Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Małopolskie: Projekt PPP budowy sądu rejonowego w Nowym Sączu wchodzi w nowy etap

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. materiał prasowy)
(fot. materiał prasowy)

Postępowanie na wybór partnera prywatnego dla projektu pn. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej” wchodzi w kolejny etap. Przedsięwzięcie jako pierwszy projekt PPP na szczeblu rządowym jest wspierany przez Ministerstwo Infrstruktury i Rozwoju w ramach Platformy PPP. Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego prowadzone jest przez Sąd Okręgowy od października 2013 r.

Zamawiający dokonał oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym, wykluczając jednego z wykonawców ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Tym samym dialog prowadzony będzie z pięcioma wykonawcami: Warbud – Infrastruktura, WHD, Hochtief PPP Inwestycje Polskie, Mota-Engil Central Europe PPP 2, Energal.

Obecnie zamawiający przystępuje do organizowania dialogu konkurencyjnego. Celem prowadzonego dialogu będzie umożliwienie partnerom prywatnym negocjacji ostatecznej treści warunków zamówienia, sposobu realizacji przedsięwzięcia i zasad przyszłej współpracy pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym, wybranym na podstawie złożonej oferty. Działania Sądu Okręgowego podczas negocjacji wspierać będą doradcy zewnętrzni, eksperci z zakresu prawa, finansów oraz rozwiązań technicznych. Doradcy projektu PPP opracowali już regulamin prowadzenia dialogu konkurencyjnego wraz z listą zagadnień na potrzeby prowadzenia rozmów z jego uczestnikami. W trakcie dialogu każdy z wykonawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego stanowiska oraz zaproponowanie rozwiązań dotyczących planowanej inwestycji oraz zapisów umowy, jak również przekazania swoich uwag i komentarzy do propozycji podmiotu publicznego.

Miejsce i czas prowadzenia dialogu zostaną wskazane w zaproszeniu do dialogu. Podmiot publiczny przed każdym z kolejnych etapów przekaże partnerom prywatnym zaproszenia zawierające tematykę danego spotkania. Sąd Okręgowy zakłada około 5 tur takich spotkań z wykonawcami, a pierwsze z nich planowane jest pod koniec lutego 2014 r.

Projekt budowy siedziby sądu rejonowego w PPP stanowi przedsięwzięcie wzorcowe dla innych podmiotów z obszaru wymiaru sprawiedliwości, które rozważają zastosowanie modelu PPP dla budowy obiektów infrastrukturalnych.

Źródło: Platforma PPP
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., działająca jako Zarządzający, Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2064) zaprasza do składania ofert na przetarg łączny   mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości: - działki gruntu nr: 7/7, 7/8, 7/49 (KW nr SL1S/00106512/4), 7/12, 7/14, 7/15, 7/76 (KW nr SL1S/00095266/3), 7/52 (KW nr SL1S/00090111/7), 7/72 (KW nr SL1S/00103038/6), 7/77, 7/78, 7/79 (KW nr SL1S/00108652/1), położone w Obrębie Redzikowo - Gmina Słupsk, w miejscowości Redzikowo na terenie podstrefy „Redzikowo”, do których PARR S.A. przysługuje prawo własności; Księgi wieczyste prowadzone są przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Słupsku.   Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. 2. Wpłacenie wadium w wysokości określonej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego”. 3. Złożenie pisemnej oferty wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oferta powinna zawierać informację o oferowanej cenie nabycia. 4. Oferty należy składać w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Obrońców Wybrzeża 2  w Słupsku w terminie do dnia 28.05.2018r., do godziny 10:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018r. o godz. 10.30 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.    Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub wycofania się z przetargu przed jego zakończeniem, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert. Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW