Odpowiada Łukasz Lorencki, starszy konsultant, Grupa Rynków Kapitałowych, Cushman & Wakefield.

W pierwszej połowie 2014 r. największą wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne odnotowano w sektorze biurowym (€718.7 mln), następnie handlowym (€369.5 mln), natomiast najmniejsza w sektorze magazynowym (€307.6 mln). Zważywszy, że w ubiegłych latach wielkość transakcji zawieranych w sektorach biurowym i handlowym była zbliżona, uważamy, że największy wzrost w II połowie roku wykaże sektor handlowy. Obok historycznych prawidłowości nasz pogląd opieramy również na bardzo wysokim zainteresowaniu, jakim cieszą się dobrej klasy obiekty handlowe. W pierwszej połowie roku to zainteresowanie nie spotkało się jednak z dostateczną podażą takich nieruchomości, jednak w drugiej połowie roku należy się spodziewać finalizacji szeregu umów, które obecnie znajdują się w fazie negocjacji. Ta charakterystyka dotyczy zarówno dużych obiektów w największych aglomeracjach, jak również mniejszych centrów handlowych w średniej wielkości miastach.