Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Atrakcyjność inwestycyjna regionów

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki

Po raz kolejny opublikowano raport „Atrakcyjność regionów Polski”.

W czołówce najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie województw nie ma zmian. Podobnie jak w zeszłym roku najlepiej oceniane są województwa: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, pomorskie i małopolskie.

Raport przedstawiła prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która od kilku lat współpracuje z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w zakresie badań atrakcyjności inwestycyjnej regionów, współdziałając jednocześnie z partnerami regionalnymi - m.in. z centrami obsługi inwestora oraz specjalnymi strefami ekonomicznymi - na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego.

Analiza została przeprowadzona na aż czterech poziomach. Zbadano atrakcyjność inwestycyjną województw, podregionów, powiatów i gmin. Pod uwagę wzięto zarówno potencjalną atrakcyjność inwestycyjną (PAI) na którą składają się m.in. zasoby pracy, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, czy mikroklimat rynkowy oraz rzeczywistą atrakcyjność inwestycyjną (RAI), na którą wpływają takie czynniki jak: produktywność pracy, nakłady inwestycyjne, czy rentowność majątku trwałego.

Oba wskaźniki oceniano w trzech klasach (A - najwyższa, F - najniższa) oraz pod względem czterech sekcji: gospodarka narodowa, przemysł (w tym: przemysł kapitałochłonny oraz pracochłonny), handel i usługi, turystyka oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Najwyższą notę - A, we wszystkich kategoriach, otrzymało jedynie województwo mazowieckie. Trochę gorzej wypadły województwa śląskie i dolnośląskie. Klasę A w kilku kategoriach otrzymały również województwa: małopolskie, pomorskie, łódzkie i zachodniopomorskie.

Autorzy raportu „Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski 2011” podkreślają, że Polska ma szczególne predyspozycje do pozycji lidera usług, zwłaszcza usług biznesowych. Wynika to z „nadprodukcji” absolwentów studiów wyższych. Jednocześnie autorzy dostrzegają, że przed Polską stają nowe możliwości rozwoju, szczególnie w sektorach takich jak odnawialne źródła energii i sektor spożywczy.

Raport zwraca uwagę na znaczenie lokomotyw rozwoju regionalnego i lokalnego, czyli ośrodków o najwyższym potencjale rozwojowym. Lokomotywami rozwoju regionu są przede wszystkim duże miasta i ich strefy podmiejskie, dawne stolice regionów, miasta przemysłowe oraz miasta turystyczne. Jednak każda lokalizacja ma szanse przyciągać inwestycje, jeżeli umiejętnie wykorzysta swoje walory przy odpowiednim wsparciu ze strony samorządów.

- Ocena atrakcyjności inwestycyjnej nie jest stała i podlega zmianom względem działań podejmowanych przez różnych aktorów życia gospodarczego na danym terenie - tłumaczy współautor raportu, dr Patrycjusz Zarębski.

Miasta są lokomotywami rozwoju z uwagi na lepszą infrastrukturę, rynek zbytu, kapitał ludzki, funkcje administracyjne, położenie geopolityczne oraz otwarcie na innowacje. Z kolei strefy podmiejskie dużych ośrodków gospodarczych mogą wykorzystać swoje atuty np. do lokalizacji usług biznesowych. Z takich możliwości skorzystało podwarszawskie Legionowo, czy Pruszków.

- Lokomotywy rozwoju to obecnie dziedziny wiedzochłonne oraz związane z zaspokajaniem potrzeb ludności. Stąd kluczowa rola dochodów ludności – zarówno mieszkańców, jak i turystów – mówi prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska.

Autorzy raportu zwracają również uwagę na rosnącą rolę jakości życia w kreowaniu konkurencyjności regionów. Tam, gdzie ułatwiony jest dostęp do wysokiej jakości usług, czy szerokiej oferty kulturalnej, międzynarodowe korporacje chętniej decydują się na otworzenie regionalnych filii. Dodatkowym bodźcem do rozwoju regionalnego stanowią specjalizacje oraz sektory wysokich szans. Do takich sektorów należą: nowoczesne usługi, szara technologia, biotechnologia, pośrednictwo finansowe, czy przemysł wysokich technologii. Dobrze wie o tym Podkarpacie, gdzie powstała Dolina Lotnicza, skupiająca firmy z branży lotniczej.

- Kluczowe znaczenie dla konkurencyjności regionów ma ścisła współpraca pomiędzy sferą badawczo-rozwojową, administracją samorządów i rządową oraz inwestorami – wyjaśnia prof. Hanna Godlewska-Majkowska.

Jednocześnie autorzy raportu zwracają uwagę na możliwość przekształcenia pozornych słabości w siłę regionu. Brak uprzemysłowienia daje szanse na rozwój rolnictwa. W ostatnich latach swój rozkwit przeżywa np. mleczarstwo, co można wykorzystać w województwie podlaskim o dużym areale użytków zielonych. - Warto również skupić się np. na produktach regionalnych, których unikalność może być atutem regionu – tłumaczy prof. Godlewska-Majkowska.

Tereny nieuprzemysłowione mogą również wykorzystać swoje walory, takie jak przyroda, np. w turystyce, która daje możliwość wygenerowania nowych obszarów rozwojowych, wspierających przemysł turystyczny. - Przykładowo w regionie otwierany jest ośrodek turystyczny. Dzięki temu powstają firmy transportowe przewożące turystów oraz punkty gastronomiczne. To generuje rozwój – potwierdza prof. Godlewska-Majkowska.

W raporcie zauważa się również niebezpieczeństwo wynikające z braku sukcesji gospodarczej. Wówczas cały rozwój regiony skupia się na jednej lokalizacji, ściągając wszelkie inwestycje. Takim przykładem jest województwo łódzkie, gdzie jedynym prężnym ośrodkiem rozwoju jest Łódź.

W raporcie po raz kolejny ogłoszono złotą pięćdziesiątkę powiatów w Polsce. Na liście wyróżnionych pojawił się powiat miasta Włocławek i powiat miasta Radom, co wskazuje na dynamiczny rozwój tych ośrodków.

Zaprezentowano również złotą setkę gmin. Prof. Godlewska-Majkowska zwróciła uwagę na nowe „złote” lokalizacje w Polsce Wschodniej – gminy: Tomaszów Lubelski, Chełm oraz położone na Pomorzu Stadgard Szczeciński i Wejcherowo, które zyskały dzięki ścisłej współpracy z Trójmiastem.

Źródło: Raport
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018   mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.   Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do Strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.). 3. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  na terenach objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niebędących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (adres poniżej), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10.15. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 5/2018 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 29 marca 2018r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 6, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/9 
o pow. 10.776 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, 
KW nr KO1I/00042158/0. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 490.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.900,00 zł Wadium 49.000,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 
27 marca 2018 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 marca 2018 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu, udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl , www.bip.szczecinek.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW