Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Atrakcyjność inwestycyjna: Jest dobrze, było lepiej

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. materiał prasowy)
(fot. materiał prasowy)

Polska poprawia kolejne obszary obsługi inwestorów, ale ogólna ocena polskiej atrakcyjności inwestycyjnej jest niższa niż przed rokiem. Pociesza fakt, że to nie tylko nasz problem.

Po raz 10. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) przygotowała Ankietę Koniunkturalną oceniającą klimat inwestycyjny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Do jubileuszowej edycji zaprosiła dziewięć innych izb bilateralnych: belgijską, brytyjską, francuską, hiszpańską, irlandzką, kanadyjską, portugalską, szwajcarską i włoską.

Na początek dobre wiadomości. Polska spośród ocenianych krajów regionu wypadła, po raz kolejny, najlepiej. Ponownie wyprzedziliśmy Czechy, natomiast na trzecią pozycję, w miejsce Słowacji, wskoczyła Estonia. Najgorzej zostały ocenione Serbia, Macedonia i Bułgaria.

- Nie sztuką jest raz zdobyć złoty medal, prawdziwym osiągnięciem jest zdobyć go trzykrotnie - komentuje sukces Polski prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman.

- 96 proc. ankietowanych firm potwierdza, że ponownie wybrałyby Polskę na kraj lokalizacji inwestycji, gdyby podejmowały one aktualnie taką decyzję. Ten poziom satysfakcji z inwestycji w Polsce utrzymuje się w badaniu konsekwentnie od 2011 r.– akcentuje Michael Kern, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Zła wiadomość to taka, że Polska uzyskała 4 z 6 punktów, podczas gdy przed rokiem nasza punktacja wyniosła 4,76. Dla pocieszenia, spadki zanotowały wszystkie kraje z czołówki.

Garść komplementów…

Jak wynika z Ankiety, generalnie inwestorzy są zadowoleni z Polski. Rekordowa liczba 96 proc. ankietowanych firm, które już działają w Polsce, jest gotowych na ponowne inwestycje w naszym kraju. To niewielka poprawa wyników wobec ubiegłego roku (94 proc.), ale znaczna w porównaniu z 2007 r. (76 proc.).

- W przypadku zeszłorocznych projektów Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych aż 64 proc. stanowiły reinwestycje. W wielu przypadkach firmy decydują się na zatrudnienie kolejnych pracowników lub dodają dodatkową linię produkcyjną. W innym przypadku inwestor, który początkowo inwestuje w Polsce w produkcję, decyduje się na otworzenie centrum usług wspólnych lub stworzenie działu R&D. To właśnie ta ostatnia działalność decyduje o zatrzymaniu firmy w Polsce, ponieważ trudniej przenieść jest dział badawczo-rozwojowy, niż prostą produkcję – podkreśla Iwona Chojnowska-Haponik, dyrektor departamentu inwestycji zagranicznych PAIiIZ.

Inwestorzy ocenili region pod kątem 21 czynników, przyznając maksymalnie 6 punktów za każdy czynnik. Polska najlepiej oceniana jest za członkostwo w Unii Europejskiej (4,49 pkt.) oraz pod kątem kapitału ludzkiego (kwalifikacje – 3,76 pkt., jakość kształcenia akademickiego – 3,69 pkt. oraz zmotywowanie pracowników – 3,6 pkt.), a także jakość i dostępność lokalnych poddostawców (3,58 pkt.).

- 3 z 5 najlepiej ocenionych czynników mają związek z ludźmi, więc nie dziwi, że usługi BPO/SSC rozwijają się w Polsce tak dynamicznie. Inwestorzy podkreślają dostępność młodych i wykształconych kadr. W Polsce siła robocza nie jest już taka tania, ale ważna jest relacja jakości do kosztów – podkreśla Ulrich Schwendimann, dyrektor generalny Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej.

W stosunku do ubiegłego roku poprawiła się również ocena stabilności politycznej oraz infrastruktury (transport, komunikacja, IT i energia), a także dostępu do krajowych i unijnych dotacji, walki z korupcją oraz jakością kształcenia zawodowego.

- Cieszę się, że inwestorzy dostrzegają, że coś się zmienia w związku ze szkolnictwem zawodowym w Polsce – przyznaje Sławomir Majman.

… i łyżka dziegciu

Jednak nie wszystkie czynniki inwestycyjne zostały tak pozytywnie ocenione. Spadła liczba pozytywnych ocen odnośnie kosztów pracy, przewidywalności polityki gospodarczej oraz obciążeń podatkowych.

- Francuskie firmy chcą inwestować i zwiększać zatrudnienie w Polsce. Inwestorzy podkreślają, że Polska dysponuje wysoko wykształconą kadrą, ale sytuacja gorzej się przedstawia, jeśli chodzi o siłę roboczą. Dodatkowo kwestie związane z dostępnością kadry są silnie skorelowane z regionem – zauważa Monika Constant, dyrektor generalny Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Wśród największych wyzwań związanych ze zwiększeniem atrakcyjności gospodarczej Polski 32 proc. respondentów wymieniło poprawę efektywności administracji państwowej oraz kontrolę jej kosztów, zaś 31 proc. wskazało rozbudowę i modernizację infrastruktury.

- W naszej izbie działa dużo firm budowlanych i z sektora logistycznego, które sygnalizują nam problemy z przedstawicielami władz. Zdarza się to częściej w dużych miastach, niż w mniejszych. Różnią się również wymagania administracji odnośnie dokumentów oraz interpretacja prawa. Prawo w Polsce oceniane jest jako skomplikowane. Procesy sądowe trwają za długo, więc mamy nadzieję na efekty związane z reformą sądownictwa – zaznacza Izabella Łoś-Gorzkowska, członek zarządu Belgijskiej Izby Gospodarczej.

- Wielka Brytania jest 2. inwestorem na świecie, zaś w Polsce znajduje się dopiero na 8. miejscu. Inwestują tutaj wielkie koncerny, ale brakuje małych i średnich brytyjskich przedsiębiorstw. Inwestor, często właściciel niewielkiego przedsiębiorstwa, przyjeżdża do Polski i chociaż z biznesplanu wychodzi mu, że warto tu zainwestować, to ściera się z administracją publiczną i dlatego się wycofuje – mówi Michael Dembinski, Chief Advisor z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC).

Jak dodaje przedstawiciel BPCC przykładowo w Wielkiej Brytanii czeka się na pozwolenie na rozpoczęcie badań klinicznych 21 dni, natomiast w Polsce jest to 126 dni.

- Atmosfera do inwestycji różni się od siebie ze względu na region. W niektórych miejscach inwestuje się równie łatwo jak w Estonii, a w innych równie ciężko jak w Bułgarii – nie ukrywa Michael Dembinski.

Konflikt na Wschodzie bez większego znaczenia

- Medialną legendą jest, że polska sytuacja gospodarcza oceniana jest poprzez sytuację na Ukrainie – mówi prezes PAIiIZ.

Wpływ sankcji gospodarczych związanych z konfliktem na Ukrainie negatywnie oceniało 24 proc. badanych (2 proc. bardzo negatywnie), zaś 71 proc. uznało, że nie mają one wpływu na działalność ich firmy w 2015 roku, a 3 proc. stwierdziło, że konflikt wpływa na ich biznes bardzo pozytywnie.

Jednocześnie zmienia się podejście do wejścia do strefy euro. Od 2009 r. widać systematyczny spadek poparcia dla euro w Polsce. O ile 6 lat temu za zmianą waluty opowiadało się 96 proc. badanych, o tyle w 2015 r. wejście do eurolandu popiera jedynie 58 proc. ankietowanych, zaś 13 proc. jest przeciwnych (w 2009 r. – 4 proc.).

- Te wyniki można streścić następująco: Polska wejdzie do strefy euro, kiedy będzie gotowa, ale również wtedy, kiedy strefa będzie gotowa – komentuje wyniki Sławomir Majman.
 

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do II przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka: Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016 r.   Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 10 września 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 10 września 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 14 września 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 17 września 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. 6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu.
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: -    wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” -    złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 25.07.2018 r. do godz. 15.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.). Rokowania odbędą się w dniu 26.07.2018 r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. Wiecej infoemacji na: www.sse.slupsk.pl
 
 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 33972/3, 33973/3, 33974/3 o łącznej powierzchni 0,8555 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00002951/8, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć 2. stanowiących własność Miasta Suwałki: - oznaczonej działkami nr 33973/1, 33973/2, 33974/1, 33974/2 o łącznej powierzchni 3,2228 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00013021/0, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć; - oznaczonej działkami nr 33972/2, 33972/5 o łącznej powierzchni 4,7949 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031747/7, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć. Nieruchomości przeznaczone są pod eksploatację kruszywa. Szczegółowe warunki zagospodarowania zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 7 zatwierdzonym Uchwałą Nr LVII/605/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.06.2002 roku. Na działkach nr 33972/5, 33973/1, 33974/1 zlokalizowana jest linia energetyczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej linii oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku jej awarii,  konserwacji bądź przebudowy. Cena wywoławcza łącznie dla działek wymienionych w pkt. 1 i 2 wynosi 1 500 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w tym cena działek Skarbu Państwa wynosi 144 702 zł brutto, co stanowi 9,6468% ceny wywoławczej. Wadium: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 9 sierpnia 2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu; - złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie; - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW