Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Potencjał ppp w inwestycjach wodno-kanalizacyjnych

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. materiał prasowy)
(fot. materiał prasowy)

W najnowszym numerze „Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego” została m.in. przedstawiona analiza możliwości realizacji projektów ppp w sektorze wodno-kanalizacyjnym. Udział przedsiębiorstw prywatnych w ww. sektorze, w państwach takich jak Francja, Wielka Brytania, Hiszpania i Czechy, jest większościowy, w Belgii i Irlandii waha się między 30 proc. a 40 proc, zaś w Polsce to zaledwie 3-5 proc.

Wśród 600 podmiotów realizujących w Polsce inwestycje w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, 42 to przedsiębiorstwa o kapitale mieszanym, a tylko 2 są prywatne. Badania Najwyższej Izby Kontroli z 2011 roku wskazują, że najczęstszym sposobem przeprowadzenia działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych za pomocą spółek prawa handlowego i wynosi 61 proc. Na drugim miejscu plasują się samorządowe zakłady budżetowe z wynikiem 31 proc., natomiast jednostki budżetowe to około 2 proc.

Sektor wodno-kanalizacyjny jest naturalną przestrzenią zaangażowania się inwestorów prywatnych. Swoisty monopol na świadczenie tych usług i ich odpłatny charakter sprawia, że na projekty z tego zakresu stosunkowo łatwo jest pozyskać finansowanie. Pomimo sprzyjających warunków udział projektów ppp w obszarze wodociągowo-kanalizacyjnym jest wciąż niewielki. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w konkursie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ma szansę zmienić tą sytuację.

Pierwszym kontraktem, zawartym na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2009 roku, była 3-letnia umowa koncesji gminy Kiszkowo na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy. Partner prywatny był odpowiedzialny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w oparciu o istniejące instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Innym projektem, również pionierskim jeśli chodzi o ppp w sektorze wodno-kanalizacyjnym, jest przedsięwzięcie gminy Smołdzino. Jednoroczna umowa z Zakładem Usług Wodnych Sp. z o.o. zobowiązywała przedsiębiorstwo do regularnego oczyszczania, zaopatrzania w wodę i odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Słupsku. Doświadczenia z realizacji tych przedsięwzięć miały wpływ na kontynuację współpracy gmin z przedsiębiorstwem prywatnym w formule ppp w zakresie świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Projekty gmin Kiszkowo i Smołdzino to skarbnica praktycznej wiedzy dla innych podmiotów, które planują podobne inwestycje.

Zarządzanie gospodarką wodno-kanalizacyjną należy do obowiązków gminy. Jest to jednak sektor bardzo kosztochłonny. Samorządy mogą liczyć na przykład na wsparcie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 20.09.2013 r. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Do wykorzystania w ramach tego konkursu jest 150 mln euro. To nadal jednak może być za mało dla samorządów na inwestycje z zakresu gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej. Dlatego dobrym rozwiązaniem dla obciążonego budżetu gminy może być nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co może znacznie polepszyć warunki, na jakich samorządy będą mogły zrealizować tego typu przedsięwzięcia. Co więcej ppp może być szansą dla tych samorządów, które nie uzyskają dofinansowania.

Źródło: PARP
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., działająca jako Zarządzający, Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2064) zaprasza do składania ofert na przetarg łączny   mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości: - działki gruntu nr: 7/7, 7/8, 7/49 (KW nr SL1S/00106512/4), 7/12, 7/14, 7/15, 7/76 (KW nr SL1S/00095266/3), 7/52 (KW nr SL1S/00090111/7), 7/72 (KW nr SL1S/00103038/6), 7/77, 7/78, 7/79 (KW nr SL1S/00108652/1), położone w Obrębie Redzikowo - Gmina Słupsk, w miejscowości Redzikowo na terenie podstrefy „Redzikowo”, do których PARR S.A. przysługuje prawo własności; Księgi wieczyste prowadzone są przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Słupsku.   Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. 2. Wpłacenie wadium w wysokości określonej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego”. 3. Złożenie pisemnej oferty wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oferta powinna zawierać informację o oferowanej cenie nabycia. 4. Oferty należy składać w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Obrońców Wybrzeża 2  w Słupsku w terminie do dnia 28.05.2018r., do godziny 10:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018r. o godz. 10.30 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.    Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub wycofania się z przetargu przed jego zakończeniem, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert. Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW