Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Biurowce w Polsce: Polski rynek biurowy w rozkwicie

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Biurowce w Polsce: Polski rynek biurowy w rozkwicie
Biurowce w Polsce: Polski rynek biurowy w rozkwicie

Polski rynek biurowy rośnie najszybciej w regionie. Wartość transakcji kupna/sprzedaży w segmencie nieruchomości komercyjnych w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku przekroczyła 5 mld euro, z czego ponad 2 mld euro przypadło na sektor biurowy. O trendach na rynku, innowacyjnych formach sprzedaży oraz o smart city rozmawialiśmy podczas konferencji Biurowce w Polsce, która odbyła się w dniach 22–23 października 2018 r. w Hotelu Hilton w Warszawie.

Hossa na rynku

Najniższy od 5 lat wskaźnik pustostanów – 10%, najniższa od 2011 roku podaż nowej powierzchni – 16,3 tys. mkw., krótkoterminowe wzrosty czynszów – to najważniejsze wnioski z raportu CBRE „Q3 2018 Market View”, który podsumowuje warszawski rynek biurowy w III kwartale.

– Po raz pierwszy od 2012 roku w Warszawie wzrosły czynsze – mówił podczas swojego wystąpienia Mateusz Polkowski, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa w JLL. – Na ceny wynajmu duży wpływ miał przede wszystkim znaczny wzrost kosztów budowy i materiałów wykończeniowych, a także duża absorpcja i obniżający się współczynnik pustostanów.

Sporo dzieje się także w regionach. Dynamika na rynku nieruchomości komercyjnych jest tam często nawet dużo większa niż w Warszawie. Do miast regionalnych firmy przyciągają kompetentni pracownicy. Na tle krajów Europy Zachodniej koszt zatrudnienia polskich (wysoko wykwalifikowanych) pracowników jest wciąż konkurencyjny. Dlatego duże korporacje skłaniają się do zakładania biur w Polsce i to nie tylko w stolicy.

Jak efektownie sprzedawać?

Podczas konferencji poruszyliśmy również temat wykorzystania nowoczesnych technologii zarówno w samych budynkach, jak i w procesie sprzedaży. Eksperci panelu „Reklama żurawiem handlu – czyli marketing w nieruchomościach” podkreślali, że nawet najnowocześniejsze narzędzia sprzedaży trzeba przede wszystkim dobrać do celu, jaki chcemy osiągnąć.

Malwina Pawłowska, marketing manager w Skanska Property Poland tłumaczyła: „Nie chodzi o nowe technologie, tylko o sposób prezentacji projektu. Po fascynacji interaktywnymi narzędziami, nasi klienci często są zachwyceni dobrze zrobioną makietą”. Podobnego zdania jest Marta Usielska, szef marketingu w CBRE: „Czasem przeceniamy technologiczne możliwości. Klienci doceniają również analogowe rozwiązania. Żadną technologią nie ukryjemy jakości obsługi”.

Z kolei w panelu „Trwa wyścig zbrojeń” eksperci dyskutowali o tym, czym inwestycje biurowe zachęcają najemców. Tu zdecydowanie nowe technologie wybijają się na pierwszy plan – powstające budynki są wręcz naszpikowane inteligentnymi rozwiązaniami. Te będzie można obserwować na dużą skalę m.in. w kompleksie budynków – The Warsaw HUB. Obiekt będzie miał bezpośrednie połączenie ze stacją metra Rondo Daszyńskiego. Pracownicy będą mieli dostęp do swoich kart do budynku i biura przez aplikację, a na parkingu pojawią się stacje ładowania aut elektrycznych.
 
Kreatywne biuro – co to znaczy?

Podczas konferencji Biurowce w Polsce nasi eksperci rozmawiali także o tym, jak urządzić biuro sprzyjające kreatywności. Niestety te często urządzane są bez wcześniejszego poznania potrzeb pracowników, stylu ich pracy, przyzwyczajeń i stosunków. Nic dziwnego, że pracownicy nie chcą odpoczywać w strefach relaksu na oczach szefów, a fotele, które są ozdobą wnętrza, najchętniej wymieniliby na takie, które przyniosą ulgę ich kręgosłupom. Dlatego najważniejsze jest określenie celu, jaki chcemy osiągnąć projektując biuro.

Paneliści zgodnie stwierdzili, że rozwiązania sprawdzające się w jednym biurze, niekoniecznie muszą spełniać zamierzenia projektantów w innym miejscu. – Musimy przede wszystkim zastanowić się, dla kogo dedykowane jest biuro – mówił Tomasz Kacprzak z Deloitte Poland. – Dla nas innowacja oznacza pozwolenie na pracę w dowolnym miejscu w biurze.

– U nas zmiany zaczęliśmy od zarządu, także szefowie zaczęli pracować w strefie otwartej, porzucili swoje gabinety – zdradził z kolei Bartosz Barylski z Nordea Bank.

Podczas tegorocznej konferencji Biurowce w Polsce rozmawialiśmy także o nieruchomościach typu „prime”, o przestrzeniach coworkingowych oraz projektach wielofunkcyjnych.

Dynamiczny rozwój rynku biurowego w Polsce na pewno spowoduje, że przyszłoroczna konferencja również będzie obfitować w tak interesujące tematy. Zapraszamy już dziś!
https://www.biznesowi.pl/konferencje/biurowce-w-polsce/

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz zapraszają do I przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasto Wałcz. Nieruchomość gruntowa, położona w Wałczu przy ul. Południowej, uregulowana w księdze wieczystej KO1W/00021239/1. Dojazd do nieruchomości od strony drogi publicznej ul. Południowa (działka nr 3731) przez teren działki nr 3724/18, na której zostanie ustanowiona odpłata i nieograniczona służebność gruntowa (przechodu i przejazdu) w chwili sprzedaży. Koszt odpłatnej służebności uwzględniony w cenie sprzedaży. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Brak sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na nieruchomości zlokalizowany jest nieczynny bunkier. Likwidacja bunkru wymaga uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Na działce zawarta jest umowa dzierżawy od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. Dla działki została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Dział III KW KO1W/00021239/1 bez obciążeń. Dla działki jest obowiązujący plan miejscowy - UCHWAŁA NR VIII/VI/61/19 RADY MIASTA WAŁCZ z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ulic Budowlanych, Strefowej i Południowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 06.06.2019r. poz. 3169). Zgodnie z planem działka znajduje się na terenie zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczony symbolem UP. Zgodnie z planem w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem UP: 1) dopuszcza się lokalizację: a) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, b)  budynków usługowych, c) budynków biurowo-administracyjnych i socjalnych, d) budynków garażowo-gospodarczych, e) zbiorników przeciwpożarowych, f) parkingów, g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, h) dojść, dojazdów i stanowisk postojowych, i) zieleni izolacyjnej; 2) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: a) wskaźnik intensywności zabudowy: • maksymalny - 1,40, • minimalny - 0,001, b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 70%, c)  minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 7,5%; 3) ustala się zasady kształtowania zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, b) maksymalna wysokość: obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych oraz budynków biurowo administracyjnych i socjalnych - nie więcej niż 16,0 m, budynków garażowo-gospodarczego - nie więcej niż 6,0 m, Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 09.09.2019 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza w sali nr 109. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na rachunek Miasta Wałcz  nr 38124037121111000043636633 PKO SA  o/Wałcz  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 06.09.2019 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Warunki udziału w przetargu: • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Wałcz. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcza lub telefonicznie pod numerem (0-67) 258-44-71 w. 30. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych:  www.walcz.pl,  www.bip.walcz.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu i gazecie Pojezierze Wałeckie.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW