Miasto Turek

 • 13 września 2021
 • Urzędy miast

Urząd Miejski w Turku
Ul. Kaliska 59
62-700 Turek
tel.: +48 63 289 61 00
fax: +48 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl                      
strona www: www.miastoturek.pl

Województwo: Wielkopolskie
Obszar: 16,16 km2
Liczba mieszkańców: 26 144 (stan w dniu 01.01.2020)

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora


Główne atuty miasta

 • położenie w centrum Polski
 • doskonale skomunikowane z resztą kraju
 • świetny klimat inwestycyjny:
  - Turecka Strefa Inwestycyjna – ulgi dla inwestorów
  - Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
 • rozwinięta infrastruktura kulturalna i sportowa

Lokalizacja i transport

Lokalizacja i transport


Atuty lokalizacji:

 • położenie w centrum Polski
 • bliskość autostrady A2:
  - Koło – 16 km
  - Konin – 24 km
 • połączenia drogowe krajowe i wojewódzkie
 • z autostradą
 • bliskość międzynarodowej magistrali kolejowej
  Berlin – Poznań – Warszawa – Moskwa:
  - stacja kolejowa Koło - 25km
  - stacja kolejowa Konin - 34km
 • rozwinięty transport międzynarodowy i spedycja
 • możliwość utworzenia autobusowych linii przewozów pracowniczych


 

Oferta inwestycyjna

Turecka Strefa Inwestycyjna – obszar miasta przeznaczony na aktywizację gospodarczą.

Oferta inwestycyjna 2 - mapa


Dostępne tereny: 

 • 5,2865 ha
 • 9,03 ha 

Pełne uzbrojenie:

 • woda
 • gaz
 • energia
 • kanalizacja
 • drogi dojazdowe
 • kanały teletechniczne
 • Atrakcyjna cena gruntów
Oferta inwestycyjna 4


Tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Przeznaczenie • obiekty produkcyjne, składowe i magazynowe
• zabudowa usługowa
Maksymalna wysokość budynków (m) 25 m, miejscami 40 m
Maksymalna wysokość  budowli 60 m
Minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki (m kw.) 1000 m kw.
Maksymalna powierzchnia zabudowy (%) 85 %
Intensywność zabudowy • maksymalna – 2
• minimalna – 0,1

Ulgi dla inwestorów

1. Zwolenie z podatku od nieruchomości

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej mogą uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości (podatek od budynków i budowli). Okres zwolnienia uzależniony jest od liczby nowo utworzonych miejsc pracy i wynosi: 

 • 1 rok – w przypadku utworzenia od 15 do 50 nowych miejsc pracy, 
 • 2 lata – w przypadku utworzenia od 51 do 100 nowych miejsc pracy,
 • 3 lata – w przypadku utworzenia powyżej 100 nowych miejsc pracy.

Zwolenie obowiązuje tylko na terenie Tureckiej Strefy Ekonomicznej.

2. Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną
Zwolnienie z podatku PIT lub CIT.
Pomoc publiczna dla miasta Turek:

 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla małych firm
 • 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich firm
 • 25% kosztów kwalifikowalnych dla dużych firm

Na jakie projekty można otrzymać ulgę podatkową?

 • utworzenie nowego przedsiębiorstwa
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa
 • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

Okres na jaki wydana jest decyzja o wsparciu:
Decyzja o wsparciu udzielana jest na okres od 10 do 15 lat w zależności od lokalizacji:

 • 15 lat – byłe tereny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • 10 lat – pozostały obszar miasta Turek

Warunki otrzymania pomocy publicznej:
Planowana inwestycja musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną.
W Turku obowiązują najniższe możliwe kryteria ilościowe.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów