Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Bilans funkcjonowania PSI po niespełna roku

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Jadwiga Emilewicz, minister MPiT
Jadwiga Emilewicz, minister MPiT

Inwestycje są jednym z fundamentów naszego wzrostu gospodarczego. W 2018 r. prywatne i publiczne nakłady na ten cel wzrosły o 8,7%. Przyczyniły się do tego głównie dynamicznie rosnące wydatki sektora przedsiębiorstw i samorządów. Co więcej, pod względem wartości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw ubiegły rok był rekordowy - osiągnęły one wartość 212 mld zł. Nigdy wcześniej w Polsce przedsiębiorstwa nie wydały na ten cel tak dużo. Ten pozytywny trend umocnił się w I kwartale 2019 r., gdy zanotowaliśmy 12,6-proc. wzrost inwestycji. To najwyższy kwartalny przyrost nakładów inwestycyjnych od 2015 r., a tylko wydatki na inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw wzrosły aż o 21,7% r/r.

Mamy też dobre dane, jeśli chodzi o pierwszy - niepełny jeszcze - rok funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji (PSI), która zastąpiła wcześniejszy model Specjalnych Stref Ekonomicznych. Od początku działania PSI zadeklarowano inwestycje w niej na kwotę 13,6 mld zł. Najliczniejszymi beneficjentami nowych rozwiązań są MŚP. Stanowią one 52% firm korzystających ze wsparcia. Jednocześnie 91% z nich to przedsiębiorstwa o kapitale polskim.   

Co ważne beneficjentami reformy są też małe i średnie miasta. Jak pokazuje raport Grant Thornton, nowe zasady wsparcia inwestycji radykalnie zwiększają atrakcyjność inwestycyjną powiatów o największym bezrobociu oraz miast średniej wielkości, które tracą swoje funkcje społeczno – gospodarcze.  Nowy system wsparcia inwestycji wyrównuje więc szanse rozwoju tej grupy miast, oferując pomoc, która do tej pory była dostępna jedynie w SSE.

– Ubiegły rok i pierwszy kwartał tego roku to okres wyraźnego przyspieszenia w inwestycjach, w tym dynamicznego wzrostu nakładów przedsiębiorstw na ten cel. Mamy też podstawy do optymizmu, jeśli chodzi o inwestycje w kolejnych kwartałach. Skłaniają nas do tego: bardzo dobre wyniki gospodarcze notowane w II kwartale tego roku i oczekiwany dalszy napływ środków unijnych. Impulsem dla wzrostu inwestycji będzie też to, że wykorzystanie mocy produkcyjnych osiągnęło historyczne maksimum, dalszy rozwój wymaga więc podjęcia wysiłku inwestycyjnego. – mówi minister Jadwiga Emilewicz.

 Wszystkie te przesłanki sugerują wzrost nakładów inwestycyjnych w skali całej gospodarki w kolejnych kwartałach zbliżony do 10% r/r. To z kolei wraz ze stymulacją konsumpcji - w wsparcia rodzin, osób starszych - może podtrzymywać wyższe tempo wzrostu gospodarczego. Cieszą mnie też pierwsze, optymistyczne dane na temat funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji. – podkreśla Emilewicz.

Tadeusz Kościński, do niedawna wiceszef MPiT, który pilotował prace nad utworzeniem Polskiej Strefy Inwestycji, obecnie wiceminister finansów dodaje:  Dane na temat pierwszych efektów Polskiej Strefy Inwestycji to dla nas powód do satysfakcji. Nie dość, że otworzyliśmy system na małe i średnie przedsiębiorstwa, to zwiększyliśmy udział w nim polskiego kapitału. Dodatkowo inwestycje zagraniczne charakteryzuje wysoka jakość. Wśród 10 największych inwestorów - wg deklarowanej wartości inwestycji - oprócz firm zagranicznych są też polskie, takie jak Orlen czy Impexmetal.

– Co ważne, wyraźnie rośnie liczba projektów o charakterze reinwestycyjnym - z 75 w 2016 r. do 130 w roku 2018, a w pierwszych sześciu miesiącach 2019 r. osiągnęła ona już 60 projektów. Obserwujemy ponadto wyraźny przyrost miejsc pracy tworzonych w ramach SSE i PSI. Na koniec 2018 r. przedsiębiorcy realizujący swoje inwestycje w tej formule zatrudniali blisko 380 tys. osób. Najbardziej dynamicznie pod tym względem rozwijała się strefa Katowicka i Mielecka oraz Wałbrzyska (ok. 4 tys. nowych miejsc pracy w każdej z nich). W ramach funkcjonowania PSI zadeklarowano już blisko 6 tysięcy nowych miejsc pracy (5 967).  dodaje Kościński.

Pierwsze efekty Polskiej Stefy Inwestycji

Doświadczenie pokazało, że system wsparcia inwestycji w oparciu o koncepcję Specjalnych Stref Ekonomicznych nie zawsze wykorzystywał dostępne szanse i możliwości w zakresie przyciągania inwestycji oraz generowania nowych miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach mniej rozwiniętych, w tym szczególnie województw Polski Wschodniej.

Podstawowym celem nowego podejścia jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju. Dlatego Polska – na mocy ustawa z 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji –stała się jednolitym obszarem inwestycji (Polska Strefa Inwestycji). Od 5 września 2018 roku zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju. Oznacza to prostsze i bardziej dostępne inwestowanie dla MŚP, z elastycznymi wymaganiami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb inwestorów.

Bilans funkcjonowania PSI po niespełna roku jest pozytywny. Od początku jej funkcjonowania inwestorzy zadeklarowali nakłady w niej na poziomie 13,6 mld zł. Natomiast po pierwszych 6 miesiącach tego roku zadeklarowana wartość inwestycji wynosi już niemal 7,8 mld zł.

Co istotne w strukturze realizowanych w Polsce inwestycji objętych wsparciem w ramach SSE i PSI coraz większym udziałem wykazują się krajowi inwestorzy. O ile w latach 2016-2018 średni udział krajowych inwestorów w zagregowanej wartości zadeklarowanych inwestycji wyniósł 29%, tak w pierwszych sześciu miesiącach 2019 r. – pod rządami nowej ustawy - wzrósł do 37%.

Poza firmami polskimi, inwestycje w ramach PSI prowadziły firmy z kapitałem pochodzącym z 21 innych państw. Najwięcej z nich reprezentowało kapitał niemiecki (23 decyzje), a także szwajcarski (6) oraz amerykański (6). Wśród 10 największych inwestorów, oprócz zagranicznych, znajdują się czołowe firmy polskie, takie jak Orlen czy Impexmetal.

Niezależnie od Polskiej Strefy Inwestycji, nasz kraj oferuje korzystne warunki inwestowania w ramach Programu wsparcia inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej 2011-2023. W wyniku funkcjonowania tego programu zainwestowały u nas takie światowe firmy, jak m.in. Toyota, Daimler, LG Chem, Lufthansa, Umicore. To przedsiębiorstwa zaawansowane technologicznie, co przełoży się na wzrost innowacyjności i konkurencyjności naszej gospodarki.

Źródło: MPiT
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz zapraszają do I przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasto Wałcz. Nieruchomość gruntowa, położona w Wałczu przy ul. Południowej, uregulowana w księdze wieczystej KO1W/00021239/1. Dojazd do nieruchomości od strony drogi publicznej ul. Południowa (działka nr 3731) przez teren działki nr 3724/18, na której zostanie ustanowiona odpłata i nieograniczona służebność gruntowa (przechodu i przejazdu) w chwili sprzedaży. Koszt odpłatnej służebności uwzględniony w cenie sprzedaży. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Brak sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na nieruchomości zlokalizowany jest nieczynny bunkier. Likwidacja bunkru wymaga uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Na działce zawarta jest umowa dzierżawy od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. Dla działki została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Dział III KW KO1W/00021239/1 bez obciążeń. Dla działki jest obowiązujący plan miejscowy - UCHWAŁA NR VIII/VI/61/19 RADY MIASTA WAŁCZ z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ulic Budowlanych, Strefowej i Południowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 06.06.2019r. poz. 3169). Zgodnie z planem działka znajduje się na terenie zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczony symbolem UP. Zgodnie z planem w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem UP: 1) dopuszcza się lokalizację: a) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, b)  budynków usługowych, c) budynków biurowo-administracyjnych i socjalnych, d) budynków garażowo-gospodarczych, e) zbiorników przeciwpożarowych, f) parkingów, g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, h) dojść, dojazdów i stanowisk postojowych, i) zieleni izolacyjnej; 2) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: a) wskaźnik intensywności zabudowy: • maksymalny - 1,40, • minimalny - 0,001, b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 70%, c)  minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 7,5%; 3) ustala się zasady kształtowania zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, b) maksymalna wysokość: obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych oraz budynków biurowo administracyjnych i socjalnych - nie więcej niż 16,0 m, budynków garażowo-gospodarczego - nie więcej niż 6,0 m, Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 09.09.2019 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza w sali nr 109. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na rachunek Miasta Wałcz  nr 38124037121111000043636633 PKO SA  o/Wałcz  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 06.09.2019 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Warunki udziału w przetargu: • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Wałcz. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcza lub telefonicznie pod numerem (0-67) 258-44-71 w. 30. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych:  www.walcz.pl,  www.bip.walcz.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu i gazecie Pojezierze Wałeckie.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW