Miasto Świdnik

  • 1 stycznia 2019
  • Urzędy miast

Urząd Miasta Świdnik
Biuro Obsługi Inwestora
ul.
 Wyspiańskiego 27
21-040 Świdnik
tel.: +48 81 751 76 63
e-mail: biznes@e-swidnik.pl
aders www: www.investinswidnik.pl

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora

Strefa Aktywności Gospodarczej

Strefa Aktywności Gospodarczej to 120 ha terenu położonego pomiędzy lotniskiem, torami kolejowymi, ul. Nadleśną i Mełgiewską. Radni uchwalili w planie zagospodarowania przestrzennego, że będzie to obszar przeznaczony pod działalność gospodarczą, głównie produkcję i usługi. Wyznaczono trzy główne kierunki działalności strefy: sektor lotniczy, logistyczny i nowoczesnych usług dla biznesu. Inwestorzy, którzy zdecydują się tu ulokować swoje firmy, mogą liczyć na trzyletnie zwolnienie z płacenia podatku od nieruchomości.

SAG została zaplanowana w tym miejscu głównie ze względu na powstające lotnisko, ale również dobrą komunikację z siecią drogową i kolejową. Zaledwie 10 km stąd znajduje się węzeł S19, będący fragmentem powstającej trasy Via Carpatia.


 

Lokalizacja

Świdnik to młode i dynamicznie rozwijające się miasto, położone 12 km na wschód od Lublina, przy ważnym szlaku komunikacyjnym, międzynarodowej trasie Berlin-Warszawa-Kijów oraz kilkadziesiąt kilometrów od przejść granicznych z Ukrainą i Białorusią. To również siedziba jedynego w Polsce producenta i konstruktora śmigłowców – WSK PZL-Świdnik, spółki z grupy Leonardo.

SAG znajduje się w sąsiedztwie Portu Lotniczego Lublin w Świdniku, lotniska trawiastego, drogi wojewódzkiej nr 822, obwodnicy Lublina, trasy kolejowej Warszawa-Dorohusk oraz PZL-Świdnik.

SAG graniczy z drogą ekspresową S17 Warszawa-Hrebenne. W odległości 10 km od SAG znajduje się węzeł drogi S19, będącej częścią trasy Via Carpatia, która ma połączyć Kłajpedę na Litwie z greckimi Salonikami.

Przez Świdnik przebiega linia kolejowa nr 7 o dużej przepustowości Warszawa-Lublin-Chełm-Dorohusk (linia dwutorowa zelektryfikowana). Linia bezpośrednio przylega do SAG od strony południowej.


 

Branże kluczowe w SAG

1. Sektor lotniczy:
• Sąsiedztwo WSK PZL-Świdnik.
• Bliskość międzynarodowego lotniska – Portu Lotniczego Lublin w Świdniku.
• Działalność Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych.
• Dostępność wykwalifikowanego personelu (uczelnie wyższe i technika).

2. Sektor logistyczny:
• Infrastruktura drogowa (S12 i S17 wraz z obwodnicą Lublina).
• Inwestycje przemysłowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec na Felinie (SSE, podstrefa lubelska) – inwestycje liderów branży (MLP, Raben, Poczta Polska).
• Perspektywa rozwoju rynków wschodnich.

3. Sektor nowoczesnych usług dla biznesu:
• Silny ośrodek akademicki dysponujący dobrze wykwalifikowanymi kadrami (Lublin).
• Duży potencjał rozwoju.
• Konkurencyjne koszty budowy i nabycia nieruchomości.
• Dynamicznie rozwijający się biznes umiejscowiony w Polsce Wschodniej.
• Konkurencyjne koszty budowy i nabycia nieruchomości.
•Dynamicznie rozwijający się biznes umiejscowiony w Polsce Wschodniej.  
 

Tereny inwestycyjne

Tereny inwestycyjne: 120 ha

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje w SAG możliwość prowadzenia następującej działalności:
• U – usługowa
• U/MN – usługowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
• U(MN) – usługowa z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej
• U(MW) – usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
• U/SM – usługowa oraz składy i magazyny
• U/P – usługowa oraz obiekty przemysłowe, składy i magazyny
• U(P) – usługowa z dopuszczeniem obiektów przemysłowych, składów i magazynów
• P(U) – produkcyjna, składy i magazyny z dopuszczeniem zabudowy usługowej
• PU – produkcyjna, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa
• Uz – usługowa i tereny zieleni towarzyszącej


 

Sieć komunikacyjna

Trasy międzynarodowe S12 i S17, linia kolejowa nr 7 Warszawa-Chełm-Dorohusk
 

Możliwe wsparcie

• 3 lata bez podatku od nieruchomości – wsparcie miasta pod postacią zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres 36 miesięcy zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/296/2016 Rady Miasta Świdnik.
• Wsparcie lokalnych władz w poszukiwaniu terenów pod inwestycje.
• 15 lat zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) – zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów