Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Ceny gruntów mieszkaniowych w Lublinie, Łodzi, Białymstoku, Rzeszowie i Szczecinie

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Ceny gruntów mieszkaniowych w Lublinie, Łodzi, Białymstoku, Rzeszowie i Szczecinie
Ceny gruntów mieszkaniowych w Lublinie, Łodzi, Białymstoku, Rzeszowie i Szczecinie

Po przeanalizowaniu sytuacji na rynkach gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Lublinie, Łodzi, Białymstoku, Rzeszowie i Szczecinie, eksperci Emmerson Evaluation spodziewają się w najbliższym czasie trendu wzrostowego cen w tych miastach.

– Z roku na rok obserwowaliśmy coraz większą liczbę transakcji kupna-sprzedaży na tych rynkach, co w dużej mierze przełoży się także na wzrost cen. Szczególnie duże podwyżki mogą nastąpić w lokalizacjach, gdzie obecnie powstaje wiele nowych osiedli domów jednorodzinnych. Jako przykład można wskazać np. tereny osiedla Złotno w Łodzi, Zawady i Dojlidy Górne w Białymstoku czy Gumieńce w Szczecinie – mówi Robert Korczyński, Członek Zarządu Emmerson Evaluation.

Lublin

W Lublinie ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w ostatnim roku wzrosły o 8%. Zakres średnich cen na tym rynku jest zróżnicowany ze względu na położenie działki i kształtuje się na poziomie od 100 zł/mkw. na obszarze peryferyjnym Abramowic i Głuska, do nawet 550 zł/mkw. w rejonie Sławinka.


Biorąc pod uwagę ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, znaczny udział gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną występuje na terenie dzielnic Szerokie, Konstantynów i Węglin Północny. Średnia cena na tych obszarach kształtuje się na poziomie 270 zł/mkw. Natomiast na terenach obrzeżnych dzielnic, jak Zemborzyce (okolice Obwodnicy Lublina) czy Hajdowa-Zadębie (okolice ul. Zadębie), gdzie dominuje rozproszona zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, średnia cena działki budowlanej oscyluje w okolicach 150 zł/mkw.

Obecnie, ok. 70% obszaru Lublina ma uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Analizując strukturę przeznaczenia terenów, zawartą w ustaleniach planistycznych, duży udział gruntów z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną można zaobserwować  głównie na terenach obrzeżnych miasta, takich jak Sławin, Ponikwody, Szerokie czy Węglin Południowy i Północny oraz Głusk. W związku z dostępnością przestrzeni pod budowę domów eksperci Emmerson Evaluation przewidują najsilniejszy rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej właśnie na tych obszarach.

Łódź

Na łódzkim rynku ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z roku na rok rosną. Podaż działek koncentruje się jednak głównie poza centralnym obszarem miasta, zwraca uwagę Emmerson Evaluation.
Bałuty, ze względu na swoje rozległe położenie, notują bardzo zróżnicowane ceny działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Te najdroższe, zlokalizowane w obszarze centralnym, tj. w okolicach osiedla Bałuty-Doły oraz na osiedlu Julianów, osiągają poziom nawet do 500 zł/mkw. Najtańsze grunty można nabyć już od ok. 150 zł/mkw., np. w Marianowie, czyli na północnym obszarze Bałut.

Transakcje gruntami pod budowę domów w granicach Polesia miały miejsce głównie w jego zachodnim rejonie – na osiedlach Grabienice oraz Złotno. Aktualnie powstają tam nowe inwestycje w postaci domów jednorodzinnych wolnostojących i szeregowych. Działki budowlane na Starym Złotnie można nabyć za średnio 180-240 zł/mkw., zaś  grunty zlokalizowane na Nowym Złotnie osiągają ceny 200-300 zł/mkw.

Widzew to rejon, który oferuje obecnie największą podaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W ostatnim roku zawarto tam prawie połowę wszystkich transakcji tymi gruntami na łódzkim rynku. Działki położone bliżej centrum, np. w okolicy ul. Pomorskiej na osiedlu Stoki lub na terenie osiedla Nowosolna, można było w 2017 r. kupić za średnio 170-200 zł/mkw.

Na obszarze dzielnicy Górna większość transakcji odbywa się w rejonach dobrze skomunikowanych, położonych w pobliżu dróg krajowych, umożliwiających szybkie przedostanie się do centrum miasta. Ceny gruntów położonych w rejonach trasy S8, ul. Pabianickiej lub okolicy stacji kolejowej Łódź-Chojny kształtują się na poziomie 150-180 zł/mkw.

- Przewidujemy, że w Łodzi nowe osiedla domów jednorodzinnych będą powstawać głównie w okolicach tras komunikacyjnych, w tym drogi krajowej 72 i autostrady A1  – dodaje Robert Korczyński z Emmerson Evaluation.

Białystok

W ostatnim czasie największe zainteresowanie gruntami pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na rynku białostockim zaobserwowano na terenach peryferyjnych osiedla Zawady, Nowe Miasto, Starosielce, Dojlidy Górne, Skorupy i Bagnówka. Jednocześnie, działki budowlane zlokalizowane na obszarze Zawad, Dojlidów Górnych czy Bagnówki należały do najtańszych w Białymstoku. Za 1 mkw. gruntu na tych osiedlach trzeba było zapłacić ok. 150 zł. Również tych terenów dotyczy znaczna część zawieranych transakcji kupna-sprzedaży działek budowlanych pod budowę domów (ok. 35% wszystkich transakcji w mieście). W ostatnim czasie powstało tam też wiele inwestycji w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Znacznie wyższe ceny gruntów odnotowano w obrębie osiedli takich jak Starosielce, Nowe Miasto, Mickiewicza czy Skorupy. Na tych terenach ceny działek pod budowę domu osiągają poziom nawet do 400 zł/mkw.

Rzeszów

Średnia cena gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Rzeszowie wynosiła w 2017 r. 190 zł/mkw. i nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Stabilny poziom cen działek budowalnych na rynku rzeszowskim w ostatnich latach spowodowany był głównie wysoką podażą gruntów, w szczególności na obrzeżach miasta, wskazują eksperci Emmerson Evaluation.

Najwyższe ceny za działki pod budowę domu sprzedający uzyskiwali na terenach dzielnic Zalesie, Biała i Miłocin oraz centralnej części dzielnicy Budziwój, gdzie osiągały one poziom 530 zł/mkw. Tereny te cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony deweloperów oraz inwestorów indywidualnych. Świadczy o tym zarówno liczba zawieranych transakcji na rynku, jak i liczba pojawiających się tam nowych inwestycji. Około 40% transakcji gruntami pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na rzeszowskim rynku zostało zawartych na tych obszarach miasta.

Najtańsze grunty w Rzeszowie można zakupić na terenach peryferyjnych Przybyszówki, Słocina i Załęża, gdzie zabudowa mieszkaniowa jest rozproszona, a czas dojazd do centrum miasta komunikacją miejską jest dość długi.

Szczecin

Rozległy powierzchniowo obszar miasta Szczecin i liczne tereny niezabudowane, w szczególności na terenach prawobrzeżnych miasta, wpływają na duże zróżnicowanie cen gruntów w stolicy województwa zachodniopomorskiego. Kształtują się one na poziomie od 90 zł/mkw. na osiedlu Skolwin czy Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, do ok. 490 zł/mkw. na osiedlu Gumieńce i Osów.

W ostatnim czasie na szczecińskim rynku gruntów mieszkaniowych jednorodzinnych najbardziej widoczne ożywienie inwestycyjne notują m.in. Krzekowo-Bezrzecze, Gumieńce, Osów czy Warszewo. Tereny te wyróżniają się najwyższą średnią ceną za mkw. gruntu, która kształtuje się na poziomie ponad 290 zł/mkw. Mimo peryferyjnego położenia, lokalizacje te cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na dobre połączenie komunikacyjne z centrum miasta, rozwiniętą infrastrukturę publiczną oraz atrakcyjną pod względem rekreacyjnym okolicę.

Zdecydowanie niższą cenę za grunt, w porównaniu z obszarami znajdujących się na lewym brzegu Odry, można było uzyskać na terenach dzielnicy Prawobrzeże - głównie na obszarze osiedla Podjuchy, Żydowce-Klucz czy Wielgowo, gdzie średnio wynosiła ona ok. 150 zł/mkw. Czynnikiem wpływającym na niski poziom cen na terenie tej dzielnicy jest m.in. odległe położenie od centrum miasta, niewystarczająca przepustowość powiązań komunikacyjnych oraz bariery w komunikacji, jakie stanowi przepływająca przez Szczecin Odra. - Dzielnicę Prawobrzeże dotyka problem niewystarczającego zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców, jakimi są sprawne połączenia komunikacyjne. Znajduje to odzwierciedlenie w sytuacji na rynku gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – utrzymują się tu niskie ceny za mkw. przy jednoczesnej wysokiej podaży gruntów – wyjaśnia ekspert Emmerson Evaluation.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz zapraszają do I przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasto Wałcz. Nieruchomość gruntowa, położona w Wałczu przy ul. Południowej, uregulowana w księdze wieczystej KO1W/00021239/1. Dojazd do nieruchomości od strony drogi publicznej ul. Południowa (działka nr 3731) przez teren działki nr 3724/18, na której zostanie ustanowiona odpłata i nieograniczona służebność gruntowa (przechodu i przejazdu) w chwili sprzedaży. Koszt odpłatnej służebności uwzględniony w cenie sprzedaży. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Brak sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na nieruchomości zlokalizowany jest nieczynny bunkier. Likwidacja bunkru wymaga uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Na działce zawarta jest umowa dzierżawy od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. Dla działki została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Dział III KW KO1W/00021239/1 bez obciążeń. Dla działki jest obowiązujący plan miejscowy - UCHWAŁA NR VIII/VI/61/19 RADY MIASTA WAŁCZ z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ulic Budowlanych, Strefowej i Południowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 06.06.2019r. poz. 3169). Zgodnie z planem działka znajduje się na terenie zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczony symbolem UP. Zgodnie z planem w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem UP: 1) dopuszcza się lokalizację: a) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, b)  budynków usługowych, c) budynków biurowo-administracyjnych i socjalnych, d) budynków garażowo-gospodarczych, e) zbiorników przeciwpożarowych, f) parkingów, g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, h) dojść, dojazdów i stanowisk postojowych, i) zieleni izolacyjnej; 2) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: a) wskaźnik intensywności zabudowy: • maksymalny - 1,40, • minimalny - 0,001, b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 70%, c)  minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 7,5%; 3) ustala się zasady kształtowania zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, b) maksymalna wysokość: obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych oraz budynków biurowo administracyjnych i socjalnych - nie więcej niż 16,0 m, budynków garażowo-gospodarczego - nie więcej niż 6,0 m, Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 09.09.2019 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza w sali nr 109. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na rachunek Miasta Wałcz  nr 38124037121111000043636633 PKO SA  o/Wałcz  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 06.09.2019 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Warunki udziału w przetargu: • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Wałcz. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcza lub telefonicznie pod numerem (0-67) 258-44-71 w. 30. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych:  www.walcz.pl,  www.bip.walcz.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu i gazecie Pojezierze Wałeckie.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW