Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Szczecin: Akademia Morska rozwinie żagle

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. materiał prasowy)
(fot. materiał prasowy)
Przy Akademii Morskiej w Szczecinie powstaje Centrum Naukowo-Badawcze Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków oraz Laboratorium Zielonej Energetyki. 4 września w Rektoracie Akademii Morskiej podpisano umowy przyznające dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, które dofinansują obie inicjatywy. 

- Podpisujemy dzisiaj dwie umowy na dwa projekty Akademii Morskiej w Szczecinie. Oba pokazują w jakim kierunku gospodarka morska naszego regionu powinna się rozwijać i udowadniają, że powinniśmy starać się rozumieć zmiany zachodzące w gospodarce morskiej. Musimy brać aktywny udział w tych przemianach, czy wręcz być ich forpocztą - powiedział podczas spotkania marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W swojej wypowiedzi marszałek zaznaczył wagę realizowanych projektów badawczo-rozwojowych, które wypromują samą Akademię, ale przede wszystkim przyczynią się do rozwoju gospodarczego całego regionu.

Orientacyjny koszt całkowity projektu „Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie” wynosi 3,9 mln zł. Kwotę przyznanego dofinansowania z RPO WZ obliczono na 2 mln 780 tys. zł. Centrum będzie służyło naukowcom Akademii Morskiej, których badania mają wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa ruchu w transporcie morskim oraz wzrost bezpieczeństwa obszaru manewrowego dla statków podchodzących do portów na Bałtyku. Zakończenie budowy Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków planowane jest na wrzesień 2013 roku.

Marszałek popisał również umowę na dofinansowanie drugiej inicjatywy „Zielona Energetyka – Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie”. Całkowita wartość projektu wyniesie 2 mln 997 tys. zł, z czego 1 mln 475 tys. zł to środki unijne z RPO WZ.

Celem przedsięwzięcia jest uruchomienie Laboratorium Zielonej Energetyki na Akademii Morskiej w Szczecinie. Dzięki przyznanym środkom finansowym obiekt będzie wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę badawczo-naukową umożliwiającą realizację badań na terenie Polski dotyczącą jakości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Aparatura w ramach projektu konfigurowana jest na potrzeby laboratorium, a jej parametry techniczne dostosowano zgodnie z autorską koncepcją naukowców z Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie. Laboratorium w kształcie proponowanym w projekcie będzie pierwszym tego typu w Polsce i jednym z nielicznych w Europie. Innowacyjność Laboratorium polegać będzie na połączeniu poszczególnych systemów energetycznych, zwłaszcza w przypadku prądnic, i badaniu ich wzajemnego oddziaływania na produkowaną i przesyłaną energię.

Nadrzędną ideą przyświecającą projektowi jest wzrost bezpieczeństwa w sektorze energetycznym w skali regionu i kraju, dzięki zapewnieniu wysokiej, stabilnej jakości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wykorzystanie - unikalnego do tej pory potencjału województwa zachodniopomorskiego do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W dłuższej perspektywie, w połączeniu z występującymi w regionie obszarami atrakcyjnymi inwestycyjnie, może przyciągnąć na Zachodnie Pomorze nowych inwestorów z branży energii odnawialnej, jak również z sektorów z nią powiązanych.

Zakończenie prac przy projekcie „Zielona Energetyka” planowane jest na grudzień 2013 roku.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., działająca jako Zarządzający, Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2064) zaprasza do składania ofert na przetarg łączny   mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości: - działki gruntu nr: 7/7, 7/8, 7/49 (KW nr SL1S/00106512/4), 7/12, 7/14, 7/15, 7/76 (KW nr SL1S/00095266/3), 7/52 (KW nr SL1S/00090111/7), 7/72 (KW nr SL1S/00103038/6), 7/77, 7/78, 7/79 (KW nr SL1S/00108652/1), położone w Obrębie Redzikowo - Gmina Słupsk, w miejscowości Redzikowo na terenie podstrefy „Redzikowo”, do których PARR S.A. przysługuje prawo własności; Księgi wieczyste prowadzone są przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Słupsku.   Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. 2. Wpłacenie wadium w wysokości określonej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego”. 3. Złożenie pisemnej oferty wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oferta powinna zawierać informację o oferowanej cenie nabycia. 4. Oferty należy składać w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Obrońców Wybrzeża 2  w Słupsku w terminie do dnia 28.05.2018r., do godziny 10:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018r. o godz. 10.30 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.    Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub wycofania się z przetargu przed jego zakończeniem, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert. Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW