Odpowiada dr Rafał Cieślak, radca prawny, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Nie ulega wątpliwości, że 2015 rok będzie pomyślny dla rozwoju PPP w Polsce. Dlaczego? Mogę wymienić tu co najmniej trzy powody. Po pierwsze, PPP jako efektywna metoda realizacji zadań publicznych rozwija się stale od niemal 6 lat. Z roku na rok zwiększa się liczba przedsięwzięć realizowanych w tej formule, a co najważniejsze – rośnie jakość przygotowywanych projektów PPP i prowadzonych postępowań o wybór partnera prywatnego.

Po drugie, jesteśmy świeżo po wyborach samorządowych. Nowi włodarze miast i gmin z pewnością chętnie sięgać będą po alternatywne formy realizacji zadań, budowy infrastruktury komunalnej, dostarczania usług publicznych wysokiej jakości.

Trzecia kwestia związana jest z nowym okresem programowania UE na lata 2014-2020, w którym wreszcie możliwa będzie na szerszą skalę realizacja tzw. projektów hybrydowych, łączących PPP ze środkami unijnymi. Nowe Rozporządzenie Ogólne przewiduje specjalne regulacje w tym zakresie.

Wypada także wspomnieć o nowelizacji ustawy o PPP, szykowanej przez Ministerstwo Gospodarki. Zawiera ona kilka rozwiązań, które z pewnością przyczynią się do ograniczenia barier w stosowaniu przepisów o PPP. Na nadchodzący rok patrzę zatem z dużym optymizmem.