Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Nastroje wśród inwestorów branży nieruchomości

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO
Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO

Popyt na rynku nieruchomości komercyjnych napędzany przez rozwój nowych technologii oraz sektor e-commerce rekompensuje pesymistyczne prognozy gospodarcze dla Europy. Nastroje inwestorów są pozytywne, a najwyższe stopy zwrotu generuje segment przemysłowy - czytamy w raporcie „Euro Cities” przygotowanym wspólnie przez Gerald Eve International i AXI IMMO.

Autorzy raportu odnoszą wyniki rynku nieruchomości komercyjnych do sytuacji polityczno-gospodarczej w Europie, a także na świecie. Koniec 2018 r. i 2019 r. przyniósł pogorszenie wskaźników gospodarczych w większości krajów europejskich, co szczególnie dało się zauważyć w Niemczech borykających się z problemami przemysłu motoryzacyjnego. Spowolnienie na Starym Kontynencie było wynikiem problemów w handlu międzynarodowym, a także rosnących napięć społecznych. W skali globalnej niepewność niosły pogarszające się relacje między Rosją, USA i Chinami. W Europie wzmożoną czujność inwestorów wywołały protesty we Francji czy strajki w Portugalii. Jednak największą niewiadomą wciąż jest przedłużający się brak porozumienia w sprawie brexitu w parlamencie brytyjskim, którego konsekwencje są trudne do przewidzenia i mogą być zarówno pozytywne (zwłaszcza dla konkurencyjnej cenowo Europy Środkowo-Wschodniej), jak i negatywne.

Jak podają eksperci Gerald Eve International, pomimo perturbacji politycznych wyniki rynku inwestycyjnego branży nieruchomości w Europie ciągle wskazują na pozytywne nastroje wśród inwestorów.

- Naturalnym jest, że sytuacja geopolityczna wpływa na nastroje inwestorów, jednak  najważniejszą determinantą dla podejmowania decyzji są sygnały płynące z poszczególnych rynków. Faktem jest, że popyt na rynku najmu wciąż pozostaje na wysokim poziomie, co niweluje ryzyka i utrzymuje wysoką aktywność na rynku inwestycyjnym, gdzie nie brakuje kapitału i chętnych do inwestowania w różnego typu assety. - wyjaśnia Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO.

Publikacja „Euro Cities” umożliwia m.in. prześledzenie danych i trendów dotyczących rynku najmu i ich wpływu na aktywność inwestycyjnej w sektorze biurowym i magazynowym.

Produkty rynku biurowego nie słabną dzięki nowym technologiom

Jak czytamy w raporcie nieruchomości biurowe są wciąż najczęściej wybieranymi produktami inwestycyjnymi rynku nieruchomości. Popyt na powierzchnie biurowe nie słabnie, a jego głównym motorem napędowym jest wciąż rosnący sektor mediów i nowych technologii.

Według prognoz przedstawionych w raporcie w ciągu najbliższych 5 lat w Unii Europejskiej (wyłączając Wielką Brytanię) zostanie utworzone 2,8 mln miejsc pracy w biurach, co pomoże utrzymać silny popyt na tym rynku. Wśród stolic przedstawionych w raporcie najwyższe średnie czynsze w inwestycjach typu prime na poziomie 1312 euro/mkw. za rok odnotowuje się w Londynie oraz Paryżu – 810 euro/mkw. za rok , a najniższe w Bratysławie i w Pradze – odpowiednio – 192 euro/mkw. za rok i 258 euro/mkw. za rok.  W Warszawie średni czynsz roczny za mkw. odnotowano na poziomie 492 euro.  W 11 na 31 analizowanych rynków biurowych spodziewany jest wzrost czynszów, w 20 miastach prognozowane jest utrzymanie się stawek za powierzchnie biurowe na dotychczasowym poziomie, tylko w Stambule przewiduje się ich spadek. 

Jeśli chodzi o rentowność inwestycji w okresie od III kwartału 2017 r. do końca 2018 r. zauważalny był spadek na 22 rynkach biurowych, w 9 z badanych miast utrzymały się na tym samym poziomie, a w 1 mieście odnotowano wzrost (Stambuł). Najwyższe stopy kapitalizacji osiągnęły nieruchomości biurowe w Bratysławie (6,3%) oraz Stambule (6%), najniższe w Paryżu (3,2%).

Do końca 2019 autorzy raportu przewidują utrzymanie się dotychczasowego poziomu stóp kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych w 24 z 31 badanych miast. Spadki prognozowane są w 6 ośrodkach biznesowych, m.in. w Bratysławie, Paryżu  i Wiedniu. Jedynie w Stambule rokowania wskazują na wzrost stóp.

Nieruchomości biurowe pozostają pożądanym produktem inwestycyjnym, jednak widoczny jest trend dywersyfikacji portfeli. Rośnie popularność nieruchomości magazynowych oraz alternatywnych klas aktywów.

Magazyny na celowniku inwestorów za sprawą sektora e-commerce

Rynek magazynowy w Europie cieszy się dużą aktywnością najemców. Popyt na powierzchnie magazynowo-logistyczne napędzany jest przez zmianę nawyków konsumenckich, ekspansję e-handlu oraz związany z nim rozwój logistyki ostatniej mili – czytamy w raporcie „Euro Cities”.  Najwyższe czynsze za powierzchnie logistyczne utrzymują się, podobnie jak w sektorze biurowym, w Londynie (179 euro/mkw. za rok) oraz w Dublinie (100 euro/mkw. za rok). Najniższe stawki czynszów w zestawieniu stolic notowane są w regionie Warszawy i Stambule (w obu miastach po 42 euro/mkw. za rok), relatywnie niskie czynsze są także w Lizbonie (51 euro/mkw. za rok).  Na rynku magazynowym wzrost czynszów za powierzchnie typu prime przewidywany jest w 14 miastach, w tym m.in. w Londynie, Manchesterze, Lizbonie, Amsterdamie, Hamburgu, Brnie oraz  w badanych polskich miastach tj. w Warszawie i Wrocławiu. Utrzymanie się czynszów na tym samym poziomie prognozowane jest z kolei m.in. w Berlinie, Frankufurcie, Pardze, Brukseli czy Kopenhadze. W grupie badanych miast jedynie dwa – Stambuł oraz Bratysława, wykazują tendencję spadkową pod kątem czynszów za wynajem powierzchni magazynowych. Duża aktywność najemców na rynku magazynowym przekłada się na zainteresowanie produktami magazynowymi wśród inwestorów. Stabilne przychody z wynajmu nieruchomości przemysłowych w Europie kuszą inwestorów z całego świata.

- Tylko w Polsce łączna wartość transakcji na rynku magazynowym wyniosła 1,8 mld euro, co było rezultatem niemal dwukrotnie wyższym w porównaniu z poprzednim rokiem. Warto dodać, że ponad 1,3 mld euro stanowiły aktywizacje portfelowe.– komentuje Renata Osiecka z AXI IMMO.

W okresie od III kwartału 2017 r. do końca 2018 r. zauważalny był spadek stóp kapitalizacji na 28 rynkach magazynowych, w 2 z badanych miast utrzymały się na tym samym poziomie, a w 1 mieście odnotowano wzrost. Wśród miast dających najwyższy zwrot z inwestycji przemysłowych znajdują się Stambuł (10%) i Bratysława (7%), najniższe wskaźniki odnotowano m.in. w Londynie (3,5%). Rynek Europy Środkowo-Wschodniej cieszy się coraz większą popularnością wśród inwestorów z Azji, którzy oceniają go jako bezpieczny i zapewniający wyższe stopy zwrotu z inwestycji. W Polsce widoczna jest dalsza kompresja stóp kapitalizacji, najlepsze projekty typu prime z sektora e-commerce stopy kapitalizacji mają na poziomie 5,0 – 5,5%, w przypadku zakupów portfelowych stopy są wyższe o 100 -150 punktów bazowych.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz zapraszają do I przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasto Wałcz. Nieruchomość gruntowa, położona w Wałczu przy ul. Południowej, uregulowana w księdze wieczystej KO1W/00021239/1. Dojazd do nieruchomości od strony drogi publicznej ul. Południowa (działka nr 3731) przez teren działki nr 3724/18, na której zostanie ustanowiona odpłata i nieograniczona służebność gruntowa (przechodu i przejazdu) w chwili sprzedaży. Koszt odpłatnej służebności uwzględniony w cenie sprzedaży. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Brak sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na nieruchomości zlokalizowany jest nieczynny bunkier. Likwidacja bunkru wymaga uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Na działce zawarta jest umowa dzierżawy od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. Dla działki została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Dział III KW KO1W/00021239/1 bez obciążeń. Dla działki jest obowiązujący plan miejscowy - UCHWAŁA NR VIII/VI/61/19 RADY MIASTA WAŁCZ z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ulic Budowlanych, Strefowej i Południowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 06.06.2019r. poz. 3169). Zgodnie z planem działka znajduje się na terenie zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczony symbolem UP. Zgodnie z planem w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem UP: 1) dopuszcza się lokalizację: a) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, b)  budynków usługowych, c) budynków biurowo-administracyjnych i socjalnych, d) budynków garażowo-gospodarczych, e) zbiorników przeciwpożarowych, f) parkingów, g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, h) dojść, dojazdów i stanowisk postojowych, i) zieleni izolacyjnej; 2) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: a) wskaźnik intensywności zabudowy: • maksymalny - 1,40, • minimalny - 0,001, b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 70%, c)  minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 7,5%; 3) ustala się zasady kształtowania zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, b) maksymalna wysokość: obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych oraz budynków biurowo administracyjnych i socjalnych - nie więcej niż 16,0 m, budynków garażowo-gospodarczego - nie więcej niż 6,0 m, Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 09.09.2019 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza w sali nr 109. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na rachunek Miasta Wałcz  nr 38124037121111000043636633 PKO SA  o/Wałcz  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 06.09.2019 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Warunki udziału w przetargu: • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Wałcz. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcza lub telefonicznie pod numerem (0-67) 258-44-71 w. 30. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych:  www.walcz.pl,  www.bip.walcz.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu i gazecie Pojezierze Wałeckie.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW