MIasto Lubaczów

  • 11 lutego 2019
  • Urzędy miast

Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
tel.: +48 16 632 80 10
fax: +48 16 632 11 91
e-mail:  invest@um.lubaczow.pl
adres www: www.terenyinwestycyjne.lubaczow.pl

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora


 

Lokalizacja

Lubaczów znajduje się we wschodniej części województwa podkarpackiego, w środkowej części powiatu lubaczowskiego. Park Przemysłowy Lubaczów zlokalizowany jest w północno-wschodniej części miasta, przy ulicy Technicznej. Właścicielem gruntów na terenie Parku jest Gmina Miejska Lubaczów. Park zajmuje powierzchnię ponad 23 ha w pełni uzbrojonych terenów, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę.

Lokalizacja Parku zapewnia doskonałą dostępność komunikacyjną ze wszystkimi miastami wschodniej, południowej i centralnej części Polski. Park znajduje się w odległości 100 km od stolicy województwa Rzeszowa i 101 km od międzynarodowego portu lotniczego Rzeszów - Jasionka.  30 km od autostrady A4.
 

Dostępne tereny inwestycyjne

Łączna powierzchnia terenów Parku Przemysłowego Lubaczów przeznaczonych na inwestycje wynosi 23,7538 ha. Teren oferowany przez Park Przemysłowy w Lubaczowie jest terenem w pełni uzbrojonym. Wyposażony jest w sieć elektryczną oraz wodociągową, a także kanalizację sanitarną i deszczową. Zapewnia również dostęp do sieci gazowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod produkcję i usługi oferując m.in. zabudowę  do 70% powierzchni działki z uwzględnieniem wysokości do ponad 40 metrów!

Cena gruntu to 16 zł za mkw., co  w przeliczeniu na hektar daje kwotę  160 tys. zł !

Szczegóły oferty: www.investinlubaczow.pl
 

Prezentacja terenów parku
 

Ogólna charakterystyka gruntów

Budowa geologiczna terenu Parku Przemysłowego Lubaczów. Podłoże gruntowe budują osady czwartorzędowe pochodzenia fluwialnego: pyły piaszczyste, gliny piaszczyste, piaski drobne, piaski pylaste i piaski grube oraz osady zastoiskowe: namuły. Zwierciadło wód podziemnych w przedziale 0,3 – 1,9 m p.p.t. teren badań nie jest zagrożony podtopieniami oraz nie znajduje się w terenie osuwiskowym. Na całej powierzchni sklasyfikowano klasy gruntów na PSV i PSVI.
 

KONKURENCYJNY LUBACZÓW:
1. Jedne z najniższych podatków i opłat lokalnych w Polsce, które wpływają znacząco na koszty produkcji.
2. Polityka Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie cen wody i ścieków sprzyja rozwojowi przemysłów wodochłonnych, w tym przemysłu spożywczego, energetycznego, chemicznego oraz drzewno-papierniczego.
3. Niskie koszty utrzymania – pracownicy przyjezdni mogą utrzymać się tutaj za najniższą krajową.
4. Niskie koszty wynajmu mieszkania.  Wynajem mieszkania pochłania ok. 29% wynagrodzenia przy najniższej krajowej.
5. Niski poziom konkurencyjności.
6. Wysoki poziom bezpieczeństwa  powszechnego.
7. Niska cena za zakup gruntów znajdujących się w Parku Przemysłowym Lubaczów (16 złotych za m2).
8. Bliskość wschodnich rynków zagranicznych (Ukraina, Białoruś) – Lubaczów może stać się atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów, którzy chcą eksportować swoje towary na wschód.
9. Bliskość wschodniej granicy Unii Europejskiej stwarza dogodne warunki dla inwestorów z Ukrainy – Lubaczów stanowić może punkt, z którego mogą eksportować swoje towary dalej w Polskę i na zachód Europy.
10. Wysoki potencjał przemysłowo-rolniczy. W Powiecie Lubaczowskim istnieją dobre warunki do rozwoju rolnictwa i produkcji rolnej, co daje możliwość inwestowania firm z sektora rolno-spożywczego.
11. Atrakcyjne położenie geograficzne Parku – znajduje się on w dogodnej odległości od zabudowy mieszkaniowej, ale w bliskiej odległości do centrum miasta.
12. Lubaczów jest średniej wielkości miastem powiatowym. Jego rozmiary pozwalają na szybkie przemieszczanie się oraz nie generują korków.
13. Miasto położone jest w dogodnym punkcie komunikacyjnym, dzięki temu możliwy jest łatwy dojazd do Lubaczowa ze wszystkich blisko położonych miejscowości

SZKOŁY/KADRA:
14. Wykwalifikowana kadra pracowników, którą zapewniają 2 szkoły średnie kształcące młodzież w kierunkach ogólnych, jak i zawodowych.
15. Zespół Szkół w Lubaczowie jest nowoczesną placówka gotową uruchomić, w zależności od potrzeb potencjalnego inwestora, nowy profil kształcenia zawodowego.
16. Mieszkańcy Lubaczowa są wielojęzyczni – młodzież szkolna mówi po angielsku, natomiast starsi mieszkańcu posługują się językiem rosyjskim.
17. Wysoki poziom bezrobocia w ukraińskich miejscowościach przygranicznych, możliwość zatrudnienia po stronie polskiej - wyjazdy zarobkowe.
18. Wysoki % populacji to ludność w wieku produkcyjnym.

KULTURA/ATRAKCJE TURYSTYCZNE:

Powiat lubaczowski oferuje bogatą ofertę kulturalną dla mieszkańców oraz przyjezdnych z całej Polski.     Ogromną popularnością cieszą się wydarzenia takie  jak: Cieszanów Rock Festiwal, Ogólnopolski Festiwal Questingu, Folkowisko, Festiwal Kresów, Festiwal Kuchni i Tradycji Myśliwskiej, Biesiada Teatralna, Narol - Jarmark Galicyjski i liczne cosezonowe eventy organizowane w Baszni dolnej – w Kresowej Osadzie.  Region ten oferuje też kilka ciekawych szlaków rowerowych dla miłośników dwóch kółek. Wyjątkowo malownicze trasy szlaku rowerowego  Green Velo prowadzą przez liczne leśne i polne ścieżki z dala od miejskiego zgiełku i hałasu. Z uwagi na złoża wód siarkowych oraz pokładów borowiny, funkcjonuje tu od lat znane uzdrowisko w Horyńcu Zdrój. Parki Krajobrazowe: Puszczy Solskiej i Południowo-Roztoczański oraz liczne rezerwaty przyrody stanowią idealne miejsca na zregenerowanie sił witalnych i zbliżenie się do natury. Bliższe szczegóły na:

https://ziemialubaczowska.com/
 

Sieć komunikacyjna

Lubaczów leży przy następujących szlakach komunikacyjnych Polski wschodniej:
- drogi wojewódzkiej nr 865 (odl. 7 km), łączącej drogę krajową 94 (Korczowa (UA) - Zgorzelec (D)) z drogą krajową 17 (Hrebenne (UA) – Warszawa)
- drogi wojewódzkiej 867 łączącej Sieniawę (i dalej drogę krajową 77) z miejscowością uzdrowiskową Horyniec Zdrój oraz Hrebennem (UA)

Ponadto z Lubaczowa prowadzą połączenia drogowe do przejść granicznych z Ukrainą w Korczowej (A4 - 33 km), Hrebennem (45 km) oraz Budomierzu (13 km).

Do terenów Parku Przemysłowego w Lubaczowie prowadzi powstała w 2016 roku droga dojazdowa. W pobliżu Parku przebiega linia kolejowa nr 101, która prowadzi do stacji kolejowej w Werchracie z szerokotorowym towarowym przejściem granicznym oraz w Hrebennem, gdzie znajduje się osobowe polsko-ukraińskie Kolejowe Przejście Graniczne. Dzięki temu połączeniu Lubaczów i Hrebenne dzieli tylko 43 km. Ponadto przy lubaczowskiej stacji znajduje się oddalona o ok. 2 km od Parku rampa kolejowa, dzięki której możliwy jest załadunek i rozładunek towarów. W związku z tym towary produkowane na terenie Parku Przemysłowego Lubaczów mogą być transportowane drogą kolejową.

Łączność:
1. W najbliższym otoczeniu Lubaczowa znajduje się międzynarodowy port lotniczy Rzeszów Jasionka (101 km) oraz autostrada A4 oddalona o 30 km .
2. Końcem 2018 nastąpiło oddanie łącznika drogowego pomiędzy Jarosławiem i autostradą A4. Łącznik biegnie drogą powiatową nr 1725R Jarosław-Pawłosiów do autostrady A4 węzeł Jarosław Wschód.
3.  Oddano do użytku 2 nowe obwodnice – Oleszyc i Cieszanowa. Trasy te są częścią drogi wojewódzkiej nr 865. W 2019 roku dobiegnie końca budowana obwodnicy Lubaczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866.
4. Położenie Lubaczowa w pasie III Głównego Europejskiego Korytarza Transportowego łączącego Niemcy z południową Polską i Ukrainą ma wpływ na rosnący ruch tranzytowy.

Obecni inwestorzy

DAAL Sp. z o.o.
ELDAN sp. Z.o.o
Fabryka Maszyn Lubaczów Sp. z o. o.
Zakład Wyrobów Galanteryjnych Sp. z o.o.
 

Ulgi od Miasta i przywileje SSE Europark Mielec

1. Gmina Miejska Lubaczów prowadzi aktywną politykę przyciągania inwestorów oferując w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy zwolnienia z podatku od nieruchomości nawet  do 60 miesięcy .
2. W Specjalnej Strefie Ekonomicznej obowiązuje maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej, osiąga ona najwyższy wskaźnik w Polsce i wynosi 50% dla dużych przedsiębiorstw, 60% dla średnich i 70% dla małych przedsiębiorstw.
3. Na terenie SSE, do której należy Park Przemysłowy Lubaczów obowiązują zwolnienia podatkowe (CIT i PIT).
4. Biuro Obsługi Inwestora znajdujące się w Urzędzie Miejski w Lubaczowie zapewnia wsparcie i pomoc na każdym etapie inwestycji.
5. Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie oferuje wsparcie dla pracowników w formie staży oraz indywidualnych szkoleń pod kątem potrzeb pracodawcy. Dodatkowo daje możliwość przekwalifikowania i przeszkolenia pracowników.
6. Coraz lepsza infrastruktura miejska, sukcesywna modernizacja centrum miasta i jego obrzeży przez gminę miejską Lubaczów.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów