych, w których wzięły udział rodzime przedsiębiorstwa. Dla porównania: firmy brytyjskie zdobywają ok. 20 proc. kontraktów w projektach finansowanych ze środków Banku Światowego.

Jakiego rodzaju były to kontrakty?
Były to głównie kontrakty dotyczące usług doradczych oraz prac budowlanych.


Z czego wynika tak małe zainteresowanie zagranicznymi przetargami Banku Światowego?
Wpływają na to dwa czynniki. Po pierwsze, jest to stosunkowo mało znana oferta. Po drugie, udział w przetargu Banku Światowego wymaga pewnej dojrzałości oraz znajomości zagranicznych rynków. Trzeba wchodzić w konkurencję z bardziej doświadczonymi, zagranicznymi firmami. Pewną barierą jest także procedura udziału w przetargach, odmienna np. od krajowego prawa o zamówieniach publicznych. Przetargi są organizowane przez rządy poszczególnych krajów, ale zgodnie z ujednoliconymi procedurami Banku Światowego. Dlatego wystarczy nauczyć się ich raz i można startować do przetargów na całym świecie.

Jak można się tego nauczyć?
Jest to jedno z najważniejszych zadań należących do PSLO. Jako oficer łącznikowy Banku Światowego mogę udzielić potrzebnych informacji lub skierować do instytucji dysponującej taką wiedzą, chociaż nie pomogę w tworzeniu dokumentacji przetargowej.

Skąd można czerpać wiedzę na temat przetargów lub tę szerszą, na temat działań Grupy Banku Światowego?

Szczegółowe informacje na temat projektów dostępne są na stronie internetowej Banku Światowego. Informacje dotyczące przetargów znaleźć można także w komercyjnych bazach UNDB (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju - przyp. red.) bądź dgMarket, jednak dostęp do nich jest płatny. Oczywiście dotrzeć do tych informacji można, kontaktując się z PSLO.

Czym zatem zachęci Pan polskie firmy do udziału w przetargach Banku Światowego?
Jest to na pewno świetna okazja, aby wejść na zagraniczne rynki bez zbędnego ryzyka. Projekty są realizowane przez rządy, jednak każdy etap inwestycji nadzoruje Bank Światowy. Pozwala to na minimalizację ryzyka odnośnie do płatności. Ponadto udział w jednym przetargu pozwala nauczyć się firmie obowiązujących procedur, co ułatwia udział w kolejnych przetargach. Daje to oczywistą przewagę nad konkurencją.

Przetargi to jednak nie jedyny sposób w jaki Bank Światowy może pomóc polskim firmom w wejściu na międzynarodowe rynki...
W ramach Grupy Baku Światowego działa również MIGA, czyli Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji. MIGA oferuje ubezpieczenie inwestycji zagranicznych od ryzyka politycznego związanego np. z niespodziewanymi ograniczeniami w transferze środków finansowych, utratą kontroli nad inwestycją, pozbawieniem własności, czy terroryzmu.

Czy istnieje duże ryzyko zaistnienia takich okoliczności?
W krajach niestabilnych politycznie przedsiębiorcy mogą bać się wystąpienia takiej sytuacji. Jednak już samo podpisanie umowy z MIGA jest rodzajem zabezpieczenia. Wiele inwestycji w krajach rozwijających się finansowana jest właśnie przez Bank Światowy, dlatego rządy nie chcą wchodzić w konflikt z instytucją, która należy do Grupy Banku Światowego. Wystarczy wspomnieć, że w ciągu ostatnich 20 lat jedynie w 80 przypadkach na ponad 118 projektów ubezpieczanych przez MIGA doszło do problemów, z czego tylko w 5 przypadkach nie udało się osiągnąć porozumienia i konieczna była wypłata odszkodowań.

Jaki jest koszt takiego ubezpieczenia?
To zależy od konkretnego projektu. W Polsce również działa oddział MIGA, do którego należy się zwrócić z prośbą o właściwą wycenę.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018   mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.   Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do Strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.). 3. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  na terenach objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niebędących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (adres poniżej), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10.15. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 5/2018 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 29 marca 2018r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 6, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/9 
o pow. 10.776 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, 
KW nr KO1I/00042158/0. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 490.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.900,00 zł Wadium 49.000,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 
27 marca 2018 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 marca 2018 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu, udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl , www.bip.szczecinek.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW