Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

MSP bez inwestycji w najbliższym czasie

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. materiał prasowy)
(fot. materiał prasowy)
Prawie 30 proc. przedsiębiorców zamierza zrezygnować z planowanych inwestycji – takie wnioski wypływają z pierwszego badania przedsiębiorców Barometr Inwestycyjny.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Dom Badawczy Maison uruchomił na początku 2012 roku kolejny projekt badawczy – Barometr Inwestycyjny  ZPP. Badanie będzie prowadzone wśród reprezentatywnej pod względem ilości zatrudnianych pracowników, próby małych i średnich firm w Polsce (do 250 zatrudnionych).

Z wyników badań prognozowane są zachowania przedsiębiorców w najbliższych miesiącach. Pierwszy barometr inwestycji ZPP w I kwartale 2012 wyniósł 45,98 pkt (skala 1 - 100 pkt).

Jedynie 10 proc. przedsiębiorców w odpowiedzi na pytanie czy planuje znaczne inwestycje, odpowiedziało twierdząco. Do nich dołączyło 40 proc. przedsiębiorców, którzy zaplanowali jedynie nieznaczne inwestycje w rozwój firmy. Natomiast aż 27 proc. przedsiębiorców przyznało, że planowało inwestycje, ale podjęło decyzję o rezygnacji z nich. Z kolei 23 proc. firm w ogóle nie planowało i nie planuje żadnych inwestycji. Oznacza to, że aż 50 proc. pracodawców nie będzie inwestować w nadchodzących miesiącach.

Z badania wynika, że na rynku panuje duża niepewność i pewien stan zawieszenia. Przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw obserwują co się dzieje i nie podejmują bardziej jednoznacznych decyzji w zakresie inwestycji. Należy równocześnie podkreślić, że nie ulegają też panice i nie można zaobserwować masowej rezygnacji z wcześniejszych planów inwestycyjnych.

Warto zauważyć, że, jak wynika z historii poprzednich cykli koniunkturalnych, sektor MSP pierwszy wyczuwa nadciagającą koniunkturę i pierwszy rusza do inwestycji. Podobnie jako pierwszy reaguje na nadciagający kryzys. Czy z nadejściem wiosny przedsiębiorcy zaczną patrzeć z większym optymizmem w przyszłość?

- Naprawdę niezwykle trudno to ocenić. Wszystkie barometry, które realizujemy (koniunktury, rynku pracy i inwestycji) wskazują trend zniżkowy - od roku. Czy on się zmieni? Nie umiem powiedzieć. W największym stopniu zależy to od ogólnej atmosfery i obserwacji otoczenia rynkowego. Tymczasem oba te obszary nie wyglądają korzystnie, więc poprawy się raczej nie spodziewamy – mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Przedsiębiorcy przyglądają się obecnej sytuacji i decyzje będą podejmować w zależności od rozwoju wydarzeń. Co wstrzymanie inwestycji przez małe i średnie firmy oznacza dla polskiej gospodarki?

- MSP to realna gospodarka - to 67 proc. PKB, 3/4 miejsc pracy i 99,8 proc. wszystkich firm. Kondycja całej Polski zależy od tego, co dzieje się w MSP. Można sobie wyobrazić upadek 10 największych firm w Polsce i Polska by to przeżyła. Nie przeżyłaby natomiast upadku sektora MSP. Bardzo rzecz upraszczając można powiedzieć, że wstrzymanie inwestycji przez niemal 30 proc. firm oznacza mniejszy wzrost PKB oraz wzrost bezrobocia. Z naszych analiz wynika, że Polska weszła w stagnację. 4 proc. wzrostu PKB przy 4 proc. inflacji nie oznacza, że nasze bogactwo rośnie. Stoimy w miejscu. Firmy to widzą i się przyglądają – wyjaśnia Kaźmierczak.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., działająca jako Zarządzający, Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2064) zaprasza do składania ofert na przetarg łączny   mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości: - działki gruntu nr: 7/7, 7/8, 7/49 (KW nr SL1S/00106512/4), 7/12, 7/14, 7/15, 7/76 (KW nr SL1S/00095266/3), 7/52 (KW nr SL1S/00090111/7), 7/72 (KW nr SL1S/00103038/6), 7/77, 7/78, 7/79 (KW nr SL1S/00108652/1), położone w Obrębie Redzikowo - Gmina Słupsk, w miejscowości Redzikowo na terenie podstrefy „Redzikowo”, do których PARR S.A. przysługuje prawo własności; Księgi wieczyste prowadzone są przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Słupsku.   Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. 2. Wpłacenie wadium w wysokości określonej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego”. 3. Złożenie pisemnej oferty wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oferta powinna zawierać informację o oferowanej cenie nabycia. 4. Oferty należy składać w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Obrońców Wybrzeża 2  w Słupsku w terminie do dnia 28.05.2018r., do godziny 10:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018r. o godz. 10.30 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.    Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub wycofania się z przetargu przed jego zakończeniem, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert. Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW