Odpowiada Marta Diop, dyrektor rozwoju, Sodexo Polska On-site Services.

Jedną z najważniejszych decyzji strategicznych dotyczących trybu, rodzaju i jakości zarządzania fabryką jest merytoryczne rozstrzygniecie kwestii „make or buy” – czyli czy korzystać z własnego personelu technicznego, czy sięgnąć po kompleksową ofertę usług wyspecjalizowanej firmy zajmującej się obsługą nieruchomości, takiej jak Sodexo On-site Services. Outsourcing usług Facility Management w fabrykach jest wdrażany głównie z uwagi na optymalizację kosztów, dyspozycyjność wykwalifikowanego personelu, stały dostęp do wysokiej klasy sprzętu oraz specjalistycznych systemów informatycznych do zarządzania nieruchomościami.

Poza zachowaniem dobrej kondycji obiektu, dostawcy rozwiązań outsourcingowych gwarantują bezpieczeństwo personelu oraz niezawodność i utrzymanie ciągłości procesu produkcji. Wiąże się to z obsługą systemów doprowadzenia mediów, standardowymi przeglądami czy wykonywaniem bieżących zleceń. Zewnętrzni specjaliści podejmują także szereg analiz związanych z optymalizacją pracy strategicznych urządzeń czy instalacji oraz doskonaleniem procedur prewencyjnych w celu wcześniejszego namierzenia i wyeliminowania potencjalnych zagrożeń, które mogą zakłócić proces produkcyjny.

Outsourcing usług Facility Management w fabrykach prowadzi do wzrostu skuteczności i efektywności działań danego zakładu. Dzięki wsparciu firmy zewnętrznej, zleceniodawcy mogą skoncentrować się na głównym obszarze aktywności biznesowej, obniżyć koszty obsługi kadrowej, a co najważniejsze utrzymać stabilność procesu produkcji.