Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Dlaczego warto inwestować w ekologiczne magazyny?

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Joanna Sinkiewicz, Dyrektor w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & Wakefield
Joanna Sinkiewicz, Dyrektor w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & Wakefield

Budownictwo ekologiczne na rynku nieruchomości przemysłowych to jeden z ciekawszych trendów ostatnich lat. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej oraz chęci ograniczenia kosztów użytkowania obiektów przemysłowych - takich jak rosnące koszty energii - najemcy coraz częściej zgłaszają wymagania dotyczące energooszczędności i ogólnej ergonomii użytkowanych obiektów. Czy ekologiczne magazyny są przyszłością rynku?

Formalnym potwierdzeniem, że obiekt przemysłowy został wykonany z zachowaniem rozwiązań ekologicznych są tzw. zielone certyfikaty, promujące i wdrażające dobre praktyki z zakresu zielonego budownictwa. Realnie funkcjonują obecnie w Polsce dwa systemy certyfikacji ekologicznej obiektów przemysłowych: BREEAM i LEED. Popularność obu certyfikatów wynika z ich międzynarodowego zasięgu - są powszechnie stosowane nie tylko w Polsce, lecz również w innych krajach.

Ekologiczne magazyny - dlaczego warto?

Certyfikacja budynków magazynowych w Polsce nadal nie jest standardem, w przeciwieństwie np. do rynku biurowego. Jednak stopniowo, zarówno najemcy, jak i właściciele obiektów przemysłowych, dostrzegają pozytywne aspekty związane z procedurą weryfikacji ekologicznej. Na znaczeniu zyskuje jakość obiektów, której potwierdzeniem jest certyfikat. Jest to również związane ze zmieniającymi się realiami rynkowymi. Coraz częściej przedmiotem najmu są obiekty dedykowane, dostosowane do potrzeb najemcy, często bardzo specyficzne. Rośnie też średnia długość kontraktów najmu, a to oznacza, że użytkownik będzie miał wystarczająco dużo czasu, by jakość obiektu przełożyła się na realne oszczędności z tytułu jego użytkowania. Optymalizacja tych kosztów stanowi realną przewagę konkurencyjną. Znaczenie mają również kwestie wizerunkowe i marketingowe. Przykładem najemcy realizującego swoje obiekty z uwzględnieniem kwestii środowiskowych jest Amazon.

- Dbamy o to, aby nasze budynki, jeszcze na etapie planowania, były realizowane godnie z wymaganiami środowiskowymi. Centra logistyki e-commerce Amazon powstają zgodnie z certyfikacją BREEAM na poziomie "Very good". Ważna jest dla nas m.in. odpowiednia gospodarka odpadami podczas budowy czy wykorzystanie szerokiej gamy lokalnych gatunków roślin w celu wtopienia obiektu w naturalne środowisko. Nasze centra wyposażone zostały także w inteligentne systemy zarządzania budynkiem, oświetlenie LED czy czujniki ruchu. Posiadają także wysoką szczelność, izolacyjność ścian i dachów, a także systemy maksymalnego ograniczenia zużycia wody. - komentuje Marta Rzetelska, PR Manager Amazon Poland.

Temat rozwiązań pro-ekologicznych pojawia się w przypadku niemal każdego dużego projektu realizowanego w formule pre-let i jest zwykle szczegółowo omawiany jeszcze na etapie negocjowania kontraktu. Pomimo świadomości najemców, że budynki przyjazne środowisku przynoszą konkretne korzyści i są tańsze w eksploatacji, nadal wyzwaniem pozostaje jednak koszt wprowadzenia tego typu rozwiązań. Z tego względu dodatkowe koszty, związane z wykorzystaniem niestandardowych ekologicznych rozwiązań, gotowe są zwykle ponieść firmy decydujące się na zawarcie umów najmu na dłuższy okres. Natomiast najemcy, którzy decydują się na najem 3- lub 5-letni rzadko decydują się na dodatkową inwestycję.

Zdarza się, ze z pomocą przychodzi sam deweloper, partycypując lub całkowicie pokrywając koszt niektórych inwestycji w rozwiązania ekologiczne. Decyzja o skali inwestycji zależy od tego, czy dane rozwiązanie można uznać za podniesienie wartości budynku. Nie bez znaczenia są również kwestie wizerunkowe.

Coraz więcej eko magazynów w Polsce

Bardzo cieszy fakt, że certyfikowanych budynków, również realizowanych w formule multi-tenant przybywa. Na realizację obiektów w systemie BREEAM coraz częściej decydują się duzi gracze rynkowi, tacy jak Panattoni, SEGRO czy 7R. Bardzo prawdopodobne, że certyfikacja za kilka lat stanie się nie standardem, lecz wręcz wymogiem rynkowym, narzuconym przez użytkowników i docelowych właścicieli budynków.

Dziś nasze realia zamykają się w liczbie około 100 obiektów, które otrzymały w Polsce certyfikaty BREEAM i LEED. Przy czym najlepsze w Polsce obiekty uzyskały w systemie BREEAM ocenę „Bardzo dobry”. Dotychczas najlepszy wynik to 63,9%. Laureatej jest budynek zrealizowany w ramach SEGRO Logistics Park Warsaw Nadarzyn. Dla porównania, najwyższą w historii ocenę BREEAM na świecie, na poziomie 98,48%, uzyskał obiekt New Logic III w holenderskim Tilburgu, będący własnością firmy logistycznej Rhenus. Nadal czekamy w Polsce na obiekty przemysłowe, które uzyskają najwyższe oceny tj. "Excellent" oraz "Outstanding" (BREEAM).  

Jak zbudować ekologiczny magazyn?

Co warto rozważyć na etapie projektowania i realizacji obiektu przemysłowego by maksymalizować jego efektywność energetyczną?
 

 • Rozwiązania pomagające ograniczyć zużycie energii
 • Znaczenie ma tu już sam wybór lokalizacji, a także takie czynniki jak: kształt budynku, jego usadowienie na działce, lokalizacja biur, izolacyjność ścian zewnętrznych i dachu, dostosowanie poziomu dostępności światła dziennego do prowadzonych procesów magazynowych, zastosowanie nowoczesnych systemów oświetlenia (inteligentne oprawy LED sterowane systemem DALI, dające możliwość zarządzania oświetleniem), zastosowanie systemów rekuperacji.
 • Maksymalizacja skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Na przykład przez zastosowanie energii promieniowania słonecznego w pasywnych i aktywnych systemach grzewczych, w rozwiązaniach związanych z oświetleniem światłem dziennym oraz instalacjach elektrycznych z ogniwami fotowoltaicznymi.
 • Efektywne wykorzystanie paliw kopalnych
 • Na przykład poprzez wykorzystanie pomp ciepła czy ograniczenie długość przewodów w systemach grzewczych i wentylacyjnych.
 • Inne rozwiązania
 • Prowadzenie odpowiedniej gospodarki odpadami na etapie realizacji i użytkowania obiektu (monitoring, segregacja i odzyskiwanie).
 • Stosowanie oprogramowania pozwalającego na kompleksowy facility management z funkcjami między innymi zdalnego, automatycznego informowania użytkownika o ewentualnych usterkach urządzeń działających w obiekcie, umożliwiając natychmiastową reakcję
 • Przygotowanie odpowiedniej infrastruktury parkingowej dla osób dojeżdżających rowerami, jednym samochodem car sharing oraz bliskość przystanków komunikacji publicznej
 • Odpowiednia aranżacja otoczenia budynku, przede wszystkim terenów zielonych,
 • Wykorzystanie wody deszczowej lub wody szarej.


Certyfikaty Ekologiczne BREEAM i LEED

BREEAM (ang. Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) jest oparty na systemie brytyjskim i stosuje się go zarówno dla nowobudowanych jak i istniejących obiektów. Ocena jest dokonywana w 9 kategoriach, w 6 z nich występują punkty krytyczne, których niespełnienie powoduje odrzucenie projektu. BREEAM ocenia efektywność budynków w kategoriach takich, jak: zarządzanie, energia, zdrowie i samopoczucie, zanieczyszczenie środowiska, transport, użytkowanie gruntów, ekologia, materiały i woda.

W ramach certyfikacji można uzyskać ocenę w pięciostopniowej skali: pass (30–44 proc.), good (45–54 proc.), very good (55–74 proc.), excellent (75–84 proc.), outstanding (85 proc. i więcej).

LEED (ang. Leadership in Energy and Environmental Design) to system amerykański i certyfikuje budynki w ośmiu kategoriach zróżnicowanych zarówno pod względem rodzaju budynku, jak i etapu realizacji. W przypadku certyfikatu LEED ocena dokonywana jest na podstawie pięciu głównych kryteriów: zrównoważona lokalizacja inwestycji, efektywność gospodarki wodnej, wykorzystanie energii i atmosfery, wykorzystanie materiałów i zasobów oraz jakość środowiska wewnętrznego. W wyniku procesu można uzyskać 4 rodzaje certyfikatów: obiekt certyfikowany (40–49 pkt.), srebrny (50–59 pkt.), złoty (60–79 pkt.), platynowy (80 pkt. i wyżej).

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
 • Wszystkie
 • Grunty
 • Lokale użytkowe
 • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargów ustnych nieograniczonych, organizowanych przez Burmistrza Miasta Lęborka mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Lębork” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargami wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka: Postąpienie minimalne nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej. Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016 r.    Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.           Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 5 listopada  2019r . w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka w sali nr 101 w następujących godzinach: działka nr 299/6 – godz. 10.00, działka nr 299/7 – godz. 10.30, działka nr 299/8 – godz. 11.00, działka nr 282/13 – godz. 11.30. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Miasta Lęborka nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 25 października 2019 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Podstrefy „Lębork” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ponosić będzie opłatę za świadczenie usług na rzecz Zarządzającego- bliższych informacji udziela się w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod numerem (0-59) 840-11-74. Warunki udziału w przetargu: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Lęborka. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.   Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Lęborka lub telefonicznie pod numerem (0-59) 863-77-30 oraz w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod numerem (0-59) 840-11-74. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14. Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych:  www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW