Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Nagroda jest potwierdzeniem efektów pracy

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt gminy Lesznowola

Z Marią Jolantą Batycką-Wąsik, wójtem gminy Lesznowola, Najlepszym Wójtem Roku 2011, rozmawia Agnieszka Boruta.

Najlepszy Wójt Roku 2011 to tytuł, który otrzymała Pani niedawno w ramach konkursu Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości. Urząd Gminy w Lesznowoli, zgłaszając Panią do tej kategorii, uzasadnił swoją decyzję m.in. stworzeniem wzorcowych warunków dla inwestorów i przedsiębiorców działających na terenie gminy. Z jakich decyzji i projektów w tej dziedzinie jest Pani najbardziej dumna?
Przedsiębiorcy są strategicznym partnerem dla każdego samorządu, dlatego absolutnym priorytetem powinno być tworzenie dla nich jak najlepszych warunków. Najważniejsze nasze decyzje w tej dziedzinie to: uchwalenie planu przestrzennego zagospodarowania dla prawie całego obszaru gminy, który jednoznacznie określa możliwości inwestycyjne; wdrożenie interaktywnego systemu zarządzania planami zagospodarowania przestrzennego, który pozwala inwestorowi bez wizyty w urzędzie zapoznać się z przeznaczeniem danej nieruchomości; utworzenie w budynku Urzędu Gminy filii wydziału architektury starostwa, co pozwala inwestorowi na szybkie uzyskanie pozwolenia na budowę bez potrzeby przemieszczania się do Piaseczna; utworzenie filii wydziału komunikacji starostwa, co pozwala inwestorowi załatwić w naszym urzędzie wiele spraw w sposób kompleksowy; realizacja infrastruktury technicznej; realizacja infrastruktury społecznej; stabilna polityka podatkowa; profesjonalna, kompetentna kadra pracowników samorządowych, która permanentnie szkoli się, aby móc sprostać nowym wyzwaniom; stabilny samorząd, który tworzy dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości. Najbardziej jestem dumna z decyzji przedsiębiorców, którzy wybrali naszą gminę na miejsce swoich inwestycji. Pragnę podkreślić, że jest ich ponad cztery tysiące. Kolejni inwestorzy są w trakcie realizacji swoich przedsięwzięć.

Czy były takie plany, których nie udało się zrealizować, ale nadal ma Pani nadzieję na ich powodzenie?
Naszą priorytetową inwestycją jest budowa bardzo innowacyjnego Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Pierwotny termin realizacji I etapu został określony na dzień 1 września 2011 roku. Niestety, z winy wykonawcy musieliśmy rozwiązać kontrakt i ogłosić kolejny przetarg, co spowodowało przesunięcie terminu zakończenia budowy. Aktualnie jesteśmy po zawarciu umowy z nowym wykonawcą, który realizuje zadanie i mam nadzieję, że prace zostaną wykonane zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Gmina Lesznowola odniosła sukces w tegorocznym konkursie Gmina Fair Play, zdobywając nagrodę główną w kategorii Gmina wiejska wielofunkcyjna i pierwszą nagrodę w kategorii Gmina wiejska w konkursie Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2011. Gdyby włodarze innych gmin mieli wątpliwości, czy warto brać udział w tego typu konkursach, jakich użyłaby Pani argumentów, żeby przekonać ich, że warto?
Z pewnością udział w tych konkursach jest sprawdzianem jakości zarządzania i chociażby dlatego warto do nich przystąpić. Ponadto tytuły zdobyte w ramach konkursów Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości, Gmina Fair Play czy Mazowiecka Gmina Roku, są dla potencjalnych inwestorów wyraźną wskazówką, że dany samorząd stosuje wysokie standardy, jest otwarty na współpracę i nowe przedsięwzięcia.

Tytuł Wójta Roku zobowiązuje. Jaką wagę przywiązuje Pani do takich wyróżnień?
Najlepszy Wójt Roku 2011 to dla mnie ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że tytuł ten zdobyłam już po raz czwarty. To wielka radość, ale jednocześnie wielkie zobowiązanie. Nagroda ta jest potwierdzeniem stylu zarządzania gminą, a także potwierdzeniem efektów pracy naszego samorządu.

Jakie są Pani priorytety na najbliższe lata, które miałyby wpłynąć na rozwój gospodarczy gminy Lesznowola?
Od 1 lipca 2011 r. Gmina Lesznowola jest właścicielem 83,5 hektara gruntów, znakomicie położonych (w sąsiedztwie Warszawy, wzdłuż ulicy Puławskiej). Zagospodarowanie tych gruntów jest dla naszego samorządu zadaniem priorytetowym. Naszym celem jest stworzenie bardzo atrakcyjnej infrastruktury społecznej dla mieszkańców oraz zbudowanie innowacyjnych rozwiązań dla dalszego rozwoju gospodarczego gminy. To ogromne wyzwanie, ale jestem pewna, że sobie poradzimy.

Jakie cechy Pani charakteru pozwalają w osiąganiu zamierzonych celów, które, jak widać, przekładają się na sukcesy?
Przede wszystkim szacunek dla ludzi, umiejętność osiągania kompromisów oraz konsekwencja w działaniu.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018   mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.   Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do Strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.). 3. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  na terenach objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niebędących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (adres poniżej), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10.15. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 5/2018 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 29 marca 2018r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW