Przedstawiciele Iraku uczyli się od Starachowickiej SSE

  • 21 lutego 2013

(fot. materiał prasowy)

Fot.: SSE "Starachowice"

19 lutego odbyła wizyta studyjna w SSE "Starachowice" delegacji wysokich rangą urzędników Irackich w ramach projektu „Enhancing Investments in Iraq through Industrial Zones Developement”, którego celem jest wsparcie utworzenia strefy przemysłowej / specjalnej strefy ekonomicznej w rejonie Basry.

W czasie spotkania toczyła się burzliwa dyskusja na tematy dotyczące funkcjonowania i roli strefy, jako instrumentu wsparcia działalności gospodarczej oraz społecznej.  Zainteresowanie członków delegacji podczas panelu dyskusyjnego obejmowało min.: genezę powstania strefy, sposób zarządzania, procedury wydawania zezwoleń i kontrole ich warunków, współpraca z władzami lokalnymi wszystkich szczebli, współpraca z jednostkami oświatowymi (min. szkołami zawodowymi wszystkich stopni) i inne formy pomocy i wsparcia przedsiębiorców.

Zainteresowaniem cieszył się temat wspierającej roli państwa, w tym w formie pomocy publicznej, dla przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą na zasadach stosowanych w Unii Europejskiej i określonych w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych. Delegacja odwiedziła również firmę „MAN Bus” Sp. z o.o. jednego z największych przedsiębiorców na terenie strefy.  Wizyta zakończyła się obiadem z akcentem kuchni arabskiej w Hotelu Europa w Starachowicach. Organizatorem wizyty są: Biuro Projektowe Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO).

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów