Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Rynek w Koźlu nie będzie remontowany w formule PPP - rok postępowania ofertowego bez woli na realizację

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. Wikipedia)
(fot. Wikipedia)

Kędzierzyn - Koźle pomimo ogłoszenia przetargu i otrzymania oferty wycofuje się z remontu  rynku w PPP. Powód? Okazuje się, że Miasto działało bez porozumienia z Radą Miasta, która o planach i toczącym się przetargu nic nie wiedziała. Jakie intencje towarzyszyły obecnemu Zarządowi Miasta, które rok temu rozpoczynało przetarg w tak ważnej dla Miasta sprawie, bez konsultacji z Radą Miasta?

Przetarg zakończony ciszą

13 kwietnia 2016 odbyły się nadzwyczajne obrady Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle, których celem było zaopiniowanie projektu pt. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”. Nadzwyczajny tryb tego posiedzenia był rezultatem wniosku adresowanego do Rady Miasta przez Warbud S.A., tj. firmę która była uczestnikiem przetargu zainicjowanego przez Miasto w marcu 2015 roku.

W lutym tego roku firma Warbud złożyła ofertę rewitalizacji rynku i przyległych ulic w ciągu jedynie 24 miesięcy, wraz z wymianą sieci wodno – kanalizacyjnej oraz 10 letnim serwisem technicznym, dając ponadstandardową gwarancję jakości. Dzięki formule PPP koszty remontu i późniejszego utrzymania zostały rozłożone na kolejne 10 lat po zakończeniu robót, bez konieczności zaciągania przez Miasto kredytu. Pomimo wielomiesięcznej pracy przedstawicieli Urzędu Miasta oraz strony prywatnej
i w efekcie dopasowania oferty do potrzeb Miasta, Zarząd wycofuje się z realizacji inwestycji.
 
- Pismo firmy Warbud do Radnych z prośbą o zwołanie Rady było następstwem braku informacji zwrotnej z  Urzędu Miasta w ciągu 2 miesięcy jakie upłynęły od dnia złożenia przez nas oferty. Należy zaznaczyć, że nasza oferta była wynikiem prawie rocznych, intensywnych prac prowadzonych przez pracowników Urzędu Miasta i zewnętrzne firmy doradcze wynajęte przez Miasto. Również firma Warbud angażowała swoich specjalistów i doradców na każdorazowe zaproszenie ze strony Ratusza. Łącznie odbyto cztery całodniowe spotkania i wymieniono przeszło 250 szt. korespondencji – wszystko w ramach jawnego przetargu.  Łączny czas pracy nad projektem należy liczyć w wielu tygodniach pracy kilkunastu osób. – skomentował Mirosław Józefczuk, członek zarządu firmy Warbud S.A.

Rada Miasta bez informacji   

Przebieg posiedzenia Rady Miasta wskazuje, że spotkanie było wyłącznie próbą zadośćuczynienia oczekiwaniom Warbud, dotyczącym zaprezentowania istotnych postanowień przedłożonej oferty.

W trakcie sesji Radni miejscy wielokrotnie oświadczali, że dopiero teraz, tj. na 4 dni przed upływem ważności oferty złożonej przez Warbud, dowiadują się o prowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne ws. rewitalizacji rynku w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

- Z przykrością należy stwierdzić, że liczne głosy Radnych dowodziły faktu, iż tak ważne i szeroko zakrojone przedsięwzięcie ani razu nie zostało poddane pod dyskusję czy to na forum Rady, czy na posiedzeniach poszczególnych komisji. – skomentował spotkanie Przemysław Szulfer, Dyrektor finansowy Warbud S.A., uczestnik spotkania na zaproszenie przewodniczącego  Rady Miasta.    

Mimo, że ponad rok temu Urząd miasta zainicjował przetarg i zaprosił partnerów prywatnych do rozmów, to w trakcie obrad Zarząd Miasta nie potrafił uzasadnić celowości kompleksowej rewitalizacji rynku i przyległych ulic. Zarząd nie był w stanie również ocenić, dlaczego formuła PPP jest korzystniejsza dla Miasta aniżeli realizacja inwestycji w tradycyjnej formule, zostawiając pełne pole do objaśnień przedstawicielowi firmy. To zaskakujące zważając na fakt, że projekt rewitalizacji rynku w Koźlu został zgłoszony do konkursu „3P” dla najlepszych projektów PPP, organizowany przez PARP. Na jego potrzeby projekt został odpowiednio uzasadniony i w efekcie nagrodzony. Pomysł został zainicjowany przez poprzedni Zarząd Miasta, ale jego kontynuacja była już autonomiczną decyzją obecnych władz, które pomysł swoich poprzedników poparły. Tymczasem 2 miesiące po złożeniu oferty Zarząd nie widzi uzasadnienia dla realizacji tej wzorcowej inwestycji.

Zbyt szeroki zakres ?

- Radni podczas obrad zapytywali również wielokrotnie skąd wziął się tak szeroki zakres przedsięwzięcia – rynek, przyległe ulice, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie i wymiana całej sieci wodno – kanalizacyjnej. To o tyle dziwne, gdyż zakres projektu został zdefiniowany przez Urząd Miasta. – zastanawia się Przemysław Szulfer.  
Zarząd Miasta zdaje się nie mieć świadomości na jaki zakres  zdecydował się zapraszając Warbud do złożenia oferty, chociaż to na nim spoczywa odpowiedzialność za zakres zamówienia publicznego. Koszt realizacji przedsięwzięcia w tradycyjnej formule w ocenie Władz Miasta to około 15 mln zł.

W ramach wyjaśnienia przedstawiciel Warbudu dowiódł jednak, że to właśnie dokumentacja przetargowa Miasta wskazuje kosztorys inwestorski, w sposób znacznie przekraczający kwotę 15 mln zł. Jak można przeczytać w doniesieniach medialnych, podobnego zdania jest także firma, która doradzała przy tym postępowaniu w zakresie projektowania dokumentów przetargowych i realizacji inwestycji. Zdaniem Collect Consulting, na remont rynku wraz z przyległymi ulicami Miasto powinno zabezpieczyć kwotę około 20 mln. Oferta Warbud obejmująca wszystkie prace budowlane, opiewa na 23 mln złotych.

Smutny przetarg – stracona szansa

Koncepcja modernizacji rynku w Koźlu w formule PPP została nagrodzona w 2013 roku przez PARP jako wzorcowa. Nagrodą było dofinansowanie na pokrycie kosztów doradztwa przy przeprowadzeniu przetargu. Koncepcja jak i późniejsze postępowanie, w tym przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego, profesjonalne zaangażowanie po stronie publicznej i prywatnej, mogłyby być  przykładem dla innych projektów PPP w Polsce. Niestety brak komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta i Radnymi w tak ważnej dla mieszkańców kwestii świadczyć może o braku pierwotnej woli do skutecznego zakończenia postępowania. Pojawiają się zatem pytania – dlaczego obecny Ratusz ponad rok temu zainicjował ten przetarg? Co dalej? Czy po odrzuceniu formuły rewitalizacji, władze miasta mają plan na remont? Wiele wskazuje na to, że rewitalizacja w PPP była jedyną realną szansą na przywrócenie miastu rynku w najbliższych latach.     

Źródło: info. prasowa
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018   mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.   Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do Strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.). 3. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  na terenach objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niebędących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (adres poniżej), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10.15. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 5/2018 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 29 marca 2018r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW