Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Płock wykorzystuje swoje strategiczne położenie

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
W Płocku nowi inwestorzy mogą liczyć Nna doskonale przygotowane tereny inwestycyjne i ulgi podatkowe.
W Płocku nowi inwestorzy mogą liczyć Nna doskonale przygotowane tereny inwestycyjne i ulgi podatkowe.

Położenie w pobliżu stolicy kraju może przytłoczyć, ale Płock zdecydowanie woli wykorzystywać fakt, że leży 110 km od granic Warszawy, na swoją korzyść. Przy 123 tyś. mieszkańców, prężnie rozwijającym się przemyśle paliwowo-energetycznym i chemicznym (dzięki Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN) i ponad 1000-letniej historii Płock krok po kroku tworzy swój sukces ściśle współpracując z mieszkańcami i przedsiębiorcami, aby stworzyć nowoczesne miasto otwarte na wyzwania.

Płock nieustannie się rozwija i buduje swoją markę miejsca przyjaznego zarówno do pracy jak i zamieszkania. Dzięki możliwości kooperowania z największymi polskimi firmami i dostępności odpowiedniej jakości firm usługowych i handlowych, Płock jest bardzo dobrym miejscem do prowadzenia biznesu – mówi Jacek Terebus, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji.

Kompetentne wsparcie przy poszukiwaniu nieruchomości

Poszukiwanie lokalizacji pod nową inwestycję jest długotrwałym procesem. Jedną z kluczowych ról odgrywa w tym wsparcie ze strony lokalnych władz. W Płocku nowi inwestorzy mogą liczyć na doskonale przygotowane tereny inwestycyjne i ulgi podatkowe (zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy „de minimis”). już wskrótce w mieście zostaną uwolnione kolejne działki pod inwestycje m.in. dzięki efektywnemu pozyskiwaniu środków unijnych na realizację obwodnicy miejskiej i uzbrojeniu terenów inwestycyjnych.

W Referacie Polityki Gospodarczej Miasta (Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej) każdy potencjalny inwestor otrzymuje informacje o oferowanych w mieście nieruchomościach, projektach inwestycyjnych oraz opiekę nad indywidualnymi przedsięwzięciami. Referat dysponuje bazą ofert inwestycyjnych zawierającą dostępne tereny będące własnością miasta i prywatnych właścicieli. W przygotowaniu znajduje się interaktywna baza ofert inwestycyjnych. Władze miasta gotowe są do tworzenia oferty inwestycyjnej dla konkretnego inwestora. Na podstawie otrzymanych informacji analizowane są dostępne nieruchomości i przedstawiane najlepsze oferty. Miasto pomaga potencjalnym inwestorom na każdym etapie planowania, przygotowywania i realizacji procesów inwestycyjnych, w tym może się włączać w proces scalania nieruchomości oraz wspierać negocjacje z operatorami infrastruktury np. teleinformatycznej.

Atrakcyjne położenie w centrum Polski

Region Polski Centralnej, w którym położny jest Płock, w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, jeśli chodzi o powstawanie nowych powierzchni magazynowo-przemysłowych. W 2018 roku, zgodnie z danymi firmy Axi Immo, w regionie powstanie 566 tyś. mkw. powierzchni magazynowej. Polska Centralna, poza tradycyjnie popularnym Górnym Śląskiem, jest obecnie najbardziej pożądanym regionem dla deweloperów obiektów magazynowo-przemysłowych. Świadczy o tym chociażby poziom pustostanów wynoszący zaledwie 3 proc. Zalety regionu to strategiczne położenie, dobre połączenia z resztą kraju (m.in. autostrada A1) oraz dostępność siły roboczej.

- Jako silny gospodarczo ośrodek, Płock ma bardzo szeroką strefę oddziaływania regionalnego, a jego obszar funkcjonalny zawiera 3 duże okoliczne powiaty – płocki, gostyniński i sierpecki. W ich prawie 210 tys. społeczności średnie bezrobocie wynosi 15,6 %.- co stanowi duże zaplecze dla rynku pracy miasta – mówi wiceprezydent Jacek Terebus.

W Płocku terenem dostępnym pod zabudowę produkcyjno-magazynową jest osiedle Trzepowo, z działkami gotowymi pod inwestycje typu greenfield. Około 110 ha pozwala na zabudowę magazynową, produkcyjną lub składową, jak również na inwestycje w energetykę konwencjonalną lub odnawialną.

W pobliżu Trzepowa znajduje się niewielkie lotnisko sezonowe, które może być przekształcone w lotnisko ogólne (general aviation).Dla firm logistycznych i produkcyjnych ważną przewagą konkurencyjną jest możliwość oferowania transportu lotniczego. Nic dziwnego zatem, że coraz częściej wokół lotnisk powstają duże centra logistyczne. Rośnie również znaczenie regionalnych portów lotniczych. Zgodnie z danymi Związku Regionalnych Portów Lotniczych w tym roku ruch pasażerski na regionalnych lotniskach wzrósł o 17 proc.  Na razie na płockim lotnisku Płocku Aeroklub Ziemi Mazowieckiej planuje budowę drogi startowej o utwardzonej powierzchni . Rozwój lotniska to również szansa dla wykorzystania 78 ha gruntów otaczajacych jego teren pod inwestycje przemysłowe, centra logistyczne i budynki usługowe, takie jak hotele czy centra konferencyjne.

Zielony Płock

W 2018 roku miasto przyjęło „Strategię zrównoważonego rozwoju miasta Płocka do 2030 roku“. W wizji Płocka przyszłości jedną z kluczowych ról gra dbałość o zdrowy tryb życia mieszkańców i aktywne zaangażowanie w sport. Służyć temu ma m.in. rozbudowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie atrakcyjnych terenów zielonych. Miasto szuka inwestorów zainteresowanych inwestycjami w sport i rekreację. Do zagospodarowania jest przykładowo nabrzeżny obszar Wisły o pow. ponad 80 ha, gdzie mogą powstać obiekty hotelowe, rekreacyjne i gastronomiczne. Już teraz znajduje się tam molo, przystań jachtowa i kąpielisko miejskie. Innym interesującym dla inwestorów terenem jest obszar jaru rzeki Brzeźnicy o powierzchni 170 ha. Mogą tam powstać ścieżki rowerowe, stok narciarski lub park edukacyjny.

Miasto innowacji

Kolejnym kierunkiem rozwoju wskazanym w płockiej strategii rozwoju jest stworzenie dynamicznego hubu innowacji i technologii. Jednym z elementów pozwalających na osiągnięcie tego celu jest prężnie działający Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. PPP-T oferuje około 60 hektarów skomunikowanych terenów inwestycyjnych. Na terenie Parku funkcjonuje Centrum Usług Korporacyjnych oraz Laboratorium Centralne. Park dysponuje również nowoczesną i ogólnodostępną infrastrukturą biurową oraz szkoleniowo-konferencyjną w Centrum Administracyjnym o powierzchni ponad 5000 mkw. Tereny inwestycyjne Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego położone są w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu rafineryjno-petrochemicznego PKN ORLEN S.A., spółek Grupy ORLEN a także czołowych europejskich i polskich firm produkcyjnych oraz usługowych branży chemicznej. Przestrzeń dla inwestorów objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oferuje grunty przeznaczone na działalność produkcyjną, składową, magazynową i usługową.

- Oferowane działki są w pełni gotowe do zainwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz mają odpowiednią powierzchnię pod projekty inwestycyjne o różnej wielkości i o różnym poziomie nakładów kapitałowych, czy  skali zatrudnienia. Profil pożądanych inwestorów PPP-T definiowany jest przez istniejący lokalny potencjał produkcyjno-przemysłowy i naukowo-badawczy w zakresie szeroko pojętej gospodarki związanej z chemią i dziedzinami powiązanymi – mówi Zastępca Prezydenta Płocka.

Na terenach Parku działają już firmy z branży chemicznej, przetwórstwa chemicznego, montażowej, izolacji przemysłowych, obróbki metali, przetwórstwa stali i ekspedycji wyrobów stalowych, dystrybucji części dla rolnictwa i przemysłu, czy specjalistycznych usług inżynierskich.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargów ustnych nieograniczonych, organizowanych przez Burmistrza Miasta Lęborka mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Lębork” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargami wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka: Postąpienie minimalne nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej. Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016 r.    Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.           Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 5 listopada  2019r . w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka w sali nr 101 w następujących godzinach: działka nr 299/6 – godz. 10.00, działka nr 299/7 – godz. 10.30, działka nr 299/8 – godz. 11.00, działka nr 282/13 – godz. 11.30. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Miasta Lęborka nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 25 października 2019 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Podstrefy „Lębork” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ponosić będzie opłatę za świadczenie usług na rzecz Zarządzającego- bliższych informacji udziela się w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod numerem (0-59) 840-11-74. Warunki udziału w przetargu: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Lęborka. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.   Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Lęborka lub telefonicznie pod numerem (0-59) 863-77-30 oraz w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod numerem (0-59) 840-11-74. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14. Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych:  www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW