Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Publikacje drukowane

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki

Okladka_Magazyn

 
 

 
 

Investment Areas Info - Magazine
Nr. 01 / 2017
  Investment Areas Info - Magazine
Nr. 03 / 2016
Okladka_Magazyn   Okladka_Magazyn
 POBIERZ PDF    POBIERZ PDF

 


Investment Areas Info - Magazine
Nr. 02 / 2016
  Tereny Inwestycyjne Info - Magazyn
Nr. 01 / 2016
Okladka_Magazyn   Okladka_Magazyn
 POBIERZ PDF    POBIERZ PDF

 


Tereny Inwestycyjne Info - Magazyn
Nr. 02 / 2015
  Investment Areas in Poland
Nr. 04 / 2015
Okladka_Magazyn   Okladka_Magazyn
 POBIERZ PDF    POBIERZ PDF

 


Tereny Inwestycyjne Info - Magazyn
Nr. 01 / 2015
  Tereny Inwestycyjne Info - Magazyn
Nr. 04 / 2014
Okladka_Magazyn   Okladka_Magazyn
 POBIERZ PDF    POBIERZ PDF

 


 

Investment Areas in Poland
Nr. 03 / 2014
  Tereny Inwestycyjne Info - Magazyn
Nr. 02 / 2014
 
 POBIERZ PDF    POBIERZ PDF

 


 

Tereny Inwestycyjne Info - Magazyn
Nr. 01 / 2014
  Tereny Inwestycyjne Info - Magazyn
Nr. 03 / 2013
 
 POBIERZ PDF    POBIERZ PDF

 


 

Investment Areas in Poland
Nr. 02 / 2013
  Tereny Inwestycyjne Info - Magazyn
Nr. 02 / 2013
 
 POBIERZ PDF    POBIERZ PDF

 


Tereny Inwestycyjne Info - Magazyn
Nr. 01 / 2013
  Investment Areas in Poland
Nr. 01 / 2012
 
 POBIERZ PDF    POBIERZ PDF
Tereny Inwestycyjne w Polsce
dodatek promocyjny do Rzeczpospolitej
04 / 2012
  Tereny Inwestycyjne w Polsce
dodatek promocyjny do Rzeczpospolitej
10 / 2011
 
 POBIERZ PDF    POBIERZ PDF

 


 

 
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż w celach inwestycyjnych nieruchomości niezabudowanej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonej jako działka nr 128/20 o powierzchni 1,8140 ha, położona w obrębie geodezyjnym nr 4, Miasto Polkowice, woj. dolnośląskie na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, objęta księgą wieczystą numer LE1U/00031205/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych. („nieruchomość”). Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Na nieruchomości znajdują się sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetyczne. LSSE S.A. jako Zarządzającemu LSSE przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa własności położonych na obszarze strefy nieruchomości.   Wywoławcza cena nieruchomości wynosi: 1.197.240,00 zł (netto) Minimalne postąpienie: 12.000,00 zł Wadium do przetargu wynosi: 120.000,00 zł Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Polkowice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach nr XI/83/99 z dnia 16.09.1999r., teren objęty przetargiem oznaczony jest symbolem 51 P, NO – zespół istniejących i projektowanych obiektów przemysłowych, przemysłowo-składowych i bazowo-składowych. Uwaga: Do ustalonej w trakcie postępowania ceny sprzedaży doliczony zostanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,  59-220 Legnica, ul. Kolbe 14. Warunki udziału w przetargu, w tym kryteria oceny oferty, znajdują się na stronie internetowej LSSE S.A. pod nazwą: www.lsse.eu   Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z przetargiem udziela się w pod numerem telefonu  76/727 74 86.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW