Gmina Żary

  • 23 listopada 2018
  • Urzędy miast

Gmina Żary
Aleja Jana Pawła II 6
68-200 Żary
tel.: + 48 68 470 73 00
fax: + 48 68 470 73 03
adres e-mail: gminazary@gminazary.pl
adres www: www.gminazary.pl

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora


 

Lokalizacja

Gmina Żary położona jest w zachodniej Polsce, w południowo – zachodniej części  województwa lubuskiego, w granicach powiatu żarskiego. Siedzibą gminy jest miasto  Żary.

Łączny obszar: 294 km 2

Tereny wolne: ok 15 ha (10 działek)


 

Wolne tereny inwestycyjne

Działki stanowią użytki rolne o III, IV i V klasie z przeznaczeniem na cele przemysłowe, w szczególności dla MŚP. Dla  działek jest zatwierdzony Miejscowy Plan Zagospodarowania  Przestrzennego. Tereny nie zalewowe. Teren płaski.  

Powierzchnia całkowita: ok 15 ha (z działki nr 319/49 dla inwestorów wydzielono 10 działek o nr 319/57; 319/58; 319/60; 319/61; 319/63; 319/64; 319/65; 319/67; 319/68; 319/69).
Sposób zagospodarowania: zabudowa na cele techniczno - produkcyjne.
Lokalizacja: działki położone są:
• Na terenie Gminy Żary pomiędzy drogą krajową nr 27 relacji Zielona Góra – Żary – Przewóz, a drogą powiatową 1076 F relacji Żary – Lubomyśl – Złotnik.
• Przy granicy z Niemcami – w pobliżu autostrady A18 (E36) Wrocław - Berlin – 9km do najbliższego zjazdu.
• Z bliskim dostępem do obwodnicy miasta Żary.

Uzbrojenie: sieć wodociągowa, system mieszany kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, energia elektryczna (możliwość podłączenia z trafostacji znajdującej się w odległości ok 250 m od granicy podzielonej działki nr 319/49).
Proponowana cena: zostanie ustalona po sporządzeniu operatu szacunkowego.
Forma zbycia praw: sprzedaż.

Atuty Gminy Żary

Gmina Żary należy do jednej z najzasobniejszych w zabytki architektury, szczególnie w obiekty sakralne zlokalizowane w centrach wsi ale również w architekturę rezydencjalną w postaci dworów, pałaców i folwarków. Jednak Gmina Żary najbardziej znana jest z pięknej przyrody otaczającej miejscowości leżące na jej terenie.
 

Sieć komunikacyjna

Sieć drogową na terenie Gminy Żary two­rzą drogi powiatowe, gminne, wojewódzkie oraz krajowe. Teren gminy Żary przecięty jest ważnymi szlakami komunikacyjnymi w kierunku Niemiec – drogami krajowymi nr 12 i 27, a także autostradą A 4, prowadzącą w kierunku Przemyśla.
 

Obecni inwestorzy

Inwestorzy
Querqus Fraszewski Damian produkcja wyrobów tartacznych
WEST Krzysztof Kurczab przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Box – Pak hurtownia wielobranżowa
SUNDS TEXTILES POLAND Sp. z.o.o. wyroby tekstylne
Apexim AB, Mirostowice Dolne przemysł i energetyka
ASTA Sp. z o.o. wynajem i sprzedaż maszyn budowlanych i urządzeń
MAGNAPLAST Sp. z o.o. przetwórstwo tworzyw sztucznych i produkcja systemów kanalizacyjnych
„ZZO Marszów” zakład zagospodarowania odpadów
MK Systemy Kominowe Sp. z o.o. producent systemów kominowych z blachy kwasoodpornej

 


Publikacja została wydana w ramach projektu pn.: „Utworzenie Żagańsko - Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów