Zdaniem przedstawicieli branży nieruchomości aktualnie na sytuację na naszym rynku mają wpływ przede wszystkim: cykl rynku nieruchomości, ogólnoeuropejskie ruchy kapitału inwestycyjnego oraz sytuacja polityczna w naszym kraju. Z ich perspektywy najmniej optymistycznie wygląda rynek nieruchomości biurowych, który stał się rynkiem najemców. Jak wynika z Sentiment Index Interviews, czyli wywiadów przeprowadzonych wśród 40 kluczowych przedstawicieli rynku nieruchomości przez firmę doradczą Deloitte, oczekiwany poziom  marży deweloperskiej z inwestycji komercyjnych waha się od 15 do 30 proc., a dla projektów mieszkaniowych od 20 do 25 proc.

– Jak na razie ogólna sytuacja na rynku nieruchomości nie jest przez naszych respondentów oceniania pesymistycznie, ale ich odpowiedzi wskazują, że są coraz bardziej ostrożni. Na te nastroje wpływają przede wszystkim trzy czynniki: ogólny cykl rynku nieruchomości, ruch kapitału inwestycyjnego w Europie oraz sytuacja polityczna w Polsce. – twierdzi Marta Kamionowska, Dyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego w Deloitte.

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>