Miasto Rybnik

  • 9 grudnia 2020
  • Urzędy miast

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
e-mail: rybnik@um.rybnik.pl
www.rybnik.eu

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora

O Rybniku

Rybnik jest jednym z największych i najludniejszych miast w województwie śląskim. Dzięki przebiegających przez miasto: autostradzie A1, drodze krajowej nr 78, a także ważnych liniach kolejowych, lokalizacja Rybnika jest niezwykle atrakcyjna i ułatwia prowadzenie biznesu o zasięgu ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Nie bez znaczenia pozostaje również bliskość 3 międzynarodowych portów lotniczych - Katowice (70 km), Kraków (115 km) oraz czeska Ostrava (70 km).

Łączny obszar Rybnika to 148,36 km2. Miasto zamieszkuje blisko 140 tys. mieszkańców.

Tereny inwestycyjne

Rybnik posiada w swojej ofercie wiele terenów inwestycyjnych – zarówno zlokalizowanych w centrum miasta, przeznaczonych pod budownictwo usługowe (w tym biura i hotele), jak i terenów typu greenfield, na których może być prowadzona działalność produkcyjna, usługowa, a także bazy logistyczne i magazyny. Na skutek prowadzonych obecnie działań polegających m.in. na uzbrajaniu terenów oraz zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oferta dostępnych nieruchomości inwestycyjnych na terenie Rybnika będzie w najbliższej przyszłości stale zwiększana i dopasowywana do potrzeb potencjalnych inwestorów.

Przykładowe tereny inwestycyjne

Atuty miasta

Rybnik ze względu na swoją lokalizację, a także rolę, jaką pełni dla całego regionu (stolica subregionu zachodniego województwa śląskiego, który zamieszkuje ok. 600 tys. mieszkańców), posiada korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.

Bliskość autostrad A1 i A4, rozwinięty układ drogowy, dobre połączenia komunikacyjne, szerokie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu – to atuty Rybnika, które składają się na jego atrakcyjność i powodują, że jest miejscem przyjaznym dla inwestorów.

Potencjał Rybnika stanowi również:

  • 14 tysięcy podmiotów gospodarczych, w tym ok. 100 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego,
  • tereny inwestycyjne włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
  • 100% powierzchni miasta objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  • edukacja: 3 uczelnie wyższe, 5 szkół technicznych, 5 szkół branżowych 1 stopnia,
  • bliskość 3 międzynarodowych portów lotniczych - Katowice (70 km), Kraków (115 km) oraz czeska Ostrava (70 km),
  • obsługa i wsparcie inwestorów przez dedykowanych pracowników Urzędu Miasta Rybnika.

Obecni inwestorzy

W Rybniku zainwestowało wiele rozpoznawalnych firm działających na rynku ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym m.in.:

Doosan Babcock Energy Polska S.A.
Purmo Group Poland Sp. z o.o.
TENNECO Automotive Polska Sp. z o.o.
DB Cargo Polska S.A.
Eloros Sp. z o.o. (Grupa Messer)
Eurovia Polska S.A.
PGE GiEK S.A. (Oddział Elektrownia Rybnik)
Tesko Steel Sp. z o.o.
Grupa Marat Sp. z o.o.
ICE Group Sp. z o.o.


Coraz istotniejsze znaczenie dla funkcjonowania Rybnika ma rozwijająca się branża nowoczesnych technologii i firm IT. Spośród działających na terenie miasta należy wymienić przede wszystkim:

Digitree Group S.A.
ALAN Systems
Biostat Sp. z o.o.
FireUp Software Sp. z o. o.
Hostersi Sp. z o.o.
NoMonday Sp. z o.o.
Nxt Agency
BlueSoft Sp. z o.o. 
Creativestyle Polska Sp. z o.o.

 

Ulgi i przywileje dla inwestorów

Przedsiębiorcy inwestujący w Rybniku mogą skorzystać z pomocy publicznej w formie ulg w podatku dochodowym CIT/PIT - ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc nowe miejsca pracy. Ulgi te przyznawane są w formie decyzji o wsparciu przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w wysokości 25%, 35% lub 45% poniesionych kosztów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy. Decyzja jest wydawana na okres 15 lat w przypadku, gdy inwestycja prowadzona jest na terenie objętym granicami specjalnej strefy ekonomicznej lub na okres 10-12 lat na pozostałych nieruchomościach.

Co istotne, w Rybniku stosowane są preferencyjne warunki przyznawania ulgi w podatku dochodowym - aby mieć prawo ubiegania się o wsparcie w przypadku mikroprzedsiębiorców konieczne jest zobowiązanie się do poniesienia (obniżonych) kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 200 tys. zł (małe przedsiębiorstwa - 500 tys. zł, średnie przedsiębiorstwa 2 mln zł, duże przedsiębiorstwa 10 mln zł).

Instrumenty wsparcia oferowane są również przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku - przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie finansowe związane z zatrudnieniem zarejestrowanej osoby bezrobotnej poprzez zwrot kosztów związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy (refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne, dofinansowanie do wynagrodzenia).

W Urzędzie Miasta Rybnika działa jednostka odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym przygotowywanie i udzielanie kompleksowej informacji o warunkach inwestowania w mieście: 
tel.: +48 501 110 265, +48 32 43 92 255
e-mail: inwestor@um.rybnik.pl
www.rybnik.eu/biznes
www.facebook.com/RybnikDlaBiznesu

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów