Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Inwestycje w Polsce bez strefowych ograniczeń

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii / Marcin Chludziński, prezes ARP S.A. / Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej SSE / Marek Sienkiewicz, szef zespołu Deloitte ds. SSE / Paweł Barański, partner w KMPG / Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. / Tadeusz Kościński, wiceminister przedsiębiorczości i technologii / Tomasz Olszewski, Regional Director w JLL
Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii / Marcin Chludziński, prezes ARP S.A. / Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej SSE / Marek Sienkiewicz, szef zespołu Deloitte ds. SSE / Paweł Barański, partner w KMPG / Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. / Tadeusz Kościński, wiceminister przedsiębiorczości i technologii / Tomasz Olszewski, Regional Director w JLL

Cała Polska stanie się strefą ekonomiczną dzięki podpisanej 1 czerwca przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Już w wakacje inwestorzy dostaną pierwsze decyzje o inwestowaniu na nowych warunkach.

Kiedy w 1994 roku powołano do życia Specjalne Strefy Ekonomiczne, miały być odpowiedzią m.in. na problemy z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych i dawnych PGR-ów. Dzięki zwolnieniom z podatku dochodowego miały przyciągnąć inwestycje do regionów z wysoką stopą bezrobocia. Z czasem na terenie stref powstała również atrakcyjna infrastruktura oraz inne formy wsparcia jak struktury klastrowe czy centra rozwoju. Jednak już od dłuższego czasu pojawiały się głosy, że system wspierania inwestycji, w tym również SSE, powinien ulec przeobrażeniu.

- Zasady dotyczące działa Stref nie były zmieniane przez ponad 20 lat. Bez nich nie możemy liczyć na skok w rozwoju gospodarczym Polski. Musieliśmy dostosować funkcjonowanie Stref do zmieniających się trendów - tłumaczy konieczność zmiany przepisów minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Inwestor otrzyma zachęty podatkowe bez względu na lokalizację

Przyjęta 10 maja przez Sejm ustawa wprowadza kilka nowych rozwiązań. Do tej pory inwestor chcąc otrzymać specjalne zwolnienia z podatku dochodowego musiał inwestować na terenie jednej z 14 specjalnych stref ekonomicznych, zajmujących obecnie około 0,08 proc. terytorium Polski.

- Po wejściu w życie zmian zachęty podatkowe będą dostępne w całej Polsce, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą – wyjaśnia wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński.

Zgodnie z założeniem ustawodawcy pozwoli to np. rozpocząć kolejną inwestycję w pobliżu poprzedniej bez konieczności włączania nowych terenów do strefy, co zajmowało nawet do 20 miesięcy. Ma to zachęcić do reinwestycji zwłaszcza polskich przedsiębiorców.

Drugą nowością będzie określony czas inwestycji. Do tej pory inwestorzy byli związani z czasem funkcjonowania SSE, przedłużanym już dwukrotnie (najpierw do 2020 r., obecnie do 2026 r.). Zgodnie z nowym prawem inwestor będzie miał określony z góry okres korzystania ze zwolnienia podatkowego, trwający 10, 12 lub 15 lat.

Większe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Nowe prawo ma również zachęcić do inwestycji mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Kryteria ilościowe (wymagane nakłady inwestycyjne) zostaną dostosowane do możliwości firm z segmentu MMŚP poprzez odpowiednią redukcję w stosunku do wymagań obowiązujących duże firmy. Obniżenie wymogów ma wynosić dla średnich firm 80 proc., dla małych 95 proc., a dla mikro- nawet 98 proc.

- Reforma SSE w jeszcze większym stopniu kładzie nacisk na tereny o wyższym bezrobociu. Większe wsparcie dostaną mikro-, małe i średnie firmy, które zainwestują od 200 tys. do 100 mln zł. Im mniejsza firma i im wyższe bezrobocie w danym miejscu, tym większe będą ulgi podatkowe – mówił Marcin Chludziński, prezes ARP S.A., na spotkaniu poświęconym nowej ustawie.

Poza kryterium ilościowym, pojawi się również kryterium jakościowe. W jego skład wchodzi m.in. tworzenie wartościowych miejsc pracy (kadra ze specjalistycznym wykształceniem lub wysokopłatne miejsca pracy), rozwój naukowy ( w tym współpraca z uczelniami, działalność klastrowa i inwestycje w B+R). Dodatkowe kryterium jakościowe ma pomóc słabiej rozwiniętym regionom (głównie w Polsce Wschodniej). W powiatach o wyższej stopie bezrobocia zastosowane zostanie obniżenie kryterium ilościowego dot. nakładów inwestycyjnych (czym wyższe bezrobocie tym niższe wymagane nakłady inwestycyjne.

- Otwierając możliwość uzyskania wsparcia dla MMŚP zakładamy większy napływ inwestycji w rejony słabiej rozwinięte, które na obecnym etapie rozwoju nie są w stanie sprostać wygórowanym wymaganiom dużych inwestorów jak np. w zakresie infrastruktury czy dostępności zasobów ludzkich – czytamy w opracowaniu ustawy.

Zmiana roli SSE

Jednym z kluczowych pytań odnośnie nowej ustawy było: co dalej ze Strefami? Ustawodawca założył, że zmiany mają wzmocnić rolę 14 spółek zarządzających SSE. W ramach systemu obsługi inwestorów zostanie ujednolicony standard obsługi firm. Spółki zarządzające strefami staną się głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora one stop shop oraz regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowej. W tym zakresie spółki mają współpracować z lokalnymi jednostkami samorządowymi oraz przy wsparciu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

- Strefy powinny nie tylko być administracyjnym punktem udzielania zezwoleń, ale przede wszystkim, dzięki współpracy z samorządami, stanowić centrum rozwoju gospodarczego regionu – mówi Marcin Chludziński.

- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna będzie wspomagać zainteresowanych inwestorów, przydzielając im indywidualnego opiekuna, który sprawdzi z przedsiębiorcą, czy spełnia on kryteria ilościowe, czyli minimalne nakłady inwestycyjne. Jednym z kluczowych zadań spółki zarządzającej będzie pomoc przedsiębiorcom w realizacji ich projektów. Zakres tej pomocy to m.in. udostępnienie i gospodarowanie mieniem strefy, pomoc o charakterze konsultacyjno-doradczym (wsparcie w komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami i urzędami, społecznością lokalną i partnerami lokalnymi, działania promujące powstawanie nowych inwestycji – dodaje Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej SSE.

Spółki zarządzające będą działały na terenach powiatów przypisanych im w rozporządzeniu. Już teraz zarządy stref zapoznają się z potrzebami i możliwościami nowych gruntów, które znajdą się w ich kompetencji.

- Prowadzimy działania w ramach projektu „Strefa w każdej gminie”, którego celem jest m.in. analiza wszystkich terenów inwestycyjnych w powiatach na obszarze zarządzanym przez Pomorską SSE. Daliśmy sobie trzy miesiące na pracę w terenie. Chcemy dotrzeć do gmin, powiatów, zdiagnozować, jakie są możliwości, i zbudować ofertę inwestycyjną w oparciu o daną infrastrukturę. Drugie zadanie to dotarcie do przedsiębiorców, którzy do tej pory nie korzystali albo nie znali tego narzędzia strefowego. Chcemy im pokazać, że strefa to przede wszystkim wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm i nie trzeba kupować dużej powierzchni ani budować ogromnego zakładu, żeby otrzymać wsparcie na realizację projektu inwestycyjnego – mówi Paweł Lulewicz.

Tereny inwestycyjne poza strefami zyskają na atrakcyjności

W trakcie ponad 20 lat funkcjonowania specjalne strefy ekonomiczne pozyskały środki na przygotowanie niezbędnej infrastruktury, w tym również drogowej. Czy w związku ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę działki leżące w obrębie SSE stracą na atrakcyjności? Zdania są podzielone, niewątpliwie jednak tereny poza Strefami zyskają w oczch inwestorów.

- Możliwość ulokowania inwestycji na każdej odpowiedniej dla inwestora działce (zatem nie tylko na terenach należących do Stref) może „uwolnić” sporo terenów inwestycyjnych dotychczas mniej atrakcyjnych właśnie z powodu lokalizacji poza terenem Strefy – mówi Marek Sienkiewicz, szef zespołu Deloitte ds. SSE.

Szansę dla terenów poza strefami dostrzega również prezes Katowickiej SSE, podkreśla jednak konieczność zaangażowania się samorządów w dopasowanie tych gruntów do potrzeb firm.

- W mojej ocenie nowe przepisy będą bardzo potrzebnym bodźcem do rozwoju terenów, które dotychczas znajdowały się poza granicami sse, czy nawet poza granicami jej oddziaływania. Możliwość udzielania pomocy publicznej poza granicami obecnych sse, ale na zasadach analogicznych (zwolnienie PIT/CIT) jest szansą dla samorządów, które nie posiadały do tej pory lokalizacji strefowych. Jeżeli samorządy dobrze przygotują się do warunków wynikających z nowej ustawy, zaplanują działania inwestycyjne w budowę czy rozbudowę infrastruktury, to ich szanse na pozyskiwanie inwestycji tworzących nowe miejsca pracy w regionie na pewno wzrosną - komentuje Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Także rynkowi eksperci przyznają, że największe szanse na przyciągnięcie inwestora mają dobrze przygotowane tereny inwestycyjne, wyposażone w niezbędną infrastrukturę.

– Po zmianach, w sytuacji kiedy pomoc publiczna będzie możliwa na terenie całego kraju, to właśnie dobrze przygotowana ziemia będzie w większości przypadków głównym aspektem decydującym o lokalizacji inwestycji. Element pomocy publicznej stanie się neutralny – komentuje Tomasz Olszewski, Regional Director w JLL.

Działki na terenie SSE nie stracą jednak na atrakcyjności z powodu wejścia w życie nowych przepisów.

- Nowe przepisy, z niewielkimi wyjątkami przewidzianymi w przepisach przejściowych, będą miały zastosowanie do wszystkich inwestycji rozpoczętych po wejściu w życie ustawy, bez względu na to, czy inwestycje te będą zlokalizowane na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną, czy też poza tymi terenami. Korzyścią płynącą z zainwestowania na terenie SSE będzie to, że decyzja o wsparciu będzie zawsze wydawana w takim przypadku na 15 lat. Natomiast wymagania ilościowe i jakościowe będą takie same dla inwestycji w SSE i poza nią.– komentuje Paweł Barański, partner w dziale doradztwa podatkowego w KMPG w Polsce, biuro w Katowicach.

Rządowe plany kontra rzeczywistość

Zwiększenie się liczby inwestycji z polskim kapitałem, wyrównanie regionalnych różnic w rozwoju gospodarczym i awans technologiczny polskiej gospodarki. Taką wizję związaną z nowym sposobem na wsparcie inwestycji przedstawił jesienią ubiegłego roku ówczesny wicepremier Morawiecki w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy. Obiecywał wówczas powstanie ponad 158 tys. nowych miejsc pracy, 117 mld zł w postaci nakładów inwestycyjnych i prognozowane wpływy do budżetu w wysokości 3,7 mld zł (na przestrzeni 10 lat).

- Zależy nam na zaawansowanych technologicznie inwestycjach, równomiernie lokalizowanych. Dlatego zmieniliśmy zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych, tak by z efektów rozwoju gospodarczego Polski korzystali wszyscy obywatele – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Czy tak rzeczywiście się stanie? Wątpliwości jest sporo. Część z nich dotyczy zrównania różnic regionalnych. Swoje obawy, jeszcze przed uchwaleniem ustawy, zgłaszał Związek Miast Polskich. Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP argumentował, że zmiany funkcjonowania wsparcia inwestycji przyczynią się do zwiększenia a nie zmniejszenia zróżnicowania w rozwoju poszczególnych województw. Ostrzegał, że duże inwestycje pojawią się głównie w dużych miastach, przez które przebiegają autostrady i drogi ekspresowe. Po uchwaleniu ustawy ZMP złagodził swoje stanowisko, jednak nadal zgłasza zastrzeżenia co do rezultatów ustawy.

- To czy nowa ustawa przyczyni się do zwiększenia liczby inwestycji w średnich miastach i rejonach o wysokim bezrobociu zależy przede wszystkim od tego, czy inwestorzy będą chcieli lokować swoje inwestycje w tych miastach. Jeśli rząd będzie do tego zachęcał, to może to przynieść dobry skutek. Jedna wielka specjalna strefa ekonomiczna nie jest potencjalnie złym rozwiązaniem, ale ustawa zmienia sposób zarządzania na scentralizowany. Trudno ocenić dzisiaj efekty tego posunięcia. Samorządy nic nie tracą, ponieważ majątek pozostaje, jednak centralizacja zwykle jednak nie przynosi nic dobrego – mówi Joanna Proniewicz ze Związku Miast Polskich.

Niepokój budzą również niektóre zapisy w uchwalonej ustawie. Jednym z nich jest możliwość wstrzymania decyzji o wsparciu w oparciu o prognozowane kwoty dochodów i wydatków budżetu państwa i zaplanowanego deficytu budżetu państwa wynikające z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (art.20). Część środowisk biznesowych krytykuje fakt, że Rada Ministrów będzie mogła łatwo, za pomocą rozporządzenia, manipulować przyznawaniem lub odbieraniem ulg przedsiębiorcom. W ustawie nie zostały bowiem wskazane konkretne przesłanki do tego działania.

Trudno również wyrokować, czy dzięki nowym zachętom uda się skłonić małe, polskie firmy do zwiększenia inwestycji. Eksperci nie są o tym przekonani.

- Wprowadzony instrument faworyzuje przede wszystkim duże inwestycje produkcyjne i Centra Usług, co wskazuje na inwestorów zagranicznych. Z drugiej jednak strony, dzięki zmianom wprowadzonym w ostatniej chwili już na etapie prac w Sejmie, jest też ciekawą opcją dla reinwestycji (rozbudowa już istniejących zakładów), co z kolei wspiera inwestorów krajowych. Prawdopodobnie będzie tak jak w dotychczasowych Strefach, gdzie w przeliczeniu na liczbę inwestorów to najwięcej jest polskich firm, ale już w przeliczeniu na wielkość/wartość inwestycji, przewaga jest po stronie firm zagranicznych – mówi Marek Sienkiewicz z firmy Deloitte.

Również wzrost liczby inwestycji zagranicznych nie jest pewien. Nasi sąsiedzi z Grupy Wyszehradzkiej już od dawna dają inwestorom możliwość swobodnego wyboru lokalizacji pod inwestycję, więc Polska nie tworzy nowej jakości, tylko dopasowuje się to obowiązujących trendów.

- Trudno dzisiaj jednoznacznie ocenić, czy wprowadzone rozwiązania zwiększą atrakcyjność inwestycyjną Polski. Z jednej strony odejście od ograniczeń terytorialnych z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na podejmowanie decyzji o inwestycji, jeśli nie będzie się ona musiała wiązać z nabyciem terenu w obrębie SSE. Z drugiej - wprowadzono znacznie wyższe wymogi ilościowe do minimalnej kwoty inwestycji, jak i wymogi jakościowe, których wcześniejsze przepisy nie przewidywały, co może wpłynąć negatywnie na możliwość uzyskania decyzji o wsparciu. Polska pozostaje jednak cały czas bardzo atrakcyjnym miejscem inwestowania przede wszystkim ze względu na infrastrukturę i jakość pracowników, a wprowadzenie przejrzystych zasad wsparcia inwestycji z pewnością tę atrakcyjność może tyko zwiększyć – uważa Paweł Barański.

Czy składane obietnice zostaną spełnione w dużej mierze zależy od tego jak będą wyglądały rozporządzenia wykonawcze do ustawy, które znajdują się obecnie w przygotowaniu. To w nich znajdą się szczegółowe kryteria jakościowe i ilościowe, a także rodzaje działalności gospodarczej, na które nie będą wydawane decyzje o wsparciu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii rozporządzenia powinny zostać przygotowane pod koniec lipca, a w sierpniu pierwsze firmy otrzymają zezwolenia na nowych warunkach.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/16 o pow. 3,7321 ha, położonej w obrębie 2 przy ul. Koszalińskiej w Szczecinku. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/16 o pow. 3,7321 ha, położonej w obrębie 2 przy ul. Koszalińskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z uzupełniającą zabudową gospodarczą i garażową KW nr KO1I/00013971/3. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”. Cena wywoławcza netto 1.845.000,00 zł Postąpienie minimalne 18.450,00 zł Wadium 184.500,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 7 stycznia 2019 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 2 stycznia 2019r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym; Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40) oraz w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod numerem (0-59) 840-11-74 Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 2, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13 . Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl (strefa inwestora => nieruchomości przeznaczone do sprzedaży), www.bip.szczecinek.pl (przetargi na zbycie nieruchomości) , www.sse.slupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu.
 
 
  Hala zlokalizowana jest w Strefie Ekonomicznej Żarnowiec w Kartoszynie przy ul. Budowlanej 1 (gmina Krokowa). Budynek jest w idealnym stanie technicznym. Wykonywano w nim czysty montaż mechaniczny, elektryczny i hydrauliczny urządzeń offshore. Hala jest ogrzewana nagrzewnicami gazowymi i posiada zaplecze socjalne na wysokim poziomie. Wymiary zew. hali:   Długość 14x6m=84 m Szerokość 25 m Powierzchnia 2100 mkw. Bramy wjazdowe od PN i PD, wymiary:   Szerokość 6,4 m Wysokość 4,9 m Wysokości podnoszenia suwnic:   Suwnica 32T północna: max 8,78 m min 0,21 m Suwnica 10 T środkowa: Max 7,24 m Min 1,66 m Suwnica 32 T południowa: 8,78 m 0,21 m Instalacja elektryczna:   Zabezpieczenie prądowe stacji transformatorowej. 3x500 A Zabezpieczenie prądowe ZK 3x250 A Kable zasilające na hali 2x(4 żyłyx240 mm) Kontakt w sprawie sprzedaży lub wynajmu:  Krzysztof Zawadzki Tel.: +48 511 767 323, E-mail: k.zawadzki@amex-marine.com.pl www.amex-marine.com.pl          
 
 
Gmina Gromadka zaprasza potencjalnych Inwestorów do przystąpienia do przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej o łącznej powierzchni blisko 60 ha, położonej na terenie inwestycyjnym przyległym do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obszar Krzywa.   Nieruchomość w kształcie litery „l” , przylegająca do dwóch dróg gminnych (obie przystosowane do transportu ciężkiego, jedna o nawierzchni asfaltowej , druga betonowej) i jest położona ok . 700 m od węzła drogowego LSSE Krzywa Szczytnica na autostradzie A4. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, energii elektrycznej. Gmina Gromadka oferuje Inwestorom możliwość uzyskania  12-letniego zwolnienia podatkowego w podatku od nieruchomości, w ramach pomocy regionalnej. W sąsiedztwie zainwestowały takie firmy jak Hörmann, Panattoni, czy Action. Nieruchomość idealnie nadaje się na cele logistyczne lub produkcyjne Więcej informacji: zastępca wójta Tomasz Matyjewicz, t.matyjewicz@gromadka.pl , tel. 601 979 262.     Wójt Gminy Gromadka o  g  ł  a  s  z  a   II  p  r  z  e  t  a  r  g       u  s  t  n  y     n i e o g r a n i c z o n y na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność Gminy Gromadka:   Nr działki/obręb Pow./ha Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena netto/PLN Wadium Termin przetargu Nieruchomość składająca się z działek nr: w obrębie Różyniec- 384/1, 384/9, 382, 383/1, 383/2, 384/8, 384/3, 384/7, 384/6, 384/5, 384/4 w obrębie Osła- 256/204, 256/205 256/146 Łączna powierzchnia 59,6205 ha Tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów i magazynów - PBS z możliwością zabudowy elektrow. fotowoltaicznej, wiatrowej i KDL w części   nieruchomości  10 000 000,00 słownie: Dziesięć milionów złotych 00/100 1 000 000,00 słownie: Jeden milion zł 00/100 wniesione do 04.01.2019 r. 10.01.2019 r. Godz. 13:00 Sprzedaż gruntów niezabudowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2017.1221 ze zm.) objęta jest 23% stawką podatku VAT. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. ze zm.) upłynął dnia 3 kwietnia 2018r. I przetarg na sprzedaż nieruchomości zorganizowany został w dniu 12 czerwca 2018 r Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz podatek VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz: • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, • spółki - umowę spółki, • podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, • cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa, • cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego, • pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego, • osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia: • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Gromadka w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.); • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń; • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, t.j. Dz. U. 2017, poz. 2287), w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Gromadka. Wadium należy wnieść w pieniądzu, przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Gminy Gromadka: Bank Spółdzielczy Chojnów 29 8644 0000 0019 8000 2000 0030. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Gromadce. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wójt Gminy Gromadka zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca jest zobowiązany na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej do wniesienia jednorazowo wylicytowanej ceny. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy Gromadka www.bip.gromadka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW