Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Pierwszy plan utworzenia PSG w Sierakowie powstał w 2003 r.

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Zenon Szczepankowki, starosta przasnyski
Zenon Szczepankowki, starosta przasnyski
Ze Zenonem Szczepankowkim, starostą przasnyskim o Przasnyskiej Strefie Gospodarczej rozmawia Marta Śniegocka. 

Z początkiem września ruszy Przasnyska Strefa Gospodarcza. Jak długo przygotowali się Państwo do tego projektu i dlaczego jest ważny dla regionu?

Pierwszy plan utworzenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie k. Przasnysza powstał w 2003 r., czyli 9 lat temu. Sporo czasu straciliśmy na wykup praw użytkowania wieczystego i częściowo własności nieruchomości należącej do skarbu państwa. Później, we współpracy z Gminą Przasnysz, opracowane zostało studium i następnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pozwoliło to powiatowi opracować program funkcjonalno-użytkowy, projekty techniczne oraz pozyskać pieniądze unijne i wojewódzkie na realizację inwestycji. Na szczęście samorząd powiatowy w Przasnyszu należy do najbardziej ustabilizowanych personalnie, dlatego wieloletnie plany są konsekwentnie realizowane. Projekt był poddawany ostrej krytyce politycznej i był przedmiotem kontroli niemal wszystkich instytucji nadzorczych i sprawdzających w Polsce. Kontrole były jednak bardzo merytoryczne i pozytywnie oceniały przedsięwzięcie. Kompleksowe przygotowanie planistyczne i infrastrukturalne gruntów pod działalność gospodarczą w założeniu miało ułatwić wstępne etapy realizacji przedsięwzięć gospodarczych. Każdy przedsiębiorca, w początkowej fazie rozruchu swojej inwestycji narażony jest na duże ryzyko. Niekiedy blokuje ono decyzję o podjęciu inwestycji. Samorząd powiatu przasnyskiego istotnie zmniejszył to ryzyko, co powinno przełożyć się na powstawanie nowych miejsc pracy. Poprawa rynku pracy jest głównym naszym celem i zadaniem.

Jak wygląda współpraca z inwestorami? Ile przedsiębiorstw zadecydowało się zainwestować w Strefie, a z iloma prowadzą Państwo jeszcze negocjacje?

Dotychczas 39 ha gruntów przemysłowych, usługowych i handlowych wykupiło 20 przedsiębiorców. Wszyscy inwestorzy pochodzą z Mazowsza, większość z powiatu przasnyskiego. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu, w naszym rejonie, na dogodne lokalizacje przedsięwzięć gospodarczych. Nas cieszy to podwójnie, gdyż miejscowi właściciele tworzą centra logistyczne swoich firm u nas, co ma znaczenie dla trwałości lokalizacji przedsięwzięć w powiecie przasnyskim. Rozwój miejscowego kapitału stwarza też dogodne warunki dla kształtowania nowych elit, co dla społeczności małomiasteczkowych i wiejskich ma decydujące znaczenie strategiczne.
Wszyscy inwestorzy, którzy rozpoczęli swoje inwestycje w strefie wyrażają zadowolenie ze współpracy z samorządem powiatowym. Pozwolenie na budowę wydawane są w ciągu miesiąca. Jeden z większych inwestorów, budujący fabrykę peletu, stwierdził nawet, że tak dobrze przygotowanego terenu pod inwestycje nie ma drugiego w Polsce.
Dotychczasowe nasze kontakty z inwestorami polegały głównie na pisaniu wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Grunty sprzedawaliśmy wyłącznie w ramach ogłaszanych w procedurze europejskiej przetargach. Obecnie również ogłoszony jest przetarg. Można go znaleźć m.in. na naszej stronie internetowej www. powiat-przasnysz.pl.

Czy jakaś branża będzie dominować w Strefie? Jaka Pańskim zdaniem branża będzie miała w Strefie najlepsze warunki do rozwoju?

Najlepsze warunki do rozwoju może mieć w nasze strefie branża lotnicza.
Strefa zawiera 107 ha gruntów lotniczych i sąsiadujących z nią prawie 200 ha gruntów pod działalność przemysłową, usługową i handlową. Na ten czas dwie firmy rozważają lokalizację w strefie serwisu i produkcji lekkich samolotów biznesowo – sportowych.

Część terenów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej zostało włączonych do Tarnobrzeskiej SSE. Czemu Przasnysz zdecydował się współpracę właśnie z tą Strefą?

Tarnobrzeska SSE jest spółką państwową, podległą rządowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Dobrą opinię o działalności dyrekcji tej strefy wyrażał marszałek województwa mazowieckiego.

W marcu samorząd województwa mazowieckiego poinformował, że w ramach oszczędności nie rozpocznie się w tym roku rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji Przasnysz-Ciechanów (2,3 mln zł). Czy uważa Pan, że wpłynie to negatywnie na gospodarczy rozwój regionu?

Droga nr 617 Przasnysz – Ciechanów została już przebudowana na całym odcinku, jest w bardzo dobrym stanie. Do remontu został tylko niewielki odcinek ulicy Piłsudskiego w Przasnyszu. Nie ma on większego wpływu na rozwój regionu, lecz powinien być wykonany ze względu na bezpieczeństwo i estetykę w mieście Przasnysz.

 
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: -    wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” -    złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 25.07.2018 r. do godz. 15.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.). Rokowania odbędą się w dniu 26.07.2018 r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. Wiecej infoemacji na: www.sse.slupsk.pl
 
 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 33972/3, 33973/3, 33974/3 o łącznej powierzchni 0,8555 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00002951/8, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć 2. stanowiących własność Miasta Suwałki: - oznaczonej działkami nr 33973/1, 33973/2, 33974/1, 33974/2 o łącznej powierzchni 3,2228 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00013021/0, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć; - oznaczonej działkami nr 33972/2, 33972/5 o łącznej powierzchni 4,7949 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031747/7, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć. Nieruchomości przeznaczone są pod eksploatację kruszywa. Szczegółowe warunki zagospodarowania zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 7 zatwierdzonym Uchwałą Nr LVII/605/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.06.2002 roku. Na działkach nr 33972/5, 33973/1, 33974/1 zlokalizowana jest linia energetyczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej linii oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku jej awarii,  konserwacji bądź przebudowy. Cena wywoławcza łącznie dla działek wymienionych w pkt. 1 i 2 wynosi 1 500 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w tym cena działek Skarbu Państwa wynosi 144 702 zł brutto, co stanowi 9,6468% ceny wywoławczej. Wadium: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 9 sierpnia 2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu; - złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie; - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW