Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Atrakcyjność inwestycyjna: Jest dobrze, było lepiej

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. materiał prasowy)
(fot. materiał prasowy)

Polska poprawia kolejne obszary obsługi inwestorów, ale ogólna ocena polskiej atrakcyjności inwestycyjnej jest niższa niż przed rokiem. Pociesza fakt, że to nie tylko nasz problem.

Po raz 10. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) przygotowała Ankietę Koniunkturalną oceniającą klimat inwestycyjny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Do jubileuszowej edycji zaprosiła dziewięć innych izb bilateralnych: belgijską, brytyjską, francuską, hiszpańską, irlandzką, kanadyjską, portugalską, szwajcarską i włoską.

Na początek dobre wiadomości. Polska spośród ocenianych krajów regionu wypadła, po raz kolejny, najlepiej. Ponownie wyprzedziliśmy Czechy, natomiast na trzecią pozycję, w miejsce Słowacji, wskoczyła Estonia. Najgorzej zostały ocenione Serbia, Macedonia i Bułgaria.

- Nie sztuką jest raz zdobyć złoty medal, prawdziwym osiągnięciem jest zdobyć go trzykrotnie - komentuje sukces Polski prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman.

- 96 proc. ankietowanych firm potwierdza, że ponownie wybrałyby Polskę na kraj lokalizacji inwestycji, gdyby podejmowały one aktualnie taką decyzję. Ten poziom satysfakcji z inwestycji w Polsce utrzymuje się w badaniu konsekwentnie od 2011 r.– akcentuje Michael Kern, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Zła wiadomość to taka, że Polska uzyskała 4 z 6 punktów, podczas gdy przed rokiem nasza punktacja wyniosła 4,76. Dla pocieszenia, spadki zanotowały wszystkie kraje z czołówki.

Garść komplementów…

Jak wynika z Ankiety, generalnie inwestorzy są zadowoleni z Polski. Rekordowa liczba 96 proc. ankietowanych firm, które już działają w Polsce, jest gotowych na ponowne inwestycje w naszym kraju. To niewielka poprawa wyników wobec ubiegłego roku (94 proc.), ale znaczna w porównaniu z 2007 r. (76 proc.).

- W przypadku zeszłorocznych projektów Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych aż 64 proc. stanowiły reinwestycje. W wielu przypadkach firmy decydują się na zatrudnienie kolejnych pracowników lub dodają dodatkową linię produkcyjną. W innym przypadku inwestor, który początkowo inwestuje w Polsce w produkcję, decyduje się na otworzenie centrum usług wspólnych lub stworzenie działu R&D. To właśnie ta ostatnia działalność decyduje o zatrzymaniu firmy w Polsce, ponieważ trudniej przenieść jest dział badawczo-rozwojowy, niż prostą produkcję – podkreśla Iwona Chojnowska-Haponik, dyrektor departamentu inwestycji zagranicznych PAIiIZ.

Inwestorzy ocenili region pod kątem 21 czynników, przyznając maksymalnie 6 punktów za każdy czynnik. Polska najlepiej oceniana jest za członkostwo w Unii Europejskiej (4,49 pkt.) oraz pod kątem kapitału ludzkiego (kwalifikacje – 3,76 pkt., jakość kształcenia akademickiego – 3,69 pkt. oraz zmotywowanie pracowników – 3,6 pkt.), a także jakość i dostępność lokalnych poddostawców (3,58 pkt.).

- 3 z 5 najlepiej ocenionych czynników mają związek z ludźmi, więc nie dziwi, że usługi BPO/SSC rozwijają się w Polsce tak dynamicznie. Inwestorzy podkreślają dostępność młodych i wykształconych kadr. W Polsce siła robocza nie jest już taka tania, ale ważna jest relacja jakości do kosztów – podkreśla Ulrich Schwendimann, dyrektor generalny Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej.

W stosunku do ubiegłego roku poprawiła się również ocena stabilności politycznej oraz infrastruktury (transport, komunikacja, IT i energia), a także dostępu do krajowych i unijnych dotacji, walki z korupcją oraz jakością kształcenia zawodowego.

- Cieszę się, że inwestorzy dostrzegają, że coś się zmienia w związku ze szkolnictwem zawodowym w Polsce – przyznaje Sławomir Majman.

… i łyżka dziegciu

Jednak nie wszystkie czynniki inwestycyjne zostały tak pozytywnie ocenione. Spadła liczba pozytywnych ocen odnośnie kosztów pracy, przewidywalności polityki gospodarczej oraz obciążeń podatkowych.

- Francuskie firmy chcą inwestować i zwiększać zatrudnienie w Polsce. Inwestorzy podkreślają, że Polska dysponuje wysoko wykształconą kadrą, ale sytuacja gorzej się przedstawia, jeśli chodzi o siłę roboczą. Dodatkowo kwestie związane z dostępnością kadry są silnie skorelowane z regionem – zauważa Monika Constant, dyrektor generalny Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Wśród największych wyzwań związanych ze zwiększeniem atrakcyjności gospodarczej Polski 32 proc. respondentów wymieniło poprawę efektywności administracji państwowej oraz kontrolę jej kosztów, zaś 31 proc. wskazało rozbudowę i modernizację infrastruktury.

- W naszej izbie działa dużo firm budowlanych i z sektora logistycznego, które sygnalizują nam problemy z przedstawicielami władz. Zdarza się to częściej w dużych miastach, niż w mniejszych. Różnią się również wymagania administracji odnośnie dokumentów oraz interpretacja prawa. Prawo w Polsce oceniane jest jako skomplikowane. Procesy sądowe trwają za długo, więc mamy nadzieję na efekty związane z reformą sądownictwa – zaznacza Izabella Łoś-Gorzkowska, członek zarządu Belgijskiej Izby Gospodarczej.

- Wielka Brytania jest 2. inwestorem na świecie, zaś w Polsce znajduje się dopiero na 8. miejscu. Inwestują tutaj wielkie koncerny, ale brakuje małych i średnich brytyjskich przedsiębiorstw. Inwestor, często właściciel niewielkiego przedsiębiorstwa, przyjeżdża do Polski i chociaż z biznesplanu wychodzi mu, że warto tu zainwestować, to ściera się z administracją publiczną i dlatego się wycofuje – mówi Michael Dembinski, Chief Advisor z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC).

Jak dodaje przedstawiciel BPCC przykładowo w Wielkiej Brytanii czeka się na pozwolenie na rozpoczęcie badań klinicznych 21 dni, natomiast w Polsce jest to 126 dni.

- Atmosfera do inwestycji różni się od siebie ze względu na region. W niektórych miejscach inwestuje się równie łatwo jak w Estonii, a w innych równie ciężko jak w Bułgarii – nie ukrywa Michael Dembinski.

Konflikt na Wschodzie bez większego znaczenia

- Medialną legendą jest, że polska sytuacja gospodarcza oceniana jest poprzez sytuację na Ukrainie – mówi prezes PAIiIZ.

Wpływ sankcji gospodarczych związanych z konfliktem na Ukrainie negatywnie oceniało 24 proc. badanych (2 proc. bardzo negatywnie), zaś 71 proc. uznało, że nie mają one wpływu na działalność ich firmy w 2015 roku, a 3 proc. stwierdziło, że konflikt wpływa na ich biznes bardzo pozytywnie.

Jednocześnie zmienia się podejście do wejścia do strefy euro. Od 2009 r. widać systematyczny spadek poparcia dla euro w Polsce. O ile 6 lat temu za zmianą waluty opowiadało się 96 proc. badanych, o tyle w 2015 r. wejście do eurolandu popiera jedynie 58 proc. ankietowanych, zaś 13 proc. jest przeciwnych (w 2009 r. – 4 proc.).

- Te wyniki można streścić następująco: Polska wejdzie do strefy euro, kiedy będzie gotowa, ale również wtedy, kiedy strefa będzie gotowa – komentuje wyniki Sławomir Majman.
 

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018   mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.   Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do Strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.). 3. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  na terenach objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niebędących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (adres poniżej), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10.15. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 5/2018 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 29 marca 2018r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW