Odpowiada Paweł Barański, dyrektor w KPMG w Polsce.

Ministerstwo Gospodarki po raz kolejny przymierza się do zmiany przepisów dotyczących przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach ekonomicznych. W założeniach do projektu poruszono kilka istotnych tematów.

Ważna zmiana dotyczy obowiązku zwrotu pomocy publicznej w sytuacji wygaszenia zezwolenia, którego warunki nie zostały spełnione. Do tej pory obowiązek zwrotu podatku dotyczył jedynie przedsiębiorców, którym cofnięto zezwolenie. Po zmianach będzie on dotyczył również tych, którzy wiedząc, że nie spełnią wymogów przewidzianych w zezwoleniu, wystąpią o jego wygaszenie.

Wraca również temat możliwości obniżenia poziomu zatrudnienia przez przedsiębiorców strefowych. Zgodnie z projektem, przedsiębiorcy występujący o zmniejszenie poziomu zatrudnienia, inaczej niż jest to obecnie,  nie będą zobowiązani do udowadniania okoliczności od nich niezależnych, powodujących konieczność zmniejszenia zatrudnienia.

Ponadto, o zmniejszenie zatrudnienia do 20 proc. wielkości bazowej będą mogli występować wszyscy przedsiębiorcy bez względu na datę otrzymania zezwolenia. Z perspektywy przedsiębiorców działających w SSE będzie to z pewnością najważniejsza zmiana. Spowoduje ona, że wielu z nich zamiast występować o wygaszenie zezwolenia bądź ryzykować jego cofnięcie, po niewielkim obniżeniu poziomu zatrudnienia będzie mogło nadal prowadzić działalność na terenie strefy.

Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy dopiero planują inwestycje w strefach, czeka na zmiany dotyczące okresu funkcjonowania SSE w Polsce. Jest bardzo prawdopodobne, że okres ten zostanie przedłużony do końca 2026 roku, co z pewnością wpłynie na jeszcze większe zainteresowanie przedsiębiorców inwestycjami na terenie SSE.