Miasto Płock

 • 20 listopada 2019
 • Urzędy miast

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
tel.: +48 24 364 55 55
adres e-mail: info@plock.eu
adres www: wwwplock.e

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora

Tereny inwestycyjne w Płocku

OSIEDLE TRZEPOWO
Osiedle Trzepowo to obszar typu greenfield usytuowany na użytkach rolnych z niewielkimi obszarami leśnymi. Właśnie z tego powodu obszar może być przedmiotem zainteresowania potencjalnych inwestorów. Teren przeznaczony jest pod inwestycje produkcyjno-usługowe z możliwością lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych.

Charakterystyka obszaru inwestycyjnego:

 • powierzchnia: ok 110 ha
 • położenie: pomiędzy jarem rzeki Brzeźnica a ul. Sierpecką
 • właściciel działek: własność prywatna, 23% terenu należy do miasta
 • teren inwestycyjny typu green field
 • liczne linie elektroenergetyczne nN, SN Ii WN
 • strefa ochrony ekspozycji zabytkowej zespołu skalnego
 • zlokalizowane stanowiska archeologiczne
 • nad częścią obszaru znajduje się strefa powietrzna pola wzlotów na lotnisko w Płocku
 • ok. 800 m od najbliższych przyłączy do sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej
 • linia sieci elektroenergetycznej o napięci znamionowym 15 kV
   

Możliwości zagospodarowania terenu:

 • zabudowa produkcyjna, magazynowa lub składowa
 • usługi (z wyłączeniem oświaty i opieki nad dziećmi), elektrownie wraz z niezbędna infrastrukturą
 • linie elektroenergetyczne wysokiego i najwyższego napięcia
 • gazociągi wysokiego ciśnienia wraz z wiązkami sieci zasilającej i informatycznej
 • stacja gazowa
 • urządzenia wytwarzające energię z konwencjonalnych źródeł energii
   


OBSZAR LOTNISKA
Ruch lotniczy w Polsce rośnie w dynamiczny tempie. Z roku na rok lotniska obsługują coraz większą liczbę pasażerów. Centralne położenie Płocka i obszar lotniska oraz przyległych do niego terenów może stać się biznesową i turystyczną bramą regionu. Teren ten posiada właśnie taką możliwość - obszar już posiada status lotniska.  Miasto planuje utwardzić pas startowy przy współpracy z partnerami prywatnymi, co otworzy nowe możliwości, nie tylko dla rozwoju lotniska, ale również dla otaczających je obszarów.

Charakterystyka obszaru inwestycyjnego:

 • powierzchnia ok. 78 ha
 • położenie: północna cześć Płocka, między ul. Otolińską, Targową, Bilską i Jędrzejewo
 • bezpośredni dojazd do inwestycji od strony ul. Bielskiej
 • 3 km do centrum miasta
 • 1 km do dworca PKP i PKS
 • właściciel terenów: gmina miasta, podmioty prywatne
 • status lotniska (lotnisko sezonowe)
 • przeznaczenie: lotnisko cywilnego i sportowe wraz z niezbędnym
 • zapleczem technicznym, medycznym i administracyjnym
 • granica strefy miejskiej, sąsiedztwo terenów biznesowych
   

Możliwości zagospodarowania terenu:

 • przekształcenie w lotnisko general aviation
 • stworzenie bramy biznesowej i turystycznej dla miasta i regionu
 • wykorzystanie atrakcyjnych terenów biznesowych sąsiadujących z terenem
 • inwestycyjnym
 • hotele
 • centra logistyczne i konferencyjne
 • gastronomia
   

Obiekty znajdujące się obecnie na terenie inwestycyjnym:

 • 680x300 m droga startowa z nawierzchnią trawiasta
 • 720 m2 pow. hangar główny
 • 153 m2 pow. łącznik hangarowy
 • 832 m2 pow. hangary bliźniacze
 • 240 m2 pow. łącznej budynek szkoleniowo-biurowy dwukondygnacyjny, kontenerowy, konstrukcji metalowej
 • 100 m2 pow. budynek warsztatowo- garażowy
 • 26 m2 pow. pawilon szkoleniowy – drewniany
 • 50 m3 zbiornik ziemny na paliwo lotnicze
 • 7 m2 dystrybutor wydawczy paliwa lotniczego zabudowany w pomieszczeniu blaszanym
 • 207 m2 pow. hangar przeznaczony na sprzęt motolotniowy
 • urządzenia świetlne oraz radiowe ułatwiające lądowanie w trudnych warunkach atmosferycznych
 • bezpośrednie sąsiedztwo osiedla przemysłowego Kostrogaj
   


OBSZAR JARU RZEKI BRZEŹNICY
Obszar jaru rzeki Brzeźnicy to teren  przyjazny inwestycjom związanym z rekreacją, sportem oraz wypoczynkiem. Jest to obszar ambitny, wymagający, ale jednocześnie dający ogromne możliwości zagospodarowania. Docenią go inwestorzy poszukujący przestrzeni dla inwestycji wyróżniających się szczególną wartością inwestycyjną.

Charakterystyka obszaru inwestycyjnego:

 • powierzchnia: 170 ha
 • długość: 5 km
 • położenie: północno-zachodnia cześć miasta, wzdłuż, po obu stronach rzeki Brzeźnicy
 • właściciel działek: gmina miasto Płock, województwo mazowieckie, skarb państwa, podmioty
 • prywatne dojazd możliwy ul. Parowa, a także pieszo i na rowerze
 • teren należy do zespołu przyrodniczo - krajobrazowy jaru rzeki Brzeźnicy
 • 70% pow. biologicznie czynnej
 • wymagana niska intensywność zabudowy
 • „zielone płuca” miasta
 • wyróżniające się geograficznie, przyrodniczo i pod względem funkcjonalnym jednostka
   

Możliwości zagospodarowania terenu:

 • ścieżki rowerowe i rolkowe
 • tereny do piknikowania
 • park edukacyjny
 • wypożyczalnia rowerów i nart biegowych
 • stok narciarski
 • kemping i pole namiotowe
 • Obiekty znajdujące się obecnie na terenie inwestycyjnym:
 • Rzymskokatolicki Kościół Parafii Świętego Aleksego
 • ogródki działkowe
 • obiekty o charakterze przemysłowym
   


NADBRZEŻNY OBSZAR RZEKI WISŁY
Nadbrzeżny obszar Wisły to miejsce o ogromnym potencjale turystycznym. Idealna lokalizacja i wyjątkowe położenie sprawiają, że to właśnie tutaj mieszkańcy mogą zrelaksować się w atrakcyjny sposób. Wszystko to sprawia, że przyszły inwestor ma prawie nieograniczone możliwości jego zagospodarowania.

Charakterystyka obszaru inwestycyjnego:

 • powierzchnia ok. 83 ha
 • położenie: teren zlokalizowany na prawym brzegu Wisły
 • właściciel działek: gmina miasto Płock, skarb państwa, podmioty prywatne
 • lokalizacja w dzielnicy śródmieście
 • bezpośrednie sąsiedztwo starego miasta
 • dojazd ul. mostowa i ul. Kazimierza Wielkiego, przyuliczne parkingi do dyspozycji odwiedzających
 • duży potencjał rekreacyjny
 • cenne tereny przyrodnicze
 • teren spacerów, lubiany przez mieszkańców i odwiedzany przez przyjezdnych
   

Możliwości zagospodarowania terenu:

 • usługi turystyczne
 • usługi gastronomiczne
 • rekreacja, sporty wodne
 • hotelarstwo
 • miejsca odpoczynku i spotkań
 • imprezy kulturalne

Obiekty znajdujące się obecnie na terenie inwestycyjnym:

 • kąpielisko miejskie
 • ścieżki piesze i rowerowe „sobótka”
 • molo z kawiarnią
 • przystań jachtowa
 • amfiteatr administrowany przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
 • ogród zoologiczny
 • punkty gastronomiczne
 • siedziba Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego (PTW)
 • plaża, wykorzystywana m.in. podczas organizowania licznych wydarzeń kulturalnych
 • boiska sportowe
   


 

Atuty miasta

Płock to prężnie rozwijający się ośrodek gospodarczy. Miasto wyróżniają nie tylko atuty biznesowe, lecz również turystyczne. Poznaj niektóre z nich:

 • świetnie rozwinięty przemysł petrochemiczny;
 • wykwalifikowana kadra specjalistów z branży chemicznej i przemysłowej;
 • rozwinięty rynek okołobiznesowy;
 • dobrze rozwinięta baza hotelarsko-gastronomiczna;
 • Liczne zabytki i dziedzictwo historyczne.
   

Obecni Inwestrzy

Inwestorzy
PKN ORLEN S.A.
BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.
PCC Exol – Group of PCC Rokita S.A.
CENTROMOST River Shipyard in Płock Sp. z o.o.
FLEXPOL Sp. z o.o.
PRECIZO Sp. z o.o.

 

Ulgi i przywileje dla Inwestorów

Miasto promuje przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, zapewnia efektywną współpracę z administracją oraz ulgi w podatkach i opłatach lokalnych. Świadczą o tym następujące uchwały:

• w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów